Create
Learn
Share

The domain Memorize.com is for sale!
contact: craig AT memorize.com

Anesthesiologie medicatie

rename
rubenlanjouw's version from 2019-04-08 15:58

Inductie

Question Answer Column 3
PropofolInductiedosis
obv 75 kg
Werkingsduur
Concentratie ampul
Inhoud ampul
Opmerkingen
2-3mg/kg
180mg, 18ml
5-15min
10mg/ml
20/50ml
Continue infusie 12-9-6mg/kg/h
S-KetamineInductiedosis
obv 75 kg
Werkingsduur
Concentratie ampul
Inhoud ampul
Opmerkingen
0,25-1mg/kg
17,5mg 10ml
20min
5mg/ml
1ml
0,25mg/kg tbv analgesie
EtomidateInductiedosis
obv 75 kg
Werkingsduur
Concentratie ampul
Inhoud ampul
Opmerkingen
0,3mg/kg
20mg, 10ml
3015min
2mg/ml
10ml
Bij hartploblemen
ThiopentalInductiedosis
obv 75 kg
Werkingsduur
Concentratie ampul
Inhoud ampul
Opmerkingen
3-5mg/kg
300mg, 12ml
5-15min
25mg/ml
500mg poeder
Korte onset
memorize

Opiaten

Question Answer Column 3
SufentanilInductiedosis
obv 75kg
Werkingsduur
Concentratie ampul
Inhoud ampul
Opmerkingen
0,1-0,3ug/kg
15ug, 3ml
20-45 min
5ug/ml

RemifentanilInductiedosis
obv 75 kg
Werkingsduur
Concentratie ampul
Inhoud ampul
Opmerkingen
0,5-1ug/kg
50ug, 1ml
5-6min
50ug/ml

Nauwelijks redistributie
FentanylInductiedosis
obv 75 kg
Werkingsduur
Concentratie ampul
Inhoud ampul
Opmerkingen
1-3ug/kg
150ug, 3,5ml
30-60min
50ug/ml

Grote redistributie, bij kinderen
memorize

Spierverslappers

Question Answer Column 3
SuccinylcholineInductiedosis
obv 75 kg
Werkingsduur
Concentratie ampul
Inhoud ampul
Opmerkingen
1-2mg/kg
75mg, 7,5ml
50mg/ml

10ml
Depolariserend mn obstetrie
RocuroniumInductiedosis
obv 75 kg
Werkingsduur
Concentratie ampul
Inhoud ampul
Opmerkingen
0,6-1,2mg/kg
50mg, 5ml
10mg/ml

5ml
High dose, onset<60s
AtracuriumInductiedosis
obv 75 kg
Werkingsduur
Concentratie ampul
Inhoud ampul
Opmerkingen
0,5mg/kg
37,5mg
10mg/ml


In AMC evt bij nierinsufficientie
memorize

Antagonisten

Question Answer Column 3
NalaxoneInductiedosis
obv 75 kg
Werkingsduur
Concentratie ampul
Inhoud ampul
Opmerkingen
0,4mg a 1 min
0,4mg 1 ml


0,4mg/ml
1ml
SugammadexInductiedosis
obv 75 kg
Werkingsduur
Concentratie ampul
Inhoud ampul
Opmerkingen
2-4/16mg/kg
150, 300, 1200mg

100mg/ml
1, 2, 5ml
Onset<3-min
NeostigmineInductiedosis
obv 75 kg
Werkingsduur
Concentratie ampul
Inhoud ampul
Opmerkingen
0,003mg/kg
2,5mg, 5ml


0,5mg/ml
1ml
+glycopyroniumInductiedosis
obv 75 kg
Werkingsduur
Concentratie ampul
Inhoud ampul
Opmerkingen
0,01mg/kg
0,8mg, 1ml


0,2mg/ml
1ml
+atropinesulfaatInductiedosis
obv 75 kg
Werkingsduur
Concentratie ampul
Inhoud ampul
Opmerkingen
0,015mg/kg
1,0mg, 2ml


0,5mg/ml
1ml
FlumazenilInductiedosis
obv 75 kg
Werkingsduur
Concentratie ampul
Inhoud ampul
Opmerkingen
0,1mg
0,1mg, 1ml


0,1mg/ml
5ml
memorize

Dampvormige anesthetica

Question Answer Column 3
SevofluraanInductiedosis
obv 75 kg
Werkingsduur
Concentratie ampul
Inhoud ampul
Opmerkingen
2,0% = 1 MAC (MAC: min. alveolar concentration, 50% patiënten in slaap bij standaard chirurgische prikkel)
memorize

Overige

Question Answer Column 3
MorfineInductiedosis
obv 75 kg
Werkingsduur
Concentratie ampul
Inhoud ampul
Opmerkingen
0,1-0,2mg/kg
7,5mg, 7,5ml
2-7uur
1mg/ml
1ml
MidazolamInductiedosis
obv 75 kg
Werkingsduur
Concentratie ampul
Inhoud ampul
Opmerkingen
0,1mg/kg
7,5mg, 7,5ml
15-80min
1mg/ml
1/5ml
Hetzelfde als Dormicum
AtropineInductiedosis
obv 75 kg
Werkingsduur
Concentratie ampul
Inhoud ampul
Opmerkingen
0,5mg
0,5mg, 1ml
1-2uur
0,5mg/ml
1ml
Max 3mg
EfedrineInductiedosis
obv 75 kg
Werkingsduur
Concentratie ampul
Inhoud ampul
Opmerkingen
5mg (2,5-10)
5mg, 1ml
10-60min
5mg/ml
1ml
Titreren naar effect
FenylefrineInductiedosis
obv 75 kg
Werkingsduur
Concentratie ampul
Inhoud ampul
Opmerkingen
100ug
50-100ug

100ug/ml
10ml
Titreren naar effect
ClonidineInductiedosis
obv 75 kg
Werkingsduur
Concentratie ampul
Inhoud ampul
Opmerkingen
1-2ug/kg
75-150ug, 1ml
8uur
150ug/ml
1ml
Hetzelfde als Catapressan
NoradrenalineInductiedosis
obv 75 kg
Werkingsduur
Concentratie ampul
Inhoud ampul
Opmerkingen
0,01-0,1ug/kg/min
2-20ml/uur

1mg/ml

Pompstand bij dosis 20ug/ml
memorize

Beschrijving medicatie

Question Answer
ThiopentalInductie dosis: 3-5mg/kg. Barbituraat. Stimuleert de GABA receptor. Hele snelle onset, daarom bij spoed OK. Ook sterke anticonvulsie werking, waardoor veilig bij neuro OK’s. Geeft depressie van CZS, ook van de ruggenmerg reflexen, en bij hogere doseringen ook cardiopulmonale depressie, kan bradycardie geven. Vaak echter juist reflex tachycardie door verminderde vagale reactie door hypotensie. Cardiale contractiliteit en arteriële bloeddruk nemen af. Door verminderde centrale reactie op CO2 neemt de ademprikkel af. Intra-oculaire en intracraniële druk neemt af. Bij infuus subcutaan: weefselnecrose. Kans op laryngospasme, groter dan bij propofol.
EtomidaatInductie dosis: 0.3mg/kg. Imidazol type anetheticum, stimuleert de GABA activiteit. Gebruikt bij o.a. ECT’s. Geeft soms tijdelijke depressie van de bijnierschors. Minder effect op het hart dan propofol of thiopental, daardoor geschikt middel bij cardiale problemen. Wel grotere kans op onrust/delier en trombose na ontwaken, daarom geven icm opiaat.
KetamineInductie dosis: 1.5-2.5 mg/kg. Is een Cyclohexanone. Remt NMDA, nicotinerge Ach- en de glutamaat receptoren. Opent 2-pore K kanaal. Kan hallucinatie en onrust geven. Patiënten kunnen nachtmerries hebben gedurende de slaap geïnduceerd met ketamine. Cardiale stimulatie met tachycardie, geeft toename bloeddruk door de grotere influx van calcium en positief inotrope effect. Perifere vasodilatatie in alfa-adrenerg gestimuleerde weefsels en vasoconstrictie in beta gestimuleerde weefsels. Soms bronchodilatatie, ventilatie vaak goed gedurende anesthesie. Ook groot analgetisch effect. Toename van intra-oculaire en craniële druk, speekselproductie en spierspanning.
PropofolInductie dosis: 2mg/kg. Phenol derivaat. Stimuleert de GABA receptor. Anesthesie binnen 20-40 seconde na toediening. Heeft een anti-emetisch effect. Geeft een vermindering van de arteriële bloeddruk door met name vasodilatatie en een beetje negatief inotroop effect. Terughoudend zijn bij patiënten met epilepsie. Verminderd de intracraniële druk. Vaak ademdepressie, vaker en langer dan bij thiopental, ook door verminderde reactie op CO2. Geen effect op bronchiale spieren en zelden laryngospasme, waardoor heel geschikt voor larynxmasker.
SevofluraanMAC= minimal alveolair concentration, hierbij is 50% gesedeerd. MAC van sevo is 1.7-2%. Geeft dosis gerelateerde ademdepressie, door centrale depressie van neuronen in de medulla maar ook door verminderde diafragma functie. Geeft vermindering van arteriele druk door de vaatweerstand te laten afnemen. Door het effect op de calciumkanalen is er een milde myocard depressie. Geeft ook iets coronair dilatatie. Door verminderde hartslag verminderd ook de cardiale O2 behoefte. Snelle inductie, snel herstel. Geeft misselijkheid post-op. Stimuleert GABA receptor en glycinereceptor activiteit, remt NMDA, glutamaat en nicotinerge Ach receptoren. Opent 2-pore K kanaal.
AtracuriumNon-depolariserende spierverslapper. Werkt via competitieve nicotinerge N2 receptor blokkade in de neuromuculaire overgang, zonder depolarisatie te veroorzaken op de postsynaptische membraan. Dit remt het depolariserende effect van Ach en leidt tot spierrelaxatie. Wordt niet gemetaboliseerd maar ondergaat spontaan verval, voordeel bij lever- of nierinsufficiëntie. Duurt 40min. Geeft histamine release waardoor tachycardie, afname vasculaire weerstand en bronchospasme.
RocuroniumNon-depolariserende spierverslapper. Werkt via competitieve nicotinerge N2 receptor blokkade in de neuromuculaire overgang, zonder depolarisatie te veroorzaken op de postsynaptische membraan. Dit remt het depolariserende effect van Ach en leidt tot spierrelaxatie. Onset binnen 2 minuten, duurt 30 min. Geeft toename hartfrequentie
SuccinylcholineBindt aan nicotinerge N2 receptor, werkt als agonist en depolariseert de motorische eindplaat. Wordt in tegenstelling tot acetylchonline niet gehydrolyseerd en geeft langdurige depolarisatie. Hierdoor blijft het Natriumkanaal gesloten en de spier repolariseerd en niet meer reageert op de release van Ach. Geeft bradycardie, hyperkaliëmie, postoperatief spierpijn en soms malige hyperthermie (dan dantrolene geven!). Bij toediening fasciculatie. Duurt 3-12 minuten. CAVE choline-esterasedeficiëntie.
NoradrenalineVasoconstrictor alleen via alfa receptoren. Zorgt voor toename van arteriële en veneuze bloeddruk. De hartfrequentie neemt af door baroreflex. Hoewel de contractiliteit toeneemt, neemt het hartminuut volume toch af.
FenylefrineVasoconstrictor, werkt met name op alfa1 en in mindere mate op alfa2 en beta receptoren. Lijkt op noradrenaline met toename arteriële en veneuze druk, afname hartfrequentie door baroreflex en afname cardiac output. De diastolische druk neemt meer toe dan de systolische, waardoor er meer bloedstroom is door de coronairen.
EphedrineSympaticomimeticum, werkt zowel direct als indirect op alfa en betareceptoren. Indirect door toename van eigen noradrenaline productie en de remming van MAO. Geeft 10x langer effect dan adrenaline. Geeft toename bloedruk, systole>diastole, toename hartfrequentie en toename cardiac output. Geeft bronchodilatatie.
memorize