Create
Learn
Share

Arthropoda - Crustacea 1

rename
mhjem's version from 2018-01-29 13:12

Section

Question Answer
Hvilke klasser skal vi kunne indenfor underrækken crustaceaOstracoda (muslingekrebs), Branchiopoda (gællefødder), Copepoda (vandlopper), Thecostraca (=cirripedia=rankefødder), Malacostraca (storkrebs)
Hvilke ordner skal vi kunne for klassen BranchiopodaAnostraca (Férejer), notostraca (damrokker) og Diplostraca (dafnier)
Hvilke ordner skal vi kunne for klassen malacostraca (storkrebs)Isopoda (isopoder), amphipoda (amphipoder), Euphasiacea (lyskrebs) og Decapoda (tibenede krebs)
Nævn mindst 5 karakteristika for crustaceaExoskelet af kitin, protein og kalk. Tagmata. To par antenner kaldet Antennule og antenna. Mandibler=kæber. To par maxiller. Tre par maxillipeder. Et par to-grenede vedhæng på hvert segment
Hvad er rygplade på latinTergum
Hvad er bugplade på latinSternum
Hvad betyder carapaceRygskjold
Hvor findes hannen parringsorganPå femte par gangben
Hvor findes hunnens parringsorganPå tredje par gangben
Hvad betyder det at crustacea er Dyrene kan kun vokse ved hudskifte
Hvordan foregår fødindtaget hos malacostraca (stor)Først fanges føden med gangben - især klo-saksene. Herefter fastholder maxillipederne det og knuser det og til sidst bruges mandibler og maxiller til at fører maden ind i munden
Hvordan er crustaceas cirkulationssystemÅbent kredsløb
Hvad bruges crustaceas ekskretionsorgan primært tilRegulation af osmotisk tryk
Hvordan udskiller crustacea affaldstofferGennem gællerne som ammoniak
Hvor findes crustaceas kemiske sanser og hvad sanser disseDe sidder på 1. par antenner+munddele og de sanser smag og lugt
Hvor sidder crustaces føleorganerDe sidder især på munddele og lemmer, som følehår
Hvilke øje har crustaceaEt sammensat, altså everst øje
Hvad karakteriserer det dagslysadapteret øjeFotoner ikke problem, et skarp billede opnås og det kaldes et appositionsøje
Hvad karateriserer et natadapteret øjeSkal fange flest mulige fotoner, det skaber et uklart billede og kaldes et superpositionsøje
Hvilken slags formering har crustacesDe fleste er særkønnede med hanner og hunner
Hvordan er morfologien for naupliuslarvenCarapace (skjold), nauplius-øje, 3 par vedhæng i form af et par énaksede antenner, et par to-grenede antenner og et par to-grenede mandibler
Hvad karakteriserer klassen Ostracoda (muslingekrebs)De er lateralt fladtrykte. Deres thoraxvedhæng består af 0-2 par og deres kropsvedhæng består af 1-3 par. De fleste er diøse, men nogle er partenogenetiske. De findes både marine og i ferskvand - på bunden eller på planter. De er vigtige i det akvatiske fødenet
Hvad karakteriserer ordnen Diplostraca (dafnier)Èt stort sammensat øje – ’kyklop’. Partenogenetiske (= ved jomfrufødsel) hunner under gode forhold. Hanner og sex, når forholdene bliver dårlige – laver befrugtede overvintringsæg
Hvad karakeriserer ordnen notostraca (damrokker)Deres fødder bruges til både gællefunktion og til fødesamlingsfunktion
Hvad karakteriserer ordnen Anostraca (féreje)Intet skjold
memorize

Recent badges