Create
Learn
Share

Arthropoda - Hexapoda

rename
andreas1996's version from 2018-01-28 19:48

Section

Question Answer
Hvilke klasser skal vi kunne under Hexapoda?Entognatha og Insecta
Hvilken orden skal vi kunne under Entognatha?Collembola
Hvilke underklasser finder vi ved klassen Insecta og hvad skiller dem ad?Apterygota (dem uden vinger) og Pterygota (dem med vinger)
Hvilken orden skal vi kunne under apterygota?Thysanura
Hvilke infraklasser finder man under pterygota?Paleoptera og Neoptera
Nævn de 2 ordner under PaleopteraEphemeroptera og Odonata
Ordnen med fx græshopper kaldes?Orthoptera
Ordnen med fx biller kaldes?Coleoptera
Ordnen med fx dag- og natsommerfugle kaldes?Lepidoptera
Ordnen med fx fluer kaldes?Diptera
Ordnen med fx myrer, bier og hvepse kaldes?Hymenoptera
Nævn de 4 livsformer man finder under HexapodaHerbivorer, Saprofager, prædatorer og parasitter; herunder hyperparasitter og parasitoider
Hvad kaldes eksretionsorganet hos en typisk insekt?Malpighiske rør
Hvordan foregår vejrtrækningen hos langt de fleste insekter?Gennem deres Trachésystem
Hvilke Tagmata har en typisk insekt?Hoved, Thorax og abdomen
Hvad menes der når man siger Hexapoda?Dem med 6 ben
hvilke 2 typer flyvemuskler finder man hos insekter?Direkte- og indirekte flyvemuskler (Direkte kontakt med vingerne eller ingen direkte kontakt)
hvilke 2 "forsvars"-metoder bruger insekter meget?Camouflage = Crypsis og Mimicry = Lighedsværn
Hvad kaldes det når insekter gennemgår en forvandling gennem f.eks. hudskifte eller puppestadie?Matamorfose
Hvad kaldes et insekt med ufuldstændig forvandling og fuldstændig metamorfose hos?et hemimetabolt insekt og Holometabole insekter
Hvilke sanseorganer finder man hos insekter?Sammensat øje, kemoreception, Hørelse
Plaeoptera insekters vinger kan ikke?Kan ikke folde deres vinger fladt tilbage over bagfladen -> gammel vingede insekter. Modsat Neoptera som kan ligge dem ned over bagkroppen -> De nye vingede insekter.
Græshoppe hanner frembringer kommunikationslyde ved?stridulation
Eusociale?er virkelig sociale med hinanden
Hvad kendetegner orden Coleoptera = Billerne?Det er verdens største orden med ca. 0,4 mio arter
memorize

Recent badges