Create
Learn
Share

Ancient dynasty and Founder and Capital

rename
rutvikjadav's version from 2019-04-13 13:47

Section

Question Answer
Ikshvaku dynastyIkshvaku
Haryanka Dynasty (Magadha)Bimbisara (Rajgriha later Pataliputra)
Shishunaga (Magadha)Shishunag (Rajgir)
Nanda Dynasty (Magadha)Mahapadmananda(Pataliputra)
Mauryan Dynasty (Magadha)Chandragupta Maurya (Pataliputra)
Sunga Dynasty (Magadha)Pushyamitra Sunga(Pataliputra later Vidisha)
Kanva Dynasty (Magadha)Vasudeva(Pataliputra)
Mahameghavahana dynasty (Chedi dynasty) (Kalinga)Maha Meghavahana
Indo-Parthian Kingdom (Central Asia)Gondophares I (Taxila, Kabul)
Early CholasKarikala (Urayur, Kaveripattinam)
Cheras(Vanchi)
Pandyan DynastyKoon Pandiyan(south Pandya) Kadunkoen(Central Pandya)(Korakai->Madurai-->Tenkasi--.Tirunelveli)
Indo-Greek (Punjab)Menandar (Sakala)
Kushan Dynasty (West-Northern India)Kujula Kadphises(Bagram,Peshawar,Taxila,Mathura)
Satvahana Dynasty (Andhra, Maharashtra)Simuka (Pratistanapuram,Amaravathi)
Sakas (Scythians, Northern Satraps and Western Satraps)(Gandhar)Maues or Moga (Ujjayini)
Gupta Dynasty (Magadha)Srigupta(Pataliputra)
Vakataka dynasty(Deccan India)Vindhyashakti (Vidarbha)
Kadamba dynasty(Karnataka)Mayurasharma (Banavasi)
Maitraka dynasty (Gujarat)Bhatarka (Vallabhi)
Gauda Kingdom (Bengal)Shashanka (Karnasuvarna)
Kalachuri dynasty (Madhya Pradesh and Western India)(Mahishmati)
Chalukya Dynasty (Badami, Earlier Vatapi)Pulkeshin I (Badami)
Pallava Dynasty (Kanchi)Simhavishnu (Kanchepuram)
Chalukya Vengi Dynasty (Vengi)Vishnu Vardhana
Pushyabhuti Dynasty (Vardhana Dynasty) (North India)Pushyabhuti (Thaneswar, Kanauj)
Karkota Empire (Kashmir)Durlabhvardhana (Shrinagar, Parihaspore)
Utpala dynasty (Kashmir)Avanti Varman (Avantipur)
Rashtrakuta Dynasty (Maharashtra)Danti Durga (Manyakheta)
Gurjara-PratiharaNagabhata I (Kanauj)
Pala Dynasty (Bengal)Gopala
Sena dynasty (Bengal)Vijayasena (Vikrampura)
Eastern Ganga dynasty (Odisha)Anantavarman Chodaganga
Chandela dynastyYasovarman (Mahobas)
Chola Dynasty (Tamil Region)Vijayalaya(Puhar and Thanjavur)
Gahadavala Dynasty (UP, Bihar) (11th-12th century)Chandradeva (Varanasi and Kanyakubja)
Ahom Kingdom (Assam)Chaolung Sukaphaa (Charaideo, Jorhat)
Slave Dynasty(Mamluk Dynasty) (Northern India)Qutubudin Aibak (Lahore, Delhi)
Khilji Dynasty (Northern India)Jalal-ud-din Khilji (Delhi)
Tughlaq Dynasty (Northern India)Ghias-ud-din Tughlaq (Ghazi Malik)(Delhi)
Sayyid Dynasty (Northern India)Khizr Khan(Delhi)
Lodhi Dynasty (Northern India)Bahlol Lodhi(Delhi)
Kakatiya dynasty (Andhra Pradesh)(Warangal)
Bahmani Sultanate (Southern India)Ala-ud-Din Bahman Shah (Hasan Gangu) (Turk) (Gulbarga)
Vijayanagara Empire (Kingdom of Bisnegar) Harihara I and Bukka I
Hussain Shahi dynasty (Bengal)Alauddin Husain Shah
Mughal Dynasty (large part of Indian Subcontinent)Babur(Delhi)
memorize

Recent badges