Create
Learn
Share

Ändamål. Offer. Ekonomi och numeriska uppgifter

rename
milkro66's version from 2017-05-13 17:07

Section

Question Answer
avändatill
hatill
räckatill
dugatill (nadawac sie)
möjlighettill
tillfälletill (mozliwosc)
chanstill
utsikttill (perspektywa)
tillgång till (dostep)
rätttill
tidningtill
ngt år gjort/tänktför (ett program för barn)
förbereda sig/förberedelseför
gåra sig i ordningför
packaför
träna för
vara redoför
öpnna/förbereda vägför
ngt är möjligtför ngt/ngn
stänga/stå i vägenför (Stå inte i vägen för mig!)
vara öppenför
mottaglig för (wrazliwy)
lyhördför (subtelny)
(o)känsligför
motiveradför
oåtkomligför (niedostepny)
blindför
likgiltigför (zdystansowany)
ha lätt/svårtför (Jag har lätt för svenska)
tillräckligtför (Jag är inte tillräckligt bra för att förstå allt)
anglagför (predyspozycja)
sinneför (zmysl)
passaför
grundför
underlagför (przeslanka)
kapituleraför
ge efterför (poddac sie)
vika sigför (uklonic sie)
flyför
springa undanför
ge uppinför
resignerainför
råka utför (Igår var jag nära att råka ut för en bilolycka)
falla/blil/vara offerför
duka underför (ulegac)
utsätta ngnför (wydac kogos)
vara föremål för (Jag är föremål för kritik)
ämneför
måltavlaför (teza)
före cifferuppgift
en befolkning
en yta
en hyra
våningenpå (fyra rum och kök)
...en hastighet...med...av
...en styrka...med...av
...ett pris/värde/en kostnad...till...av
...en ålder...i...av
efter sifferuppgifti
...löni
...skulderi
...räntai
...utgifteri (wydatki)
...skatti
...betygi
öka med
minskamed
vinnamed
förloramed (Poland förlorade matchen mot Sverige med 34-43)
mer än=över (I mitt hus bor över 5 personer)
mindre än=under (Om man är under 18 år, får man inte köpa vin eller sprit i Polen)
okołoungefär/cirka/omkring
köpaför
säljaför
betalaför
begäraför (żądać)
lönför
(pengar) ...en formi (1000 kronor i check/i hundralappar)
tjäna
förlora
vinnapå (Mna kan vinna på att placera pengar rätt)
levapå (Jag måste leva på att spela musik)
kräva
bjuda ngnpå ngt
råna
plundra
lura
hushållamed (prowadzic gospodarstwo domowe)
snålamed (skąpić)
restriktivmed
slösa med (obdarowywac)
genrös med
frikostigmed
sparatill
avsättatill (odkladac)
användatill
anslåtill
memorize

Recent badges