Create
Learn
Share

Anatomie 1

rename
wyzdm's version from 2016-11-15 14:38

Section

Question Answer
Welke onderverdelingen zijn er voor de efferente ruggenmerg?Somatomotorisch en visceromotorisch, VM--> para en sympa
Neurale buis is globaal te verdelen in 3 structuren.dorsaal: sensibele vleugelplaat, V: motorische basaalplaat en sulcus limitans
Noem de hersenblaasjes. 3, 5Prosencephalon, mesencephalon, rhombencephalon // tel/di/mesen/met/my
Uit welke hersenblaasjes ontstaan cerebrum?tel, di
Uit welke hersenblaasjes ontstaat cerebellum?deel v met
Uit welke hersenblaasjes ontstaat pons?deel v met
Uit welke hersenblaasjes ontstaat medulla oblongata?myelen
Uit welke hersenblaasjes ontstaat truncus cerebri?mesen, meten, myelen
Welke hersenblaasje bevat 2 oogbekers?dien
Wat ontstaat uit de wand van de hersenblaasjes?grijze + witte stof
Wat ontstaat uit de holtes van de hersenblaasjes?Ventrikelsysteem
Noem 4 soorten centraal zenuwweefsel.CMN, PMN, astrocyten, ependymcellen
Noem 3 soorten perifeerl zenuwweefselschwann, post-synaptische neuron, perifer sensibele neuron
Noem 2 grote delen van de neuraale buis. + de groevedorsaal: sensibele vleugelplaat, vertaal: motorische basaal plaat en sulcus limitans
Witte stof bevindt zich om de axonen, en is opgebouwd uit? 3achter,voor- en zijstreng
Hoe heten de 2 verdikkingen in het ruggenmerg en waar zitten die?bij de armen en de benen, resp. intumscentia cervicalis en intumscentia lumbalis
Waar ontspringen de zenuwen van het orthosymp. zenuwstelsel?cervicale, thoracale en lumbale ruggenmerg
Waar ontspringen de zenuwen van het parasymp. zenuwstelsel?Ontspringen ter hoogte van de hersenstam + sacrale ruggenmerg
Benoem de vezels van de autonome zijhoorn? ( r. comm)via r. communicans albus > grensstreng ganglion > schakeling > autonome zenuw OF het gaat via r. com. griseus terug
Beschrijf de baan van de CMN?Cellichaam in de cortex, axon daalt af in witte stof ruggenmerg stuurt PMN aan
Beschrijf de baan van de PMN?
Wat is de tomatotopie van de motorische voorhoorn? binnen en buitenbinnen: buigspieren, buiten: strekspieren
Wat is de somatotopie van de motorische voorhoorn? mediaal en lateraallateraal: distel exemiteitsspieren (skilled movements), mediaal: proximale spieren (houding en evenwicht)
Noem de 6 plaatsen die de perifere motorische neuronen aansturen.cortex, nucleus ruber, colliculus superior, form reticularis pons, form reticularis medul oblong, nucleus vestibularis medul oblong
Noem de 6 tracti die de perifere motorische neuronen aansturen.corticospin lat en med, rubro, tecto, reticulo, reticulo, vestibulo
Welke van de 6 tractie behoort tot de laterale groep? en wat is de functie1 lat, 2, 5 (rubrospin en reticulospin) - sturen laterale deel motorisch VH aan en kruisen op het niveau van de hersenstam
Welke van de 6 tractie behoort tot de mediale groep? en wat is de functie? wanneer kruisen deze banen?1 med, 3, 4, 6 - sturen mediale deel motorische voorhoorn aan, kruisen niet of pas op schakelniveau
Welke tractus is het belangrijkst?tract. corticospinalis lat
Noem 3 kenmerken van de tr. cort lat.kruist in de dec. pyram.; 90% alle banen; verloopt in de zijstreng, schakelt enkelzijdig op laterale PMNs; skilled movement(distale musculatuur)
Noem 3 kenmerken van de tr. cort med.kruist op schakelniveau, proximale musculatuur, verloopt in de mediale groep
Wat doet de track. rubrospinalis? En waar kruist deze en in welke streng verloopt het?ondersteunt tr. corticospin lat, kruist op mesencephalon, verloopt in de zijstreng
Welke tractie ontspringen in de hersenstam en verlopen in de zij- en voorstreng?tectospinalis, reticulospinalis en vestibulospinalis
Welke tractie zijn belangrijke effluenten van het EPS?tectospin, vestibulospin, reticulospin
Wat doet het EPS?automatische bwegingen, onbewuste motoriek en onderdrukt onwillekeurig bewegingen
Wat doet het cerebellum en waar ontvangt het informatie? 3xcoordinatie + finetuning, cortex cerebri, spieren, evenwichtsorgaan
memorize