Create
Learn
Share

Arthropoda - Hexapoda 2

rename
mhjem's version from 2018-01-29 18:03

Section

Question Answer
Hvor findes ordnen Collembola og hvad æder denDen findes på skovbunden og lever af bakterier på skovbunden, dyr ekskrementer og alger på henfaldne blade
Hvad karakteriserer CollembolaDens adfærd, som er at den springer højt og langt ved udretning af gaffelhalen, fæstnet til forreste del af abdomen underside. Desuden har den direkte udvikling og ikke-sammensatte øjne. Respiration ved diffusion
Hvor findes Thysanura (børstehalerne)I fugtige omgivelser
Hvad lever Thysanura (børstehale) afDødt organisk materiale
Hvordan er Thysanuras (børstehale) adfærdDe er nataktive og har en kompliceret parringsadfærd, som er at hannen lokker hunnen til at jagte ham, hvor han så lægger en klat sæd, som hun så løber over og derved samler op
Hvad karakteriserer Thysanura (børstehale) Store øjne, lange antenner, tre lange terminale cerci og de har aldrig haft vinger
Hvor findes Ephemeraoptera (døgnfluer) og hvad lever de afI og ved ferskvand i hele verden; nymfen lever måneder til år og voksen lever timer eller dage. Nymfen lever af detritus og alger og det voksne dyr lever af intet - luft i tarmen
Hvad karakteriserer Ephemeroptera (døgnfluer)Forvingerne er størst, nymfen er akvatisk med gæller, munddelene er reducerede, genitalierne er parrede. Hannerne danner store sværme langs bredden
Hvor findes Odonata (guldsmed) og hvad lever de afI luften nær ferskvand - larven i ferskvand. De lever af insekter og fisk, da de er optimerede rovdyr
Hvad karakteriserer Odonata (guldsmed) og hvordan er dens adfærdLange smalle vinger, for- og bagvinge ens, akvatisk nymfe med gæller + bevægelige mabium. Adfærden er fantastiske flyvere (kan flyver >50km/t) i alle retninger, øjne, forben og munddele
Hvor findes Orthoptera (de retvingede) og hvad lever de afDe findes i græs og lav plantevækst; ikke i polaregne. De fleste lever af plantedele, men især løvgræshopper er effektive rovdyr
Hvad karakteriserer Orthoptera og hvordan er adfærdenKraftige begben, fortykket forvinge og bagvinge-vifte. Dens adfærd er hanner frembringer kommunikationslyde ved stridulation; vingekant gnides med tandrække "kam" på anden vinge eller "kam" på bagfemur gnides med vingekant; hunner undfører fonotaksi
Hvor findes blattodea (kakerlakker) og hvad lever de af - glemDe findes mest i tropiske og subtropiske – dog kun 30 af 4.500 arter hos mennesker. De lever af Omnivore generalister – kan leve af stort set alt organisk materiale (nogle arter nedbryder cellulose)
Hvad karakteriserer blattodea (kakerlakker) og hvordan er adfærden - glemOval krop, tarsi med 5 segmenter. Deres adfærd er nataktiv. Udpræget brug af feromoner og kemiske spor i fækalier; vibrationsfølsomme; koordineret social adfærd; smittespredere af fx Salmonella
Hvor findes Phasmatodea (vandrende pinde) og hvad lever de af - glemDe findes i tropiske og subtropiske habitater med buske og træer. De er herbivore - altså planteædere
Hvad karakteriserer Phasmatodea (vandrende pinde) og hvordan er adfærden - glemLangstrakt eller fladtrykt krop, parthenogenetiske. Deres adfærd er god camouflage, som øges ved langsomme bevægelser; kan hoppe og flyve og de forsvare sig med sekreter
Hvor findes Mantodea (knælere) og hvad lever de af - glemDe findes nær jordoverfladen i troper og subtroper i alle verdensdele. De er specialiserede rovdyr; insekter, frøer, firben, små pattedyr
Hvad karakteriserer Mantodea (knælere) og hvordan er adfærden - glemDe er prædatoriske og har modificerede forlemmer (gribe). ”Under parringen bider hunnen hovedet af hannen, da et hormon her hæmmer hans parring; hannens krop giver hunnen værdifulde proteiner og andre næringsstoffer til æggene”; kan høre flagermus med øre på forbrystet
Hvor findes Dermaptera (ørentviste) og hvad lever de af - glemDe findes på jordoverfladen tempereret, subtropisk, tropisk og lever af organisk materiale, fx frugt og insekter, fx bladlus
Hvad karakteriserer Dermaptera (ørentviste) og hvordan er adfærden - glemKort forvinge, stor bagvinge, cerci="knibtang". De er lyssky og nataktive. Hunnen udfører yngelpleje, som er sjældent hos insekter
Hvor findes Plecoptera (slørvinger) og hvad lever de af - glemDe findes larve i iltet og voksen nær rindende ferskvand overalt - minus Antarktis og de lever af alger, lav og andet organisk materiale
Hvad karakteriserer Plecoptera (slørvinger) og hvordan er adfærden - glemStor bagvinge, akvatisk nymfe, generaliseret anatomi. Hunnen bærer klump af æg på abdomen før deponering
Hvor findes Trichoptera (vårfluer) og hvad lever de af - glemDe findes kosmopolit i tempererede zoner; Larver i ’huse’ rent ferskvand; voksne: nær ferskvand. De lever af larver ofte rovdyr; voksne intet eller flydende føde (nektar)
Hvad karakteriserer Trichoptera (vårfluer) og hvordan er adfærden - glemVinger med skæl, behårede, larver i huse. Larven bygger huse af materiale, som bindes sammen af silke fra spindekirtler ved munden; kan også spinde fangstnet
Hvor findes Isoptera (termitter) og hvad lever de af - glemDe findes i troper, subtroper, tempereret til boliger nær Hamborg og de lever af træ, blade, dødt plantemateriale
Hvad karakteriserer Isoptera (termitter) og hvordan er adfærden - glemIngen myretalje, vinger tabes. De er blinde, eusociale insekter med kompleks taktil og kemisk kommunikation samt komplekse samfund med flere kaster. Dronningen bliver op til 10 cm, desuden er der en konge, specialarbejdere (både hunner og hanner)
Hvor findes Phthiraptera (lus) og hvad lever de af - glemDe findes som kosmopolitiske ektoparasitter hos terrestriske vertebrater (hoved, krop, fjer) og de lever af blod fra vertebrater
Hvad karakteriserer Phthiraptera og hvordan er adfærden - glemDe er flade, vingeløse, har sugende munddele og er ektoparasitter. De kan højst leve 2-3 dage væk fra værten og de nedsætter værtens fitness
Hvor findes Siphonaptera (lopper) og hvad lever de af - glemDe findes som ektoparasitter på hvirveldyr, kan modstå stort tryk; kosmopolit. Larverne lever af organisk materiale og de voksne lever blod fra hvirveldyr
Hvad karakteriserer Siphonaptera (lopper) og hvordan er adfærden - glemVingeløs, lateralt sammentrykt, ektoparasit, "hoppe-ben". Væsentligt skadedyr; medicinsk betydning som smittebærer af (= vektor for) virus (myxomatose = kaninpest), bakterier (byldepest og tyfus), protozoer (trypanosomer – sovesyge), rundorme og bændelorm (hundebændelorm)
Hvor findes Hemiptera (de næmundede) og hvad lever de af - glemDe findes terrestrisk, på og i ferskvand. De fleste lever af at suge plantesaft, nogle er rovdyr og nogle få er blodsugere.
Hvad karakteriserer Hemiptera (de næmundede) og hvordan er adfærden - glemSuge munddele. Største orden af hemimetabole insekter; mange arter er partenogenetiske; mange arter er skadedyr på nytteplanter
Hvor findes Coleoptera (biller) og hvad lever de afVerdens største orden ca. 0,4 mio arter (måske > 10 mio !); alle habitater (herunder i ferskvand – vandkalve) bortset fra havet og polare regioner. Den enkelte art er specialiseret; tilsammen dækkes alle typer af føde og fødeindtagelse
Hvad karakteriserer Coleoptera (biller) og hvordan er adfærdenHolometabole, hårde forvinger, tygge munddele. mange stridulerer eller bruger bioluminiscens og feromoner; mange bruger kemisk forsvar; mange opretholder territorium
Hvor findes Mecoptera (skorpionfluerne) og hvad lever de af - glemDe findes i tempererede terrestriske habitater og de lever af døde organismer og organisk materiale
Hvad karakteriserer Mecoptera (skorpionfluerne) og hvordan er adfærden - glemLange smalle vinger, han-skorpion bagkrop. hannen giver hunnen er gave og parrer sig herefter med hunnen. Jo bedre gaven er jo længere tid må han parrer sig.
Hvor findes Diptera (de tovingede) og hvad lever de afDe findes som kosmopolitter; på land eller i ferskvand; mindst 120 arter af myg og fluer. De lever af flydende føde.
Hvad karakteriserer Diptera (de tovingede) og hvordan er adfærdenTo vinger, suge/stikkende munddele, larver uden ben, holometabole. Optimerede til flyvning i alle retninger, stabiliseret ved halterer; bruger feromoner; stor medicinsk og sundhedsmæssig betydning som sygdomsbærere (tsetsefluer = sovesyge; myg = malaria, denguefeber, elefantiasis)
Hvor findes Hymenoptera (de årevingede) og hvad lever de af100.000 arter af terrestriske kosmopolitter. De er varieret fra rovdyr, over parasitter til agerbrugere
Hvad karakteriserer Hymenoptera (de årevingede) og hvordan er adfærdenSmå bagvinger, holometabole. De har spektrum fra solitære til eusociale med kaster (dronninger, droner og arbejde=haplo-diploide søstre); vigtige for bestøvning
Hvor findes Lepidoptera (sommerfugle) og hvad lever de af18.000 dagsommerfuglearter; 160.000 natsværmere. Larven har bidende munddele og den er oftest skadedyr på planter. Det voksne dyr suger nektar fra blomster (og bestøver samtidig)
Hvad karakteriserer Lepidoptera (sommerfugle) og hvordan er adfærdenVingeskæl, suge-munddele (snabel, proboscis), holometabole. Mange former for kemisk forsvar; camouflage og mimicry; kan høre og undgå flagermus; kan stridulere
memorize

Recent badges