Create
Learn
Share

Anatomia 1 semestr part3

rename
annasleszycka's version from 2018-06-14 12:48

Section

kończyna dolna

 

Question Answer
pomiędzy jakimi mięśniami przebiega t. piszczelowa przedniaprzebiega pomiędzy ścięgnem m. piszczelowego przedniego, a prostownika długiego palucha
gdzie zaczyna się ż. odstrzałkowa/ small ( short) saphenous veindo tyłu od kostki bocznej
gdzie zaczyna się ż. odpiszczelowa/ great saphenous veindo przodu od kostki przyśrodkowej
do jakiej żyły uchodzi ż. odpiszczelowa a do jakiej odstrzałkowado ż. udowej, do ż. podkolanowej
czego gałęzią jest t. strzałkowat. piszczelowej tylnej
czego przedłużeniem jest t. grzbietowa stopyt. piszczelowej przedniej
co się składa na sieć naczyniową kostki/ malleolar vascular plexus?t. piszczelowa przednia, tylna i t. strzałkowa
w jakich miejscach jest wyczuwalne tętno na kończynie dolnejna t. udowej w trójkącie udowym, na t. podkolanowej w głębi dołu podkolanowego, na t. piszczelowej w połowie odl. między kostką przyśrodkową, a piętą, na t. grzbietowej stopy pomiedzy ścięgnami mięśni prostownika długiego palucha i prostownika długiego palców dla palca II
uderzenie w więzadło rzepki pozwala na ocenę czynności odruchowej z odcinków rdzenia kręgowegoL3 i L4
na ocenę jakich miotomów pozwala badanie zgięcia w stawie biodrowymL1 i L2
z czego jest utworzony pień lędźwiowo- krzyżowyz g. przednich L4 i L5
mięsień napinacz powięzi szerokiejtensor of fascia lata
z jakich nerwów rdzeniowych powstaje splot lędźwiowy, a z jakich krzyżowy i guzicznyTh12-L4; L4-Co1, S4-Co1
z jakich nerwów rdzeniowych składa się n. płciowo-udowyg. brzuszne L1, L2
z jakich nerwów rdzeniowych składa się n. udowy i n. zasłonowy(g. brzuszne - n. udowy) L2-L4
z jakich nerwów rdzeniowych składa się n. kulszowyL4-S3
do jakich mięśni odchodzą gałęzie od splotu krzyżowegom. gruszkowaty S1, S2, zasłaniacz wewnętrzny i bliźniaczy górny L5-S2, czworoboczny uda i bliżniaczy dolnyL4-S1
jaki nerw przechodzi przez szczelinę nad m. gruszkowatymn. pośladkowy górny
nerw udowo-goleniowysaphenous nerve
który mięsień grupy przyśrodkowej uda jest unerwiany przez g. tylną n. zasłonowegom. przywodziciel wielki
składnik piszczelowy nerwu kulszowego unerwia wszystkie mięśnie grupy tylnej uda opróczgłowy krótkiej m. dwugłowego uda
przez jaki nerw są zaopatrywane m. biodrowy i grzebieniowyprzez n. udowy
jakie mięśnie unerwia n. pośladkowy górnymm. pośladkowe średni i mały i m. napinacz powięzi szerokiej
jaki mięsień unerwia n. pośladkowy dolnym. pośladkowy wielki
nerw kulszowy dzieli się nan. piszczelowy i n. strzałkowy wspólny
co przechodzi przez kanał kostki przyśrodkowej ( stępu)/ canal of medial malleousś.m. piszczelowego tylnego, zginacza długiego palców, zginacza długiego palucha, n. piszczelowy, t. i ż. piszczelowa tylna
kresa chropawalinea aspera
Warstwa okrężnaZona orbicularis
Mięsień czworogłowy udaQuadriceps femoris
Mięsień krawieckiSartorius
Mięsień obszerny pośredniVastus intermedius
Mięsień stawowy kolanaArticularis genus
Mięsień smukłyGracilis
Przegroda międzymięśniowa boczna udaLateral femoral intermuscular septum
Rozstęp naczyńVascular space
Tętnica zstępująca kolanaDescending genicular artery
Gałąź odpiszczelowaSaphenous branch
Gałąź podrzepkowaInfrapatellar branch
Nerwy dolne pośladkówInferior clunial nerves
Pole międzykłykciowe przednieAnterior intercondylar area
Kresa mięśnia płaszczkowategoSoleal line
brzegi i powierzchnie k. piszczelowej1) przedni, przyśrodkowy, międzykostny 2) przyśrodkowa tylna, boczna
brzegi i powierzchnie k. strzałkowej1) przedni, międzykostny, tylny, 2) boczna , przyśrodkowa, tylna
k. skokowatalus
Powierzchnia stawowa piętowa przedniaAnterior facet for calcaneus
Bruzda kości skokowejSulcus tali
Bloczek kości skokowejTrochlea of talus
Podpórka skokowaSustentaculum tali; Talar shelf
z czego powstaje zatoka stępuz bruzdy k. skokowej i k. piętowej
Powierzchnia stawowa skokowa tylna/przednia lub środkowaPosterior talar articular surface
Bloczek strzałkowyFibular trochlea (Peroneal trochlea)
staw Lisfranca tostawy stępowo- śródstopne
staw Choparta tostaw poprzeczny stępu
TrzeszczkiSesamoid bones
Mięsień strzałkowy trzeciPeroneus tertius (Fibularis tertius)
Mięsień trójgłowy łydkiTriceps surae
Mięsień czworoboczny podeszwy (Mięsień zginacz dodatkowy)Quadratus plantae (Flexor accessorius)
okolica skokowo- goleniowa przednia/tylnaAnterior talocrural region (Anterior ankle region)
Więzozrost piszczelowo-strzałkowyTibiofibular syndesmosis (Inferior tibiofibular joint)
Łąkotka bocznaLateral meniscus
Więzadło przyśrodkowe (Więzadło trójgraniaste)Medial ligament (Deltoid ligament)
Staw skokowo-piętowo-łódkowyTalocalcaneonavicular joint
Więzadła klinowo-sześcienne międzykostneCuneocuboid interosseous ligaments
Więzadło rozdwojoneBifurcate ligament
Sieć stawowa kolanaGenicular anastomosis
Węzły chłonne górno-przyśrodkoweSuperomedial nodes
k. łódkowata ( stopa)navicular bone
memorize