Create
Learn
Share

Anatmoia 1 semestr part2

rename
annasleszycka's version from 2018-01-23 22:49

Section

kończyna górna

 

Question Answer
mięśnie przedziału przedniego przedramienia są unerwione przez n. pośrodkowy z wyjątkiemm. zginacza łokciowego nadgarstka unerwionego przez n. łokciowy
rozcięgno dłoniowepalmar aponeurosis
co przebiega w kanale nadgarstkaś. m. zginacza długiego kciuka ( ochewka promieniowa) ,ś. m. zginacza głębokiego i powierzchniowego palców (4 +4) ( pochewka łokciowa), n. pośrodkowy
co przebiega pomiędzy głową ramienną, a łokciową m. zginacza łokciowego nadgarstkan. pośrodkowy
co przebiega między głową ramienną, a łokciową m. nawrotnego obłegon. pośrodkowy
co przebiega pomiędzy głowa ramienno-łokciową, a promieniową m. zginacza palców powierzchniowegon. pośrodkowy, t. łokciowa
ograniczenia tabakierki anatomicznejś. m. prostownika długiego i krótkie kciuka, odwodziciela długiego kciuka, k. łódeczkowata i czworoboczna większa, t. promieniowa
mięśnie właściwe ręki tomięśnie występujące po str. dłoniowej
m. przeciwstawiacz kciukaopponens pollicis
mm. glistowatelumbricales
pomiędzy ścięgnami jakiego mięśnia leżą m. glistowatepomiędzy ś. m. zginacza głębokiego palców
przez co są unerwione 2 mięśnie glistowate boczne, a przez co 2 przyśrodkowe n. pośrodkowy, g. głęboka n. łokciowego
pochewki włókniste palcówfibrous sheaths of digits of hand
m. prostownik wskazicielaextensor indicis
przez co są unerwione mięśnie własciwe rękiprzez n. pośrodkowy i g. głęboką n. łokciowego
gałęzie tętnicy pachowej1)piersiowa najwyższa, piersiowo-barkowa,2) gałęzie podłopatkowe 3)piersiowa boczna, podłopatkowa, przednia i tylna okalająca ramię
na jakie 4 gałęzie dzieli się t. piersiowo-barkowa w trójkącie naramienno-piersiowympiersiową, barkowa, obojczykową, naramienną
pomiędzy jakimi mięśniami znajduje się trójkąt naramienno-piersiowypomiędzy m. piersiowym większym i naramiennym
ograniczenia otworu pachowego dolnego (czworobocznego) i jego zawartośćod góry: m. obły mniejszy, od dołu: m. obły większy, od boku: szyjka chirurgiczna k. ramiennej, przyśrodkowo- g. długa m. trójgłowego ramienia; zawiera t. okalającą ramię tylna, żż. okalające ramię przednią i tylną, n. pachowy, n. limfatyczne
ograniczenia otworu pachowego przyśrodkowego ( trójbocznego) i jego zawartośćprzyśrodkowo-górne: m. obły mniejszy, boczne: g. długa m. trójgłowego ramienia, przyśrodkowo-dolne: m. obły wiekszy; zawartość: t. i ż. okalająca łopatkę, naczynia limfatyczne
żyła odłokciowa przedramieniabasilic vein
żyła odpromieniowacephalic vein
m. odwracaczsupinator
gałęzie pnia tarczowo- szyjnegot. tarczowa dolna, wstępująca szyi, nadłopatkowa i poprzeczna szyi
pień tarczowo- szyjnythyrocervical trunk
co wyznacza przejście tętnicy podobojczykowej w pachową, a co pachowej w ramiennąbrzeg zewnętrzny 1. żebra, brzeg górny m. piersiowego większego
co wyznacza przejście żyły odłokciowej w pachowądolny brzeg m. obłego większego
Wydrążenie stawoweGlenoid cavity
Guzek nadpanewkowySupraglenoid tubercle
Dół wyrostka łokciowegoOlecranon fossa
Dół wyrostka dziobiastegoCoronoid fossa
Wyrostek rylcowaty kości promieniowejRadial styloid process
Kość łódkowata ( nadgarstek) ( łódeczkowata?)Scaphoid
Kość trójgraniastaTriquetrum
k. księżycowatalunate
Kość główkowataCapitate
Hak kości haczykowatejHook of hamate
Połączenia obręczy barkowejJoints of pectoral girdle
Więzadło stożkowate( i w. czworoboczne/ trapezoid l. tworzą w. kruczo-obojczykowe)Conoid ligament
Staw ramiennyGlenohumeral joint; Shoulder joint
Obrąbek stawowyGlenoid labrum
Zachyłek workowatySacciform recess
Przedział przedni mięśni ramieniaAnterior compartment of arm;
Mięsień stawowy łokciaArticularis cubiti muscle
Skrzyżowanie ścięgienTendinous chiasm
Zespolenie ramienneAcromial anastomosis
jakie gałęzie oddaje t. piersiowa bocznag. sutkowe boczne/ lateral mmamary branches
gałęzie t. podłopatkowejpiersiowe- grzbietowa, okalająca łopatki
Tętnica główna kciukaPrinceps pollicis artery
Złamanie typu Collesa (ang. Colles' fracture)typ złamania dystalnej nasady kości promieniowej
Węzły chłonne szczytoweApical nodes
odwracanie, nawracaniesupination, pronation
odwodzenie, przywodzeniecircumdution/abduction, adduction
zginanie, prostowanieflection/flexion,to straighten?
m. łokciowyanconeus
memorize

Recent badges