Create
Learn
Share

Anatomie boevenste extremiteiten

rename
anatomyjunk's version from 2017-06-11 18:26

Section

Question Answer
wat is de functie van m. trapezius pars descendensTrekt het schouderblad schuin naar boven; craniale rotatie van de gewrichtsholte; kantelen van het hoofd naar dezelfde kant en rotatatie van het hoofd naar de andere kant
wat is de functie van de m.trapezius pars tranversatrekt het schouderblad naar mediaal (hele spier stabiliseert het schouderblad op de borstkas)
wat is de functie van de m.trapezius pars ascendustrekt het schouderblad naar beneden-mediaal
wat is de functie van de m.levator scapulaetrekt het schouderblad naar bovenmediaal waarbij de onderste hoek naar mediaal beweegt:buigen van hals naar dezelfde kant
wat is de functie van de rhomboideus minorstabiliseert het schouderblad :trekt het schouderblad naar boven-mediaal
wat is de functie van de rhomboideus majorstabiliseert het schouderblad :trekt het schouderblad naar boven-mediaal
memorize

Section

Question Answer
wat is de functie van m.latissimus dorsi pars vertebralisinterne rotatie, abductie, extensie,ademhaling (hoestspier)
wat is de functie van m.latissimus dorsi pars scapularisinterne rotatie, abductie, extensie,ademhaling (hoestspier)
wat is de functie van m.latissimus dorsi pars costalisinterne rotatie, abductie, extensie,ademhaling (hoestspier)
wat is de functie van m.latissimus dorsi pars iliacainterne rotatie, abductie, extensie,ademhaling (hoestspier)
wat is de functie van m.teres majorinterne rotatie, adductie, extensie
memorize

Section

Question Answer
wat is de functie van m.pectoralis pars clavicularis-sternocastalis-pars abdominalishele spier adductie,interne rotatie - pars clavicularis en pars sternocostalis: flexie;ondersteunt de ademhaling als de schouder is gefixeerd
wat is de functie van coracobrachialisflexie,adductie,interne rotatie
wat is de functie van m.subclaviusstabiliseert in articulatio strenoclavicularis
wat is de functie van m.pectoralis minortrekt het schouderblad naar beneden , waardoor de caudale hoek posteromediaal kan bewegen,caudale rotatie van de gewrichtsholte,ondersteunt de ademhaling
wat is de functie van m. serratus anterior pars superiorlaten zakken van de opgetilde arm
wat is de functie van m. serratus anterior pars intermediahele spier trekt het schouderblad lateraal naar voren tilt de ribben wanner de schouder is gefixeerd
wat is de functie van m.serratus anterior pars inferiorlaterale rotatie van het schouderblad
memorize

Section

Question Answer
wat is de functie van M.deltoideus pars clavicularisflexie, interne rotatie, adductie
wat is de functie van M.deltoideus pars acromialisabductie
wat is de functie van M.deltoideus pars spinalisextensie, externe rotatie, adductie
memorize

Section

Question Answer
wat is de functie van m. supraspinatusabductie
wat is de functie van m. infraspinatusexterne rotatie
wat is de functie van m. teres minorexterne rotatie, zwakke abductie
wat is de functie van m. subscapularisinterne rotatie
memorize

Section

Question Answer
wat is de functie m.biceps brachiiellebooggewricht; flexie,supinatie schoudergewricht; flexie, stabilisatie van de humerus kop gedurende contractie van de m. deltoideus; abductie en interne rotatie van de humerus kop
wat is de functie m.brachialisflexie van het ellebooggewricht
memorize

Section

Question Answer
wat is de functie m.pronator teresart cubiti; lichte flexie
wat is de functie m.flexor carpi radialispols;flexie en abductie (radiale afwijking) van de hand
wat is de functie m.palmaris longusart cubiti: lichte flexie Pols; flexie verstrakt aponeurosis palmaris
wat is de functie van m. flexor carpi ulnarispols: flexie en adductie (ulnaire afweiking van de hand)
memorize

Section

Question Answer
wat is de functie van m.flexor digitorum superficialisart cubiti; lichte flexie art. metacarpophalangealis en art interphalangealis proximalis van de 2e tot en met de 5de vinger; flexie
wat is de functie van m. flexor digitorum profunduspols,art. metacarpophalangealis en art interphalangealis proximalis distaliis van de 2e tot en met de 5e vinger: flexie
wat is de functie van m. flexor pollicis longuspols: flexie en abductie (radiale afwijking) van de hand art. metacarpalis pollicis: flexie art art. metacarpophalangealis pollicis en art interphalangealis pollicis flexie
wat is de functie van m. pronator quadratushand; pronatie art.radioulnaris distalis: stabilisatie
memorize

Section

Question Answer
wat is de functie van m.brachioradialisart cubiti; flexie onderarm; semipronatie
wat is de functie van m.extensor carpi radialis longus en brevisart.cubiti lichte flexie pols: extensie en abductie
memorize

Section

Question Answer
wat is de functie van m.extensor digitorumpols;extensie MCP,PIP,en DIP van de 2e tot en met de 5e vinger: extensie /abductie van de vingers
wat is de functie van m.extensor minimiPols;extensie, ulnaire abductie van de hand MCP,PIP, enDIP van de 5e vinger: extensie/abductie van de 5e vinger
wat is de functie van m.extensor carpi ulnarispols;extensie en adductie (ulnaire afweiking) van de hand
wat is de functie van m. supinatorart radioulnaris supinatie
wat is de functie van m. abductor pollicis longusart.radioulnaris; abductie van de hand art.carpometacarpale pollicis: abductie
wat is de functie van m.extensor pollicis brevisart.radiocarpale: abductie (radiale afweiking van de hand) art.metacarpale en art.metacarpophangealis pollicis: extensie
wat is de functie van m.extensor pollicis longusflexie en abductie (radiale afweiking van de hand) art.carpometacarpale pollicis: adductie ,MCP en IP van de duim extensie
wat is de functie van m.extensor indicispols:extensie ,MCP,PIP en DIP van de 2e vinger: extensie
memorize

Section

Question Answer
wat is de functie van M.adductor pollicisart.carpometacarpalis pollicis: adductie, art. metacarpophalangealis pollicis :flexie
wat is de functie van M.adductor pollicis brevisart.carpometacarpalis pollicis; abductie
wat is de functie van M. flexor pollicis brevisart.carpometacarpalis pollicis; flexie
wat is de functie van M. oppenens Pollicisart.carpometacarpalis pollicis; oppositie
memorize

Section

Question Answer
wat is de functie van m.opponens digiti minimitrekt middenhandsbeentje richting de handpalm(oppositie)
wat is de functie van m. flexor digiti minimi brevisart. metacarpophalangealis digitus minimus: flexie, art interphalangealis proximalis en art interphalangealis proximalis distalis van de pink: extensie
wat is de functie van m.abductor digiti minimidigitus minimus:flexie en abductie van de pink art interphalangealis proximalis en art interphalangealis proximalis distalis van de pink: extensie
wat is de functie van m. palmaris brevistrekt de palmaire aponeruose strak (beschermfunctie)
memorize

Section

Question Answer Column 3
wat is de functie van mm. lumbricales2e tot en met de 5e vinger art. metacarpophanlangealis: flexie arrt. interphalangeae proximales en distalisextensie
wat is de functie van mm interossei dorsales2e tot en met de 4e vinger art. metacarpophanlangealis: flexie arrt. interphalangeae proximales en distalisextensie en abductie van de 3e vinger
wat is de functie van mm. interossei palmaris2e, 4e en 5e vinger art. metacarpophanlangealis: flexie arrt. interphalangeae proximales en distalisextensie en adductie naar de 3e vinger
memorize

Section

Question Answer
wat is de functie van m.rectus capitis posterior major en minorbilateraal; extensie van het hoofd unilateraal: rotatie van het hoofd naar dezerlfde kant
wat is de functie van m.obliquus capitis anteriorbilateraal; extensie van het hoofd unilateraal kantelen van het hoofd naar dezelfde kant; rotatie van het hoofd naar de andere kant
wat is de functie van m.obliquus capitis inferiorbilateraal; extensie van het hoofd unilateraal; rotatie van het hoofd naar dezelfde kant
memorize

Section