Create
Learn
Share

Ancient Books and Author

rename
rutvikjadav's version from 2018-10-18 11:15

Section

Question Answer
Akbar-NamahAbul Fazal
AmuktamalayadaKrishna Deva Raya
Babar Namah (Tuzk-e-Babari)Babar
DayabhagaJimutavahana
Harsha CharitaBanabhatta
Humayun NamahGulbadan Begum
Kumar SambhavaKalidasa
MeghdootKalidasa
MalavikagnimitraKalidasa
PadmavatMalik Mohd Jayasi
Prithviraj RasoChand Bardai
PriyadarsikaHarshavardhana
Shah NamahFirdausi
Tuzk-e-JahangirJahangir
Tarikh-i-Sher SahiAbbas Khan Sarwani
Tarikh-i-Firush ShahiZiauddin Barani
Fatwa-i-JahandariZiauddin Barani
TughluqnamahAmir Khusrow Dehlavi (voice of India)(Tuti-e-Hind)(father of Urdu literature)
MudrarakshasaVisakdatta
DevichandraguptamVisakdatta
KarpuramanjariRajshekhara
Bālaramayaṇa and BalabharataRajshekhara
KavyamimamsaRajshekhara
RajtaranginiKalhana
Rajavalipataka(Kashmir's history)Pandit Prajna Bhatta
Acharanga Sutra (1st of 12 Angas)Hermann Jacobi
Vyakhyaprajiapti (Bhagavati Sūtra) (5th of 12 Angas) Sudharmaswami
KathasaritsagarSomdeva
KamasutraVatsayana
Civaka Chintamani(Book of Marriages)Tirutakkatevar
SwapanvasdattamBhasa
Buddha charitaAsvaghosa
NatyashastraBharata
Abhigyan ShakuntalaKalidasa
VikramorvashiKalidasa
RaghuvansanKalidasa
AmarkosaAmarshmha
PanchsidhantikaVarharmihara
Brihat SamhitaVarharmihara
Surya SidhantaAryabhatta
AryabhattaAryabhatta
Panch tantraVishnu Sharma
NitisaraKamandaka
Aihole PrasastiRavi Kriti
IndicaMegasthanese
ArthasastraKautilya
Charaka SamhitaCharaka
LilawatiBhaskara II
KadambariBanabhatta and Bhusanbhatta
NaganandaHarsha vardhan
RatnavaliHarsha vardhan
GathasaptashatiHala
NitisaraKamandaka
AstadhyayiPanini
MahabhasyaPatanjli
NaishadhacharitraSri Harsha
MrichhakatikaSudraka
VinavasavadattaSudraka
GitagovindaJayadev
NavratnaVirsena
Kavirajamarga (Kannad Grammer)Rashtrakuta king Amoghvarsha 1
Prashnottara RatnamalikaAmoghavarsha 1
Mitakshara (Yajnavalkya Smriti)Vijnanesvara
Kitab-ul-HindAl-Beruni
memorize

Recent badges