Create
Learn
Share

Anata. Galvos arterijos

rename
carol5477's version from 2016-11-19 14:58

Section 1

Question Answer
A. carotis interna eigakakle šakų nėra. medialiau - ryklė, lateraliau - vid. jungo vena. i galvą per canalis caroticus, ps temporale, pars petrosae viršūnė. čia r. caroticotympanici. lateraliau chiasma opticum, šalia corpus sphenoidale, sinus cavernosus gilumoje,
A carotis interna dalyscervicalis, petrosa, cavernosa, cerebralis
A carotis interna šakosSmulkios: hypophysiales, perforantes anteriores, posteriores, choroidea anterior. DIDESNĖS - ophthalmica, comunicans posterior, cerebri anterior, cerebri media.
a. chorioidea anterior maitinimo vietostr. opticus, plexus chorioideus ventriculi tertii et lateralis, hippocampus, pusrutulių gilumines struktūras – globus pallidus, capsula interna
• a. comminicans posterior jungiajungia miego ir slankstelinių arterijų baseinus;
• a. cerebri media maitinanedaug viršutinio bei visą lateralinį frontalinės, parietalinės bei temporalinės skilties paviršių: motorinę ir sensorinę viso kūno žievinę zoną (išskyrus kojos srities), insula, dar ir klausos, kalbos, rašymo, skaitymo žievinius centrus
• a. cerebri anterior, eiga ka maitinafissura longitudinalis cerebri ir apjuosia corpus callosum, maitina frontalinės ir parietalinės skilčių medialinį bei dalį lateralinio paviršiaus (t. y. kojos motorinę ir sensorinę žievinę zoną).
• aa. perforantes anteriores maitinabazalinius ganglijus, chiasma opticum, capsula interna, hypothalamus.
• aa. perforantes posteriores mesencephalon ventralinę dalį, hypothalamus, regio subthalamica.
A basillaris šakosrr. ad pontem, aa cellebelares superiores, inferiores anteriores, A LABIRYNTHI
memorize

Section 2

Question Answer
A carotis externa eigaant m. stylopharyngeus, užpakalyje m. digastricus užpakalinio pilvelio ir m. stylohyoideus, toliau į kylą į fossa retromadibularis (užžandinę duobę), kurioje eina aukštyn per paausinės liaukos audinius.
A carotis externa priekinės sakosthyroidea superior, lingualis, facialis
A carotis externa virsutines sakostemporalis superior, maxillaris, pharyngea ascendens
a carotis ext uzpakalines sakosoccipitalis, auricularis posterior (sternocleidomastoidea)
A thyroidea superior sakosglandulares, infrahyoidei, laryngea superior, cricothyroidea
A maxillaris, pars pterygopalatina sakospalatina descendens, sphenopalatina, orbitalis inferior, alveolaris superior post, pharyngei, canalis pterygoideus
a maxillaris parspterygoideus sakostemporales, bucales, masetericae, pterygoideae
a maxillaris pars mandibularis sakosalveolaris inf, meningea media, meningea acc, auricularis prof, tympanica ant
a temporalis superficialis sakosparietales, frontales, zygomaticoorbitalis, temporalis media, auricularis ant, transversa faciei
a pharyngea asc sakos palatini, pharyngei, tympanica inferior, meningei
memorize

Recent badges