Create
Learn
Share

Annelida - Ledorme

rename
andreas1996's version from 2018-01-23 21:09

Section

Question Answer
Hvilket bygningsplan har ledorme?Eucølomat
Hvad hedder det kropshuleepithel som omkranser septum?Parietalt PERITONEUM
Hvilken rolle har det væskefyldte cølom i ledorme?hydrostatisk skelet
Ledormen længdemuskel er omfanget af?Ringmuskelen
Hvad hedder det kropshuleepithel som omkranser Tarmen?Visceralt PERITONEUM
Nævn de 3 klasser indenfor AnnelidaPolychaeta, Oligochaeta og Hirudinida
Nævn de 2 ordner på PolychaetaErrantia og Sedentaria
Oligochaeta og Hirudinida kan også inddeles i?Clitellata
Hvor sidder langt de fleste sanseorganer på Polychæter?Prostomium og peristomium
Hvad kaldes sidste led på ledorme, hvor anus er placeret?Pygidium
Hvad er Epitokes funkion hos polychæter?Sørger for reproduktion
Hvad kaldes snablen på sandormen, under Sedentaria?Proboscis
Hvad menes der med ordet sedentær orm?En fastboende annelida
hvad kaldes "viftebladende" på tentakelkronen på Rørboende polychæter?Radiole
Fra "mund" til "tarm" i en regnorm. (nævn opdelingen)Mund -> buccal cavity -> Svælg -> Spiserør -> Kro (depotmave) -> krås (muskelmave) -> Tarm
Hvad vil det sige at regnormens tarm er Typhlosol?For en større overflade, dermed er den ikke rund
Hvordan foregår respiration i regnormen?Ved diffusion over huden, ingen specielle organer
Hvad kaldes det yderste lag af en regnorm (Sidder udenpå epidermis)Kutikula
Regnormen har ingen parapodier, hvad bruger den i stedet til forankring? Oligochaetbørster -> setae
Hvilken del af regnormen nyre munder ventro-lateralt ud af kropsvæggen?Nephridioporen
Gentager nephridium i alle regnormens led?Nej ikke i de 3 første led, samt det sidste led
Hvad kaldes nerveforbindelse, der omkranser svælget?circumpharyngale
Hvad sikrer annelida's virkelig hurtige reaktionstid?Kæmpeaxonerne
Kokon fra parret formering stammer fra / er lavet af?Clitellum
Hvad kendetegner Oligochaeta og igler, når det kommer til "køn"De er begge hermafroditiske
Hvor mange segmenter har ordnen Hirudinea, under klassen Hirudinida (iglerne)34
Hvordan adskiller igler sig fra Oligochæter? Sugeskåle for og bag, Konstant antal segmenter, Ingen setae (børster), Septa mangler, Cølomet fyldt med bindevæv og væskefyldte lakuner, og Clitellum kun ved reproduktion
Hvad kaldes snablen hos igler?Proboscis
Hvor er anus placeret på igler, i forhold til sugeskålen?Ved den posteriore sugeskål
Spytkirtler hos igler udskiller kraftigt antikoagulerende peptid, HIRUDIN, med hvilket formål? Gøre at blodet ikke størkner til
memorize

Recent badges