Create
Learn
Share

Aneztezi Ilaçlari

rename
nilosk's version from 2017-11-09 15:17

Section

Question Answer
Premedikasyonda yeri olmayanAnti-hipertansif ve antibyotik
MAK değeri en düşük olanHalotan
MAK değeri en yüksek olanDesfluran
Genel analjeziklerden etkisi en çabuk başyanNitröz oksit (Azot proksit N2O)
Rejyonel anestezide en sık kullanılanLidokain ve Bupivakain
En güçlü genel aneztezikMetoksifluran
En uzun etkili lokal anestezik Bupivakain
Opioidlerin antagonistiNaloksan
Benzodiazepinlerin antagonistiFlumanezil
Nöromusküler blokörlerin antagonistiNeostigmin
Kısa etkili en az toksik lokal anestezikProkain
İndüksiyonda hipnoz için kullanılan ilaçPentotal, Profolol, Etamidat, Ketamin, Midazolam
İndüksiyonda analjezi için fentanil, alfentanil, remifentanil
İndüksiyonda kas gevşemesi için kullanılan Kürarlar
İdamede hipnoz için kullanılanHalotan, Enfluran, İzofluran, Sevofluran, Desfluran
İdamede analjezi için kullanılanAzot protoksit + remifentanil
Uyanmada kas gevşetici blokörü olarak kullanılan Atropin + Neostigmin
Hasta uyanıkken Difüzyon hipoksisine neden olan ajan Nitröz oksit (Azot proksit N2O)
Organik fosfor intoksikasyonunda antidotAtropin
İnhale anesteziklerden indüksiyonda kullanılan Sevofluran
Depolarizan kas gevşetici ilaç Süksinil kolin
Ester yapılı lokal anestezik kokain, prokain, klorprokain ve tetrakain
Premedikasyonda kullanılmayan anestezikAnexate
2010 CPR kılavuzuna göre kaldırılan ilaç hangisidirAtropin
Methemoglobinemi yapan lokal anestezikPrilokain
Hoffman eliminasyonuna uğrayan Atraküryum
Antagonisti flumanezil olanMidazolam, Diazepam
Non-depolarizan kas gevşeticiler arasında kardiyovasküler etkisi olmayan ajan hangisidirVekuronium
Hangisi kısa etkili non-depolarizan blok yaparMivacurium
Beta reseptörler yanında alpha reseptörleride bloke eden Beta bloker hangisidirLabetolol(Trandate)
Çok zayıf NMDA(N-metil D-aspartat) antagonisti Parasetamol
Sentetik olarak üretilen ilk lokal anestezikLidokain
Post-op titremede kullanılan ilaçDolantin
ameliyathane dışı anestezide en sık kullanılan opioidRemifentanil
MAB (monitörize anestezik bakım) için en iyi tercihMidazolam + Remifentanil
Anterograd amnezik etkisi olarak benzodiazepinLorazepam
memorize

Recent badges