Create
Learn
Share

Anatomia praktyczny

rename
annasleszycka's version from 2018-06-18 21:42

Section

Question Answer
4. Otwor laczacy komore boczna z trzeciaOtwór międzykomorowy Monro
Do czego uchodzi żyła przeponowo-osierdzioważyła ramienno-głowowa
przyczep mięśnia prostego brzuchawyrostek mieczykowaty mostka + chrząstki żebrowe(v-vii) -> spojenie łonowe + grzebień łonowy
Najsilniejszy zginacz biodrailiopsoas - m. Biodrowo-lędźwiowy
Ujscie zyly odpiszczelowej do naczyn zylnych glebokichrozwor odpiszczelowy
Przyczep dla m. Pochyłego przedniegoguzki przednie wyrostków poprzecznych kręgów c3-c6 -> guzek mięśni pochyłego na pierwszym żebrze
Trojkat wechowyna rozgałęzieniu pasma węchowego na prążek węchowy przyśrodkowy i boczny; z tyłu istota dziurkowana przednia
pokaz i nazwij stożek sprężysty krtaniconus elasticus; ogranicza jamę podgłośniową krtani
11. Przez co przechodzi t. ocznakanał nerwu wzrokowego
2. miesień odwracający goleńm. Dwugłowy uda (głowa krótka)
1. Części zakrętu czołowego dolnegocz. oczodołowa, cz. trójkątna, cz. wieczkowa
powierzchnie stawowe dla stawów łokciowo-promieniowych1. bliższy- obwód stawowy głowy k. promieniowej, wcięcie promieniowe k. łokciowej i w. pierścieniowate, 2. dalszy-głowa k. łokciowej, wcięcie łokciowe k. promieniowej
gdzie uchodzi ż. odpiszczelowado ż. udowej
jaki nerw krzyżuje korzeń płuca od przodun. przeponowy
wyrostki płata ogoniastego wątrobybrodawkowaty i ogoniasty
co leży w dole bocznym mózguwyspa
ograniczenia migdałka podniebiennegood przodu fałd podniebienno-językowy, od tyłu fałd podniebienno-gardłowy
część wieczkowaopercular part
Nerw, którego porażenie objawia się stopą hakowatąnerw piszczelowy
ograniczenia kanału przywodzicieliprzyśrodkowo - przywodziciel wieki, bocznie-m. obszerny przyśrodkowy, od przodu- blaszka międzymięśniowa, m. krawiecki
Powierzchnie sercapowierzchnia mostkowo-żebrową, powierzchnia przeponową, powierzchnia płucną lewą, powierzchnia płucną prawą
gdzie przebiega bruzda gałęzi przedniej nerwu rdzeniowego na kręgu szyjnympomiędzy guzkiem przednim a tylnym
zakręt który leży między bruzdą węchową a brzegiem przyśrodkowym półkulizakręt prosty
gdzie wchodzi nerw bębenkowyprzez kanalik bębenkowy do jamy bębenkowej
gdzie wychodzi struna bebenkowaprzez szczelinę skalisto-bębenkową
Mięsień, który przyczepia się do wyrostka dziobiastego żuchwymięsień skroniowy
Jakie struktury ogranicza bruzda ostrogowaklinek od zakrętu potyliczno-skroniowego przyśrodkowego
ograniczenia dołu łokciowegogora i przysr - przegroda miedzymiesniowa przysr ramienia, gora i bocznie - biceps, dol i bocznie- m. ramienno- promieniowy, dol i przysr - m. m nawrotny obly
2. Pokazać zachyłek gdzie widać fałd nerwu krtaniowegozachylek gruszkowaty (sciana przednia)
wskaż naczynia przechodzące przez prawą trzewną odnogę przeponyżyła główna dolna (inferior vena cava)
memorize

 

Question Answer
co unerwia czuciowo rogówkęnerwy rzęskowe długie
z czego powstaje pętla szyjnaz gałęzi brzusznych nerwów rdzeniowych C1-C3
co przechodzi przez środek ścięgnisty przeponyż. główna dolna
od czego odchodzą kolejno tętnice odbytnicze górna, środkowa i dolna1. od krezkowej górnej, 2. od biodrowej wewnętrznej, 3. od sromowej wewnętrznej
jaka tętnica przebiega w pochewce m. prostego brzucha ku tyłowi od niego?t. nabrzuszna dolna
odkąd dokąd przebiega krezka j. cienkiegood 2. k. lędźwiowego do prawego stawu krzyżowo-biodrowego
w jaki sposób są unerwione brodawki smakowe na języku1.grzybowate- struna bębenkowa drogą n. językowego, 2.okolone i liściaste- n. językowo-gardłowy
gdzie przyczepia się więzadło żebrowo-poprzeczne górne, a gdzie boczne1.na grzebieniu szyjki żebra, 2. na guzku żebra
które żebra nie mają kątaXI i XII
co przebiega w obrębie więzadła wątrobowo-żołądkowegott. żołądkowe lewa i prawa
w jakim mięśniu leży n. płciowo-udowyw lędwźiowym większym
żuciemastication
krezka jajowodumesosalpinx
co przebiega w kanale pachwinowym u kobietyw. obłe i g. płciowa n. płciowo-udowego
z czego powstaje splot bębenkowyz n. bębenkowego ( od n. językowo-gardłowego), g. łączącej od n. twarzowego i nn. szyjno-bębenkowych ze splotu szyjno- tętniczego wewnętrznego
jakie gałęzie oddaje splot szyjno-tętniczy wewnętrznynn. szyjno-bębenkowe, n. skalisty głeboki i g. współczulną do zwoju rzęskowego
pomiędzy czym a czym znajduje się zachyłek wzrokowypomiędzy blaszką krańcową a skrzyżowaniem wzrokowym
z czym łączy się oczodół przez szczelinę oczodołową górnąz dołem środkowym czaszki
co ogranicza róg tylny komory bocznejod góry- promienistość ciała modzelowatego, od boku- trzon jądra ogoniastego, przyśrodkowo- trzon sklepienia
co przebiega w kanaliku bębenkowymn. bębenkowy i t. bębenkowa dolna
ograniczenie górne trójkąta t. językowej (trójkąta Pirogowa)n. podjęzykowy
co zespala pęczek podłużny dolny/ grzbietowypłat skroniowy z potylicznym
co zespala pęczek podłużny górny/ dziobowyzakręty czołowe górny i środkowy z płatem potylicznym, ciemieniowym i skroniowym
co łączy pęczek haczykowatyzakręty oczodołowe z przednią częścią płata skroniowego, torebką zewnętrzną i ostatnią
co łączy pętla podobojczykowazwój szyjny środkowy z dolnym
co ogranicza dół obojczykowy mniejszygłowy boczna i przyśrodkowa m. mostkowo-obojczykowo-sutkowego
co zawiera dół obojczykowy mniejszyt. szyjną wspólną i ż. szyjną wewnętrzną
dno trójkąta t. językowejm. gnykowo-językowy
jakiego mięśnia nie unerwia pętla szyjna, a unerwiają włókna n. rdzeniowych C1-2 biegnące drogą n.podjęzykowegom. tarczowo-gnykowego
na jakiej wysokości leży pępekmiędzy 3 a 4 kręgiem lędźwiowym
na jakiej wysokości znajduje się wpust żołądkaX krąg
od jakiej tętnicy odchodzą tt. międzyżebrowe tylne dla pierwszych dwóch przestrzeni międzyżebrowychod t. międzyżebrowej najwyższej
jakim typem stawu jest staw nadgarstkowo-śródręczny kciukasiodełkowatym
jakim stawem jest staw śródręczno-paliczkowy kciuka i stawy międzypaliczkowe wszystkich palcówzawiasowe
jaki rodzaj stawów reprezentują stawy śródręczno-paliczkowe II-Vkuliste
jaki typ stawów reprezentują stawy nadgarstkowo-śródręcznepłaskie
co powoduje usunięcie gruczołów przytarczycznychzmniejszenie stęż wapnia we krwi, tężyczkę
od czego odchodzą tt. przytarczyczneod t. tarczowej dolnej
który przewód nosowy jest najobszerniejszyśrodkowy
co przechodzi przez pierścień ścięgnisty wspólnyn. wzrokowy, okoruchowy ( g. górna i dolna), nosowo-rzęskowy, odwodzący, t. oczna
części t. szyjnej wewnętrznejszyjna, skalista, jamista, mózgowa
kleszcze większemajor forceps
czubculmen
poduszka wzgózapulvinar
zbiornik okalajacyambient cistern
płacik dwubrzuśccowybiventer lobule
czopek robakauvula of vermis
przodomózgowieprosencephalon, forebrain
przedmurzeclaustrum
pole podspoidłowesubcallosal area
próg wyspyinsular boundary, limen insulae
zasuwkaobex
od czego odchodzi t. okalająca biodro powierzchowna, a od czego tt. okalające udo przyśrodkowa i boczna1. od t. udowej, 2. od t. głębokiej uda
w jakim śródpiersiu leżą pnie współczulneotóż w żadnym, a jednak w tylnym
memorize