Create
Learn
Share

Arthropoda - Crustacea

rename
andreas1996's version from 2018-01-28 18:00

Section

Question Answer
Nævn 5 klasser under CrustaceaOstracoda, Branchiopoda, Copepoda, Thecostraca og Malacostraca
Hvilke 3 ordner er der til klassen Ostrocoda?Anostraca, Notostraca og Diplostraca
Hvilke 4 ordner er der til klassen Malacostraca?Isopoda (Isopoder), Amphipoda (Amphipoder), Euphausiacea (Lyskrebs) og Decapoda (Tibenede krebs)
Hvad kendetegner Copepoda - vandlopper?Enorm biomasse, Intet rygskjold, 1 par unirame maxilipeder, 4 par flade thoracale svømmelemmer og de findes også i parasitiske former
Hvad kendetegner Thecostraca køn?De er hermafroditter
Hvilken larve frigøres efter formering hos krebsdyr?En Naupliuslarve
Hvor lever Isopoda under klassen Malacostraca?Akvatisk og terrestrisk
Hvordan er Isopoda sammentrykt?Dorso-ventralt sammentrykt
Hvordan er Amphipoda sammentrykt?Lateralt sammentrykt
Hvorfor kaldes Orden Euphausiacea, også for lyskrebs?Fordi de producerer bioluminiscens med lysorganer
Hvad kendetegner Lyskrebs eller krill omkring Nordatlantisk og antarktisk områder?De har en rigtig stor biomasse
Hvad kaldes rygskjoldet hos krebsdyr?Carapace
Hos Decapoda kaldes rygpladen og bugpladen også for?Tergum = rygplade, og Sternum = bugplade
Den dominerende dyrerække i vandet er?Crustacea
Segmentvedhæng hos storkrebs er originalt Birale lemmer, hvilket vi sige?at hvert vedhæng har 2 grene -> kaldet Exopodit og Endopodit
Segmenteringen af storkrebsens vedhæng kaldes også for?Seriel homologi
Hvad menes der med ordet ecdysis?Dyr kan kun vokse ved hudskifte
Hvad afsondrer kutikulaen som danner exoskelettet? Epidermis
Kan igangsættelse af hudskiftesekvensen nemt afbrydes?Nej
Krebsdyr er kendt for deres ydre segmentering, er det samme historie når man kigger på den indre anatomi?Ikke nogen direkte segmentering af den indre anatomi, undtagen nerverne
Antennekirtel hos flodkrebs står for?Osmo-regulering (vand-salt balancen)
Bøjemusklerne i abdomen, som sikrer en hurtig tilbagetrækning af dyret kaldes også?Flexor muskler
Har Arthropoder et åbent eller lukket blodkredsløb?Åbent blodkredsløb
Hvilken øjetype har voksne arthropoderne?Sammensat øje – et everst øje - en samling af ommatidier
memorize

Recent badges