Create
Learn
Share

Ännu mer prepositioner...

rename
milkro66's version from 2017-05-12 11:24

Section

Question Answer
en gåtaför (zagadka)
det är faraför (niebezpieczenstwo)
uttryck för hälsotillståndmed (hur är det med dig)
hända, skemed (vad händer med bilen)
ut, bort, av.. (uttryck utan verb)med (bort med domaren!)
värderande uttryckmed (Det är svårt med svenska)
sysslamed (zajmowac sie)
arbeta, arbetemed
jobba, jobbmed
hålla påmed
vara upptagenmed
hjälpa ngn, till, hjälpmed
börjamed
sätta igångmed (wlaczac)
ta itumed (stawic czola)
forsättamed
slutamed
vara klar/färdigmed
sysselsätta sigmed (zajmowac sie/zatrudniac)
roa sigmed (rozrywac sie)
ha lust med (miec ochote)
ägna sigåt (angazowac sie)
lyckas/misslyckasmed
ha turmed
ha framgångmed
ha oturmed
lyckatill
ha tidmed
väntamed
dröjamed
ta det lugntmed
bli eftermed (pozostac w tyle)
bli/vara försenadmed (byc spoznionym)
skydna sigmed
skynda på med
ett verktyg, medelmed/utan
göra/handskas (zajmowac sie)med (vad ska jag göra med den här bilen?)
hur? på vilket sätt?med/utan (Tala med högt röst!/Det var helt utan avsikt!)
resa/åka buss/skicka brevmed (med båt/med flyg...)
metod/hur gör man? lära sig svenskagenom att
förmedlaregenom/via (posrednik - Jag fick reda på nyheten genom/via en kamrat)
jämföra med
förväxlamed
blanda ihopmed
indentifiera sig med
jämförelsemed
likhetmed
identiskmed
jämställdmed
jämgammalmed
jämnårigmed
samtidigmed
parallellmed
synonymmed
jämförelsemellan
jämfört medmot (Är det egentligen någon skillnad mot förr?)
alternativtill
motsatstill
motsvarighettill (odpowiednik)
synonymtill
motpoltill (antypoda)
kotrasttill
parallell till
proportiontill
tillsammansmed (titta på TV med familij)
pratamed
komma överensmed
vara (o)ensemed (byc w zgodzie/niezgodzie)
vara bekantmed
vara vän med
umgåsmed (chodzic ze soba)
ha kontaktmed
ha ett förhållandemed (miec z kims zwiazek)
tävlamed (konkurowac)
slåssmed
bytamed
relationmellan (sikussion mellan dem)
tävla/slåss/boxas/brottas med (kompisar)/mot (en tävlingsmotståndare)
ett lag spelar/vinner/förlorarmot ett annat lag
far/mor/son/dotter/släktingtill
eftertrödaretill (nastepca)
föregångaretill (poprzednik)
medhjälparetill (pomocnik)
fiendetill
konkurrenttill
rivaltill
ägare till
författaretill
vara vän/grannemed
chef/direktörför
ansvarigför
förmanför (nadzorca)
tränare/lärare/ledare/instruktör/representantför
ansvara/ansvarför
svaraför
ståför
inställningför (nastawienie)
vara/ställa sig/för/förhålla sigtill
attitydtill
relationtill
säga ja/nejtill
tillhörighetmed (en film med Charlie Chaplin)
komplement/tillbehörtill (Vilket vin passar till fisk?)
kommentar/tilläggtill (komentarz, załącznik)
tillhöra ngn/ngt
memorize

Recent badges