Create
Learn
Share

The domain Memorize.com is for sale!
contact: craig AT memorize.com

Anesthesiologie mondeling co-ass

rename
rubenlanjouw's version from 2019-04-08 15:30

Preoperatief

Question Answer
Poli pre-assessmentAnamnese
Allergie
VG
Medicatie
Tractus anamnese
Inspanningstolerantie
Pyrosis (overweeg paramedicatie, esomeprazol, ranitidine, metocloperamide)

Lichamelijk onderzoek
Lengte, gewicht, BMI, RR, pols
Hart, longen, mond, verwachting intubatie

Lab
Hb/kruisbloed 2x, eGFR, kreat
Indien braken/diarree, elektrolyten, indien stollingsstoornis, stolling

Aanvullend onderzoek
ECG, beeldvorming, Echo Cor, CT, MRI

Conclusie
ASA classificatie, cardiaal risico van de ingreep

Beleid
Type anesthesie, algeheel, lokaal, epiduraal, spinaal
Bewaking
Post-opepratieve bestemming (verkoever, high care, IC)
Nuchterbeleid (standaard, zuigelingen, niet nuchter, anders)
Medicatie staken (bloedverdunners, insuline, etc)
Premedicatie, glucose/insuline infuus, Clonidine/emla bij kinderen
AnamneseOperatieve voorgeschiedenis
Problemen bij vorige anesthesie?
Eerdere PONV?
Thuismedicatie
Roken
Alcoholgebruik
Allergieen
METS score
Angina Pectoris
Dyspnoe
Hypertensie
Astma/COPD
Diabetes Melitus
Zwangerschap
Pyrosis
Reflux
Verlengde vrijgave
ASAASA1
Een perfect gezonde patiënt zonder langdurig medicatiegebruik

ASA2
Een patiënt met een lichte aandoening, waarvoor eventueel medicatie moet genomen worden. De aandoening heeft echter geen invloed op het dagelijkse leven (bv behandelde hypertensie, enz)

ASA3
Een patiënt met een ernstige aandoening waarvoor medicatie wordt genomen. De aandoening heeft een lichte beperking op de dagelijkse activiteiten (bv behandelde DM, astma, enz)

ASA4
Een patiënt met een ernstige aandoening waarvoor medicatie wordt genomen en die een ernstige beperking inhoudt van het dagelijkse leven, bv dialyse patiënt, enz.

ASA5
Zeer ernstig zieke patiënt waarvan verwacht wordt dat het overlijden zal volgen binnen de 24u, al dan inet met een operatie
memorize

Airway

Question Answer Column 3
Verwachting intubatieL
E
M
O
N
Look exernally, bv obesitas, grote tanden, grote tong, afwijkende anatomie hoofdhalsgebied
Evaluatie 3-3-2 (of thyromentale afstand >6cm)
Mallampatti
Obstruction, bv tumor hoofd-halsgebied, vergrote tonsillen, weke delen bij obesitas
Neck mobility, verminderde nekmobiliteit
Verwachting moeilijk kappenO
B
E
S
E
Obese
Beard
Endentulous
Snoring
Eldery
Verwachting moeilijk larynx maskerR
O
D
S
Restricted mouth opening
Obstruction, at laryngeal level or lower
Disrupted or distorted airway
Stiff lung or cervical spine
Inschatting inspannings tolerantieMetabolic Equivalent of Taske
Auto wassen 2
Hond uitlaten 3
Traplopen (langzaam) 4
Pingpongen 4
Wandelen (stevig) 4,3
Paardrijden 5,5
Hockey 7,8
Fietsen (stevig) 8
Zwemmen (zware inspanning) 9,8
memorize

Epiduraal

Question Answer
EpiduraalPrinicipieel wordt de epiduraalanesthesie (EA) (dit geldt in het bijzonder voor prikken boven L2/L3) uitsluitend bij wakkere patiënten geprikt.
Lagen epiduraalHuid
Ligamentum supraspinosus
Ligmentum interspinosus
Ligamentum flavum
Indicaties epiduraalBovenbuikchirurgie (bv oesofagus(cardia) operatie, Whipple, lever operatie)
Thoracotomie (NIET bij cardiothoracale chirurgie, ziehieronder)
Chirurgie middels mediane lapaorotomie (bv Wertheim, exenteratie, radicale prostatectomie)
Sectio ceasaria (bij epiduraal katheter in situ =)
Buikwand reconstructie chirurgie (in overleg met chirurg)
Grote oncologische orthopedische chirurgie
Geen indicatie in het AMCLaparoscopische abdominale operaties (bv hemicolectomie, sigmoidectomie, hysterectomie)
Onderbuikschirurgie
Orthopedische chirurgie, collum femoris fractuur operaties en overige operaties aan onderste extremiteiten
Vaatchirurgie (ivm intra-operatief antistollingsgebruik en niet bewezen voordelen). In uitzonderlijke gevallen kan er een indicatie gesteld worden voor epidurale pijnbestrijding
Absolute contra-indicatiesInfectie in het punctiegebied of in de directe omgeving
Stollingsstoornissen
Allergie voor locaalanesthetica
Weigering van de patiënt
Relatieve contra-indicatiesGeïsoleerde zenuw laesies of polyneuropathie in het gebied van de neurologische blokkade (overleg met supervisor en zorgvuldige documentatie van pre-existente neuroligsche bevindingen)
Verhoogde intracraniële druk (ICP) of vermoeden op een verhoogde ICP (indien toch nodig, uitvoering van de punctie alleen door supervisor)
Ernstige veranderingenv an de wervelkolom (bv scoliose)
Ziekten van het cardiovasculair systeem, waar een verlaging van de systemische vasculaire weerstand moet worden vermeden
Oncontroleerbare (moeilijke) luchweg (bijvoorbeeld kaakbedrading)
Immuunsuppressie
Niet-coöperatieve en psychisch labiele patiënten
(te verwachten) communicatieproblemen
Toestemming patiëntAls de noodzakelijke medewerking van de patiënt niet verkrijgbaar is (bijvoorbeeld kinderen, verstandelijk gehandicapt, patiënt niet positioneerbaar) en de EA na zorgvuldige overweging van de voor-/nadelen, naast de algemene anesthesie zinvol lijkt, dan zou een ervaren supervisor de punctie alsnog bij de patiënt onder anesthesie kunnen uitvoeren. Mits er passende toelichting en schriftelijke documentatie van de voordelen en risico's aan de patënt zijn verstrekt. Bij communicatieproblemen moet atlijd voor het plaatsen van een epiduraal catheter overleg met een supervisor/stafarts van het APS team gepleegd worden.
memorize

Perioperatief (inleiding)

Question Answer
InleidingInfuus, aanlsuiten, medicatie en appartuur check, time-out, pre-oxygenatie met kap, pre-inductie check tijdens bovenstaande, anesthesie, start timer, kapbeademing, spierverslapping, intubatie of larynxmasker, cuff opblazen, tube fixeren en cuff-druk meten, intubatie controle, cornea bescherming, positionering, drukplekken controleren, maagsonde en temperatuursonde inbrengen, TOF aansluiten, bearhugger, eventueel extra iv toegang of arterielijn
InfuusPlek
Aantal
Grootte
AansluitenSaturatiemeter
ECG 5-leads
Bloeddrukband
Medicatie en apparatuur check
Time-outUrinekatheter, maagsonde?
Antibiotica profylaxe (zo snel mogelijk na time out geven)
Positionering
HB en kruisbloed, verwacht bloedverlies
Pre-oxygenatie met kapGoede instructie
Kapje beslaat Capno
ET O2>90%
Pre-inductie check tijdens bovenstaandeSALT MOVIES

Suction
Anesthetics
Laryngoscope
Tube
Monitoring
Oxygen
Ventilation
IV acces
Emergency medication
Stethoscope
Anesthesie (inductiemedicatie toedienen)Start timer

Analgetica
Sufentanil
Remifentanil
Fentanil

Lidocaïne

Anesthetica
Propofol
Ketanest
Midazolam
Thiopental
Etomidaat
Sevofluraan
KapbeademingDiepte sedatie, reactie op aanspreken, wimper rflex
Ademt pawtiënt nog, thorax, capno, beslaan kap
Overname beademing, jawtrust, ballon 12x/minuut, capno/thorax/beslaan kap
SpierverslapperNiet standaard bij larynxmasker
TOF meter
Succinylcholine, werkt kort, geeft spierpijn
Rocuronium, te antagoneren
Atracurium
Intubatie of larynxmaskerIntubatie
Laryngoscoop in linker hand
Mond openen met rechter, laryngoscoop in rechter mondhoek
Tong naar links, uijtkijken voor tanden en lippen
Blad voorschuiven tot epiglottis a vue
Trek laryngoscoop richting voeten, visualiseren stembanden, classificatie
Tube inbrengen, cuff voorbij stembanden (streep)

Larynxmasker
CuffOpblazen
Tube fixeren
Cuff-druk meten
Intubatie controleTube beslaat
Thoraxexcursies
Capno
Auscultatie
memorize

4 H's & 4 T's

Question Answer
Oorzaken circulatiestilstand/asystolie, 4H'sHypoxie

Hypovolemie

Hyper/hypo
Hyperkaliëmie
Hypokaliëmie
Hypoglycemie
Hypocalciëmie
Hypomagnesiëmie

Hypo/hyperthermie
Oorzaken circulatiestilstand/asystolie, 4T'sTrombo-embolie
Coronairocclusie
Longembolie
Tamponade
Intoxicatie
SpanningspneumoThorax
memorize

Perioperatief (midden)

Question Answer
CardiovasculairVochtbalans (infuus, loopsnelheid, type infuusvloeistof)
RR (systolisch, mean en diastolisch, minimaal elke 5 minuten)
HF, ECG (5-leads)
Medicatie (Atropine, Efedrine, fenylefrine, noradrenaline)
PulmonaalSaturatie, FiO2
Capno, etCO2
Teugvolume
Ademfrequentie
Ademminuutvolume
Pmax (plek inspiratoir)
Pplat (plateaudruk)
Pmean (gemiddelde druk)
PEEP (eind expiratoire druk)
Nasofaryngeale temperatuur
Spierverslapping onderhouden
Anesthesie onderhoudenPropofol, minder misselijkheid, meer cardiale belasting
Sevoflurane, minder cardiale belasting, geeft misselijkheid
Etomidaat
Thiopental
PijnstillingOpiaten (sufentanil, remifentanil, fentanyl, morfine)
Clonidine
Paracetamol
NSAID/metamizol
Anti-emeticaDexamethason (niet bij diabetes)
Ondansetron
Droperidol
Metocloperamide
memorize

Perioperatief (uitleiding)

Question Answer
UitleidingStoppen/afbouwen anesthesie
Antagoneren
Medicatie voor ontwaken (pijnstilling, anti-emetica)
TOF meting (>90%, liefst 100%)
Intropica afbouwen, infusen loskoppelen (muv vocht/noradrenaline)
Kijken naar pupillen
FiO2 naar 80-100%
Beademing op stand dat patiënt zelf mee kan ademen
Detuberen
Praktisch
AntagonerenOpiaten, nalaxone
Spierverslappers: sugammadex, neostigmine (+glycopyronium/atropinesulfaat)
Benzodiazepines, flumazenil
DetuberenVoorwaarden
Spontaan ademde patiënt met adequaat minuutvolume
Intacte hoestreflex/slikreflex
Enigzins wakker

Leegmaken cuff
Niet zuigend verwijderen (kans op atelectase), overweeg onder positieve druk
Plaats O2 masker of neusbril

Gevaren
Patiënt bijt tube dicht, cave pulmonaal oedeem door negatieve druk, cuff desuffleren
Bronchospasme (roken, COPD, astma, luchtweginfectie)
Laryngospasme
Restverslapping of restsedatie, ademweg niet vrij
Hypoventilatie
Blokkade ademweg (sputum, bloed)
Aspiratie
Agitatie/delier
Larynxoedeem
Stembandparalyse/dysfunctie

Risico op complicatie groter bij
Cardiaal en pulmonaal belast
Diafragmaparalyse of spierzwakte
Afwijking luchtweg
Morbide obesitas
OSAS
Ernstige gastro-oesofageale reflux
Meerdere intubatiepogingen inleiding
Chirurgisch (hoofdhals, schade n. recurrens, hematoom, oedeem etc)
PraktischSign out
Saturatiemeter, ECG 3 leads en bloeddrukmeter aansluiten op partable device (broodje)
Verkoever bellen
O2 tank mee naar verkoever
Bed naar binnen en patiënt over tillen
Infuuszak aan bedpaal
memorize

Postoperatief (verkoever en afdeling)

Question Answer
OverdrachtNaam en geboortedatum patiënt
OK
Allergieën
Voorgeschiedenis + relevante thuismedicatie + ASA
Bijzonderheden per-operatief (analgesie, inleiding en intubatie indien van toepassing, bloedverlies, ingebrachte lijnen, vorm pijnstilling en gegeven tijdens OK/uitleiding, medicatie PONV
Medicatie post-operatief
Bijzonderheden post-op (positionering)
To do op verkoever/afdeling (lab, beeldvorming, neuro-controles)
PijnstillingOpiaten (sufenta, remi, fentanyl, morfine) PCA?
Clonidine
Paracetamol
NSAID/metamizol
Lidocaïne
Epiduraal
Anti-emeticaDexamethason (niet bij diabetes), dosering 4?
Ondansetron
Domperidon
Metocloperamide
Aanvullend onderzoekGlucose
Neuro controles
PONV (risicoinschatting post-op N+, V+)Vrouwelijk geslacht >18jaar
Eerdere PONV of wagenziekte
Niet-roken
Postoperatief opioid gebruik
Operatieduur>60 minuten
Risicofactoren voor kinderen, N+, V+Eerdere PONV bij familie (vader, moeder, broers, zussen)
Leeftijd>3jaar
Operatieduur>30 minuten
Strabismuschirurgie
Medicamenteuze profylaxeDexamethason 150mcg/kg, maximaal 8mg
Droperidol 10-15mcg/kg, max 1,5mg
Ondansetron 50-100 mcg/kg, max 4mg
Metocloppramide 100mcg/kg, max 0,5mg/kg
Anti-emtica bij kinderenVoor kinderen zijn dezelfde anti-emetica in dezelfde dosering beschikbaar. Ondansetron is eerste keuze, gevolgd door dexamethason en metoclopramide. In verband met het risico op extrapyramidale symptomen en sedatie dient het gebruik van droperidol beperkt te blijven tot de therapieresistentie
Risico verlaging, niet medicamenteuze profylaxeAccupressuur op punt P6 (zie afb. 1), hiervoor is goede wetenschappelijke evidence. 96
TIVA/vermijden van dampvormige anesthesie en lachgas
Vermijden of reduceren van opioiden mbv, multimodale analgesie of locoregionale/neuraxiale technieken
Vermijden van dehydratie en hypovolemie
Vermijden van neostigmine > 15 mcg/kg (zn mbv sugammadex
memorize