Create
Learn
Share

Angielski kartkówka 2

rename
gifoxahu's version from 2017-12-11 23:46

Section 1

Question Answer
LENSsoczewka
CONSTRAININGograniczenie
ANALOGanalogowy
INFINITEnieskończony
TO DISPLACEzajmować miejsce
GLIMMERSprzebłyski
TO SENSEwyczuwać
HAPTICSthe sense of touch
TO OUTPUTskutek
TO SQUINTmrużyć
TO LEAPskakać
PERVASIVErozpowszechniony
memorize

Section 2

Question Answer
TAPPINGSTUKAĆ
PIXELSPIKSELE
DEVICESURZĄDZENIE
SENCEZMYSŁ
HOMEOPATHHOMEOPATA
ENHANCEZWIĘKSZAĆ / POPRAWIAĆ
REDEFININGPRZEREDAGOWAĆ
EYESOREOHYDKA / SZKARADA
OPPONENTSPRZECIWNICY
DILEMMADYLEMAT
memorize

Section 3

Question Answer
POWERPOTĘGA
GREATERWIĘKSZE
PERCENTPROCENT
CUBEDSZEŚCIENNY ( 3 POTĘGA )
PRODUCTWYNIK DODAWANIA
TO CONCILUPROŚCIĆ
DECIMALDZIESIĘTNY
DIVISIONPODZIAŁ
EQUALSRÓWNY
EVENPARZYSTE
ODDNIEPARZYSTE
QUOTIANTWYNIK DZIELENIA
ORDINALLICZBA PORZĄDKOWA
SQUAREDKWADRAT LICZBT
DIFFERENCEWYNIK ODEJOWANIA
AdditionSUMA
FACTORIALSILNIA
NUMERRATORLICZNIK
CARDINALGLÓWNY ( LICZBA )
INDIGESINDEX PLUR.
DEGREESTOPIEŃ
SUBTRACTMINUS
INTEGRALCAŁKA
APPROXIMATELYPRZYBLIZENIE
INTERSECTIONSUMA LOGICZNA
EQUALSROWNY
DIFFERENTIALROZNICZKA
LOGARITHMLOGARYTM
memorize

Section 4

Question Answer
POTASSIUMPOTAS - K
HELIUMHEL - He
CALCIUMWAPŃ - Ca
LITHIUMLIT - Li
BERYLLIUMBERYL - Be
ALUMINIUMGLIN - Al
BORONBOR - b
CHLORINECHLOR - Cl
SILICONKRZEM - Si
FLUOURINEFLUOR - F
memorize

Section 5

Question Answer
ATOMIC NUMBERLICZBA ATOMOWA
CHEMICAL REACTIONREAKCJA CHEMICZNA
FREE RADICALWOLNY RODNIK
LITMUS PAPERPAPIEREK LAKMUSOWY
MOLECULAR VAPORCHMURA MOLEKUŁ
WATER WEIGHTWAGA WODY
PERIODIC TABLEUKŁAD OKRESOWY PIERWIASTKÓW
ORGANIC CHEMISTRYCHEMIA ORGANICZNA
CHEMICAL FORMULAWZÓR CHEMICZNY
NITROGEN DIOXIDEDWUTLENEK AZOTU
memorize

Section 6

Question Answer
I.E.THAT IS ( ID EST )
E.G.FOR EXAMPLE
AC / acALTERNATING CURRENT
DCDIRECT CURRENTILES
CCENTIGRADE
CC CUBIC CENTIMETER
FFERENHEIT
FIG.FIGURE, DIAGRAM
FT.FEET, FOOT
H.P.HORSEPOWER
IN.INCH
LBSPOUNDS
MPHMILES PER HOUR
NO.NUMBER
RPM.REVOLUTUONS PER MINUTE
ETC.ET CETERA ( AND SO ON )
memorize

Section 7

Question Answer
CRITERIONCRITERIA
STRATUMSTRATA
DATUMDATA
MEDIUMMEDIA
FORMULAFORMULAE
ANALYSISANALYSES
BASISBASES
CRISISCRISES
BANANABANANAE
memorize

Section 8

Question Answer
EXHABITEKSPONAT
PROPERTIESWŁASNOŚĆ
VOLUMEOBJĘTNOŚĆ
DENSITYGĘSTOŚĆ
BE COMPOSED OF SKŁADAĆ SIĘ Z
CONTAINZAWIERAĆ
INTERACTREAGOWAĆ
EXPERIENCEDOŚWIADCZENIE
QUANITATIVEILOŚCIOWE
QUALITATIVEJAKOŚCIOWE
MEASURABLLEWYMIERZALNE
memorize

Section 9

Question Answer
PROTONSPROTONY
PHOTONESFOTONY
gluonsBEZMASOWA CZĄSTKA ELEM
nuclear forceSIŁA
equationRÓWNANIE
THEORYTEORIA
UNQUESTIONABLYNIEKWESCJONOWANIE
PHYSICISTFIZYK
QUANTUM MECHANICSMECHANIKA KWANTOWA
PARTICLES CZĄSTKI
TRANSFORMEDTRANSFORMOWANY
TURNING POINTPUNKT ZWROTNY
TO FACE STHSTAWIĆ CZOŁA
CONTRADICTIONSPRZECZNOŚĆ
memorize

Section 10

Question Answer
LETHALŚMIERTELNY
MASTERPICEARCYDZIEŁO
PROUNDDUMNY
WIZZ PORUSZAĆ SIĘ SZYBKO
TO FORBIDZAKAZANY
utterlyZUPEŁNIE
memorize

Section 11

Question Answer
LETHALVERY DANGEROUS AND ABLE TO KILL
MASTERPICETHE BEST WORK THAT ARTIST HAS EVER DONE
CONTRADICTION DIFFRENCE IN STATEMENTS
GRANDVERY IMPRESSIVE
WIZZTO MOVE VERY QUICKLY
UTERLLYTO EXPEXT THAT STH BAD IS GOING TO HAPPEN
TO FORBID STH IS NOT ALLOWED TO DO
CURRENTFLOW OF ELEXTRICY
POLLUTANTSTH THAT HARMS THE ENVIRONMENT
CURRENTFLOW OF ELECTRICITY
COATINGTHIN LAYER THAT COVERS STH
CONDUCTLET STH PASS THROUGH
PROPERITIESCHARACTERISTICS
APPLICATIONPRACTICAL USE OF STH
memorize

Section 12

Question Answer
HYPERLINKHIPERŁĄCZE
MICROSCOPEMIKROSKOP
ULTRAVIOLETULRAFIOLET
SEMICIRCLEPÓŁKOLE
ULTRASOUNDULTRADZWIĘK
MICROWAVEMIKROFALA LOL
SEMICOLONŚREDNIK
HYPERACTIVESUPERAKTYWNY
MICROCHIPMIKROCZIP
HYPERMARKETHIPERMARKET
ULTRAMODERNNOWOCZESNY
SEMISKIMMEDPÓŁTŁUSTE ( MLEKO )
memorize