Create
Learn
Share

The domain Memorize.com is for sale!
contact: craig AT memorize.com

Amphibia - Padderne

rename
andreas1996's version from 2018-06-20 14:01

Section

Question Answer
Hvordan forståes tetrapoderne?(firbenede hvirveldyr) – som padder, pattedyr, fugle og krybdyr
Hvilke 4 avancerede karaktertræk kendetegner tetrapoder?Solidt forbenet skelet, Fire lemmer, Veludviklet skulderbælte og bækken, samt frit bevægeligt kranie p.g. af speciel hvirvel, atlas
Nævn de 3 ordner til padderneOrmepadder (Caecilia), Halepadder det vil sige salamandre (Urodela, Caudata) og Springpadder eller frøer og tudser (Anura)
Nævn 5 primitive/generelle karaktertræk for padderFirbenet hvirveldyr, Glat, tynd hud uden skæl, Vekselvarme, Æg mangler amnion, de fleste arter har metamorfose, tre-kamret hjerte, reducerede ribben og hudåndedræt
De nulevende padder tilhører hvilken klasse?LissamphibiaLissamphibia
Hvor mange nulevende arter padder findes der?7826
Nævn 5 avancerede karaktertræk for LissamphibiaSpeciel mellemørestruktur - operculum, Giftkirtler i huden, Specialiserede photoreceptorer i øjet (grønne stave), Pedicellate - bicuspide tænder og Levator bulbi muskel, som kan hæve øjet
Beskriv kort ovipare, ovovivipare og vivipareovipare ligger æg, ovovivipare beholder æggene inde i kroppen, indtil de er klar til at klække og vivipar fødder levende unger
Hvordan trækker padder vejret? Buccal pump ventilation. Luften suges ind i mundhulen, presses ned i lungerne ved mundhulemuskulaturen og til sidst tømmes lungerne - til dels passiv diffusion, til dels ved brug af flankemuskulatur
Beskriv kort blodkredsløbet i padder Dobbelt, med ukomplet adskillelse mellem iltet og uiltet blod. Samt at huden er vaskulariseret (med masser af kar i) bruges til hudåndedræt
Hvilke ordner af padder har et funktionelt mellemøre?De fleste springpadder (Anura)
En betegnelse for at voksne individer ligner juvenile? Giv et eksempelPaedomorfose- også kaldet Heterochroni. Paedomorfose ses hos Axolotl
Hvilken slægtning stammer tetrapoderne sandsynligvis fra?panderichtyider (uddød) til klassen kvastfinnede fisk
Nævn 5 karaktertræk for Anura (springpadder)forlænget hofteben, forlængede bagben, reducerede ribben, Reduceret antal ryghvirvler (5-9), uden hale, urostyl
Nævn de 2 specielle træk hos springpadderneLydkommunikation og Reproduktionsstrategier
Hvad kaldes den svamp som giver kæmpe problemer for padder og deres tegn på tilbagegang?Chytrid svamp
memorize

Recent badges