Create
Learn
Share

Anatomia 1 semstr part4

rename
annasleszycka's version from 2018-01-23 10:02

Section

Jama brzuszna i miednica

 

Question Answer
uchyłek Meckelau 1% populacji, uchyłek jelita cienkiego, pozostałość po przewodzie żółtkowym
przejście ściany brzucha w ścianę miednicy ma miejsce wpłaszczyźnie wchodu miednicy
z jakich mięśni zbudowana jest przepona miednicym. dżwigacz odbytu (m. łonowo- guziczny, m. biodrowo-guziczny, m. łonowo- odbytniczy) i m. kulszowo-guziczny
gdzie występuje stałe zgięcie cewki moczowej u mężczyznw korzeniu prącia
od jakiej tętnicy odchodzi t. okalająca biodro powierzchowna, a od jakiej głębokaod t. udowej i t. biodrowej zewnętrznej
co przebiega przez kanał pachwinowy u kobiety, a co u mężczyznyw. obłe macicy, powrózek nasienny
w rozcięgnie jakiego mięśnia znajduje się pierścień pachwinowy powierzchownym. skośnego zewnętrznego brzucha
gdzie przyczepia się odnoga przyśrodkowa pierścienia pachwinowego powierzchownegodo spojenia łonowego
gdzie przyczepia się odnoga boczna pierścienia pachwinowego powierzchownegodo guzka łonowego
z czego zbudowana jest ściana przednia, a z czego tylna kanału pachwinowegoz m. skośnego zewnętrznego i wewnętrznego brzucha; a tylna z powięzi poprzecznej
sierp pachwinowy anginguinal falx
co tworzy sklepienie, a co dno kanału pachwinowegom. skośny wewnętrzny i poprzeczny; więzadło pachwinowe
z czego się składa powrózek nasiennynasieniowód/ deferent duct, t. nasieniowodu, t. m. dźwigacza jądra/ cremasteric a., t. jądrowa/ testicular a., splot zylny wiciowaty, g. płciowa n. płciowo-udowego, wtórne sploty nasieniowodowy i jądrowy, wyrostek pochowy
jaka przepuklina powstaje w przypadku wypuklenia się worka przepuklinowego do kanału pachwinowego przez pierścień pachwinowy głębokiskośna
ograniczenia trójkąta Hesselbachaod góry t. i ż. nabrzuszna dolna, od str. dolno-bocznej więzadło pachwinowe, od str. przyśrodkowej m. prosty brzucha
przyśrodkowa i boczna cz. sieci mniejszejw. wątrobowo- żołądkowe i w. wątrobowo- dwunastnicze
na jakiej wysokości zaczyna się aorta brzusznado przodu od dolnej granicy ThXII
gdzie się kończy aorta brzusznado przodu i po lewej od LIV
wymień gałęzie przednie aorty brzusznejpień trzewny, t. krezkowa górna, t. krezkowa dolna
na jakie tętnice dzieli się pień trzewnyt. śledzionowa, t. wątrobowa wspólna, t. żołądkowa lewa
w jakim więzadle przebiega t. śledzionowaw w. przeponowo- śledzionowym
co zaopatruje t. śledzionoważołądek, śledzionę, trzon, ogon i szyję trzustki
od jakiej tętnicy odchodzą tętnice żołądkowe krótkie i co zaopatrująod t. śledzionowej, dno żołądka
od czego odchodzi t. żołądkowa prawaod wątrobowej właściwej lub czasem wspólnej
od czego odchodzi t. pęcherzykowaod t. wątrobowej prawej
jakie sa gałęzie końcowe tętnicy żołądkowo dwunastniczejt. trzustkowo-dwunastnicza górna przednia i t. żołądkowo- sieciowa prawa
na jakiej wysokości t. krezkowa górna odchodzi od aorty brzusznejna wysokości dolnego przegu L1
wymień po kolei gałęzie t. krezkowej górnej1. t. trzustkowo-dwunastnicza dolna 2. t. j. czczego 3. t. j. krętego 4. t. okrężnicza środkowa 5. t. okrężnicza prawa 6. t. krętniczo- okrężnicza
zbiornik mleczuchyle cistern
jakie włókna zawierają gałęzie łączące białeprzedzwojowe włókna rdzenne ( tylko C8-L2 lub L3)
jakie włókna zawierają gałęzie łączące szarewłókna zazwojowe bezrdzenne ( na całej długości pnia współczulnego)
przez gałąź jakiej tęnicy zachodzi zespolenie pomiędz t. krezkowa górną, a dolnąprzez g. t. okręczniczej środkowej
z połączenia jakich żył powstaje żyła wrotna wątrobyż. krezkowej górnej i ż. śledzionowej
na jakim poziomie znajduje się zbiornik mleczu, z którego powstaje przewód piersiowyLI, LII
przyczep początkowy m. lędźwiowego większegoboczne powierzchnie trzonów kręgów ThXII-LV, wyrostki żebrowe kręgów lędźwiowych, krążki międzykręgowe,
do jakiego poziomu siega nerka prawa, a do jakiego leważebro XII, żebro XI-XII
od czego odchodzą t. nadnerczowe środkoweod aorty brzusznej
węzły chłonne lędźwiowe (b aortalne boczne) otrzymują chłonkę znerek, ścian tułowia, nadnerczy, jąder lub jajników
czym jest punkt McBurneyarzutem wyrostka robaczkowego na powierzchnię ciała
sprzężna przekątadiagonal conjugate
szerokość międzygrzebieniowaintercristal diameter
rąbek panewkirim of acetabulum
talerz kości biodrowejala of ilium
wyniosłość biodrowo-łonowailiopubic eminence
grzebień kości łonowejpectineal line
Dołek głowy kości udowejFovea for ligament of head of femur
WięzozrostySyndesmoses of pelvic girdle
Gałęzie kroczowePerineal branches
Nerw odbytniczo-guzicznyAnococcygeal nerve
Tętnica mięśnia dźwigacza jądra (M)Cremasteric artery
Gałęzie wargowe przednie (F)Anterior labial branches (F)
Gałęzie mosznowe przednie (M)Anterior scrotal branches (M)
Podżebrze; Okolica podżebrowaHypochondrium; Hypochondriac region
Otwory krzyżowe przednieAnterior sacral foramina
Wyrostek sierpowaty (na gałęzi k. kulszowej, pzyczepia się do niego w. kulszowo-guzowe)Falciform process
co przebiega pomiędzy wyrostkiem sierpowatym, a gałęzią k. kulszowejn. sromowy, t. i ż. sromowa wewnętrzna
więzadła stawu krzyżowo-biodrowegow.krzyżowo-biodrowe: przednie, międzykostne i tylne
Smugi ścięgnisteTendinous intersections
Więzadło rozstępoweLacunar ligament
Więzadło zagięteReflected ligament
Włókna międzyodnogowe ( między odnogami przyśrodokową i boczną pierścienia pachwinowego)Intercrural fibres
Sierp pachwinowy; Ścięgno łącząceInguinal falx; Conjoint tendon
Więzadło międzydołkoweInterfoveolar ligament
Powięź pokrywająca brzuchaInvesting abdominal fascia
Więzadło podstawne łechtaczkiFundiform ligament of clitoris
Przestrzeń zaotrzewnowaRetroperitoneal space
Przestrzeń pozaotrzewnowaExtraperitoneal space
Krezka okrężnicy esowatejsigmoid mesocolon
więzadła tworzące sieć mniejszą(wątrobowo- przełykowe), wątrobowo- żołądkowe, wątrobowo- dwunastnicze
co przebiega w więzadle wątrobowo-dwunastniczymprzewód zółciowy wspólny, t. wątrobowa właściwa, ż. wrotna, naczynia chłonne i splot współczulny
Przedsionek (torby sieciowej)Vestibule (of omental bursa; of lesser sac)
zachyłki torby sieciowejgórny, dolny, śledzionowy
Bruzdy przyokrężniczeParacolic gutters
Zagłębienie pęcherzowo-maciczne (k)Vesico-uterine pouch (f)
Więzadło szerokie macicy (k)Broad ligament of uterus (f)
Krezka jajowoduMesosalpinx
Krezka macicyMesometrium
Więzadło lejkowo-miedniczneInfundibulopelvic ligament (f)
Zagłębienie odbytniczo-maciczne (k)/ jama DouglasaRecto-uterin pouch(f)
od czego odchodzi t. żołądkowa prawaod t. wątrobowej właściwej
gałęzie gałęzi prawej t. wątrobowej wspólnejt. pęcherzykowa, t. płata ogoniastego, t. segmentu przedniego, t. segmentu tylnego
gałęzie gałęzi lewej t. wątrobowej wspólnejt.płata ogoniastego, t. segmentu przyśrodkowego, t. segmentu bocznego,
czego gałęzią jest t. żołądkowo-dwunastniczat. wątrobowej wspólnej
czego gałęzią jest t. nadnerczowa górna, środkowa, a czego dolnat. przeponowej dolnej, aorty brzusznej, t. nerkowej
segmenty wątrobypłat ogoniasty, górny i dolny: (boczny, przyśrodkowy, przedni, tylny)
gałęzie t, jajnikowejmoczowodowe, jajowodowe
gałęzie t. zasłonowejłonowa, panewkowa, przednia, tylna
gałęzie pnia przedniego t. biodrowej wewnętrznejt. zasłonowa, t. pośladkowa dolna, t. pępkowa, t. pęcherzowa dolna, t. nasieniowodu/maciczna, t. odbytnicza środkowa, t. sromowa wewnętrzna
gałęzie pnia tylnego t. biodrowej wewnętrznejt. biodrowo-lędźwiowa, tt. krzyżowe boczne, t. pośladkowa górna
Gałęzie ślimakowe (f) t. macicznejHelicine branches (f)
czego gałęzią jest t. odbytnicza górna, środkowa, a czego dolnat. krezkowej dolnej, t. biodrowej wewnętrznej, t. sromowej wewnętrznej
do czego uchodzi żyła nadnerczowa prawa, a do czego lewado aorty brzusznej, do ż. nerkowej lewej
do czego uchodzi ż. jajnikowa/ jądrowa prawa, a do czego lewado ż. głównej dolnej, do ż. nerkowej
gałęzie tętnicy krezkowej dolnejt. okrężnicza lewa, tt. esicze, t. odbytnicza górna
jakie mięśnie tworzą tłocznię brzusznąprosty i poprzeczny brzucha, skośny wewnętrzny i zewnętrzny brzucha
w co przechodzi tętnica żołądkowo-trzustkowa górna przednia i z czym się zespalaprzechodzi w t. żołądkowo- dwunastniczą przednią dolną, łączy się z tylna dolną i zespala z krezkową górną
memorize

 

Question Answer
Dno żołądka; Sklepienie żołądkaFundus of stomach; Fornix of stomach
Ujście wpustoweCardiac orifice
Jama odźwiernikowaPyloric antrum
Mięsień zwieracz odźwiernikaPyloric sphincter
Fałdy kosmkoweVillous folds
Dołeczki żołądkoweGastric pits
Grudki chłonne samotneSolitary lymphoid nodules
Grudki chłonne skupioneAggregated lymphoid nodules
Bańka dwunastnicy; Opuszka dwunastnicyDuodenal ampulla; Duodenal cap
Brodawka krętniczo-kątnicza; Brodawka krętniczaIleocaecal (ileocecal) papilla; Ileal papilla
wypuklenia okrężnicyhaustra of colon
wędzidełko ujścia j. krętegofrenulum of ileal orifice
zastawka Bauhinazastawka krętniczo-kątnicza
Przyczepki sieciowe; Przyczepki tłuszczowe okrężnicyOmental appendices; Fatty appendices of colon
zgięcia odbytnicykrzyżowe, boczne, górne, pośrednie i dolne boczne
Mięśnie odbytniczo-cewkoweRecto-urethral muscules; Anorectoperinealis
Mięsień odbytniczo-pęcherzowyRectovesicalis
zgięcia kanału odbytuodbytowo-odbytnicze/ anorectal flexure, kroczowe/ perineal flexure
Słupy odbytniczeAnal columns
strefy przejściowa (między nabłonkiem płaskim kanału odbytu a gruczołowym odbytnicy)Anal transition zone
Kresa odbytowo-skórnaAnocutaneus line; Pectinate line
Grzebień odbytniczyAnal pecten
Wrota wątrobyPorta hepatis
Przyczepek włóknisty wątroby ( do lewego płata)Fibrous appendix of liver
wyrostki płata ogoniastego wątrobybrodawkowaty, ogoniasty
części pęcherzyka żółciowegodno, lejek, szyjka, trzon
Wyrostek haczykowaty trzustkiUncinate process
Wyspy trzustki/ LangerhansaPancreatic islets
Miazga śledzionySplenic pulp
powierzchnie śledzionyprzeponowa i trzewna: nerkowa, żołądkowa, okrężnicza, (trzustkowa)
Koniec przedni/tylny ( śledziony)Anterior/ posterior extremity
Pędzelki ( tętniczki śledziony)Penicilii
Błędnik korowy (Kora skłębiona) ( nerki)Cortical labyrinth
Promienie rdzeniowe (Część promienista kory)Medullary rays
Rdzeń nerkowyRenal medulla
Pole sitoweCribriform area
segmenty nerkowegórny, przedni górny, przedni dolny, dolny, tylny
Tętniczka doprowadzająca kłębuszkaAfferent glomerular arterioles
Tętniczki prosteVasa recta (Straight arterioles)
Gałęzie torebkoweCapsular branches
Kielichy nerkowe większeMajor calices
Część śródścienna ( moczowodu)Intramural part
Mięsień wypierający pęcherzaDetrusor
Trójkąt pęcherzaTrigone of bladder
Języczek pęcherza ( na tylnej ścianie ujścia cewki moczowej)Uvula of bladder
Błona gąbczastaSpongy layer
Pochylenie miednicyPelvic inclination
Mięsień krzyżowo-guziczny brzuszny/ grzbietowyVentral/ dorsal sacrococcygeus
Mięsień zaciskający cewkę moczowąCompressor urethrae
Koniec górny ( jądra)Upper pole; Superior pole
Miąższ jądraParenchyma of testis
Cewki nasienne kręteSeminiferous tubules; Convoluted seminiferous tubules
części najądrzagłowa, trzon, ogon
Przewodziki zbaczająceAberrant ductules
Uchyłki bańki ( nasieniowodu)Diverticula of ampulla
Przewód wytryskowyEjaculatory duct
Przewód wydalającyExcretory duct
Szczątek wyrostka pochwowegoVestige of processus vaginalis
Węzina gruczołu krokowegoIsthmus of prostate; commissure of prostate
Nasada prąciaRoot of penis
Napletek prąciaPrepuce; foreskin
Ciało jamiste prąciaCorpus cavernosum penis
Wzgórek nasiennySeminal colliculus
Łagiewka sterczowaProstatic utricle
Zrąb jajnikaOvarian stroma
Pęcherzyki jajnikowe dojrzewająceVesicular ovarian follicle
Ciałko żółteCorpus luteum
Strzępki jajowoduFimbriae
Ujście macicyExternal os of uterus
Fałdy pierzastePalmate folds
PrzymaciczeParametrium
Błona mięśniowa ( macicy)Myometrium
Strzępki błony dziewiczejCarunculae hymenales; Hymenal caruncles
Marszczki pochwoweVaginal rugae
Wałek cewkowy pochwyUrethral carina of vagina
NadjajnikEpoophoron
Srom niewieściPudendum; Vulva
Wzgórek łonowyMons pubis
Spoidło przednie wargAnterior commissure
Szpara sromowaPudendal cleft
Gruczoły przedsionkowe mniejszeLesser vestibular glands
Żyły opuszki prąciaVeins of bulb of penis
memorize