Create
Learn
Share

Akutt medisin

rename
aramfare's version from 2016-10-24 15:24

Section

Question Answer
HLR retningslinjer30/2 kompresjon og ventilasjon. Etter intubasjon 100 k/min og 6-10 V/min. --- Kun 1 shokk ved VF (3 hvis <1 min fra stans til defibrilator).
Basal HLRSjekk hvis bevist eller ikke. Hør/se spontan respirasjon i 10 s. Ved resp stans begynn HLR tiltross for frie luftveier
Prekordial slagGis ved bevitnet, monitorert stans.
Fortsett HLRSå lenge VF/VT. Til tegn til liv (følbar puls, hoste, bevegelse). Så lenge det kan tenkes å bli vellykket. Så lenge etisk forsvarlig
Behandle spesielle årsaker, HLR 4H4THypoksi. Hypovolemi. Hypotermi. Hypo/Hyperkalemi. ------ Tensjon ptx. Tamponade. TE. Toksin
Sjokkbar rytme (VF/VT)Sjokk 1 gang og begynn med 3 min sløyfe, stopp min 1,2,3 ca 5-10s for å sjekke egen puls. Ny rytmesjekk i enden av hvert 3. min. Ved fortsatt VF/VT etter første sløyfe gi nytt sjokk.
Adrenalin 1mg iv/io vs AmiodaronAdrenalin gis i 2. eller 3. sløyfe og kan repeteres hvert 3. min. Hvis fortsatt VF/VT etter andre sjokk gis amiodaron bolus 300 mg etterfulgt av 150 mg senere
Ikke sjokkbar rytme (PEA/Asystole)Gi Adrenalin så fort som mulig, og hvert 3. min. Kotinuerer HLR og sjekk ny rytme analyse.
KapnografiMåler endetidal CO2, hvis høy --> effektiv kompresjon og visa versa. -------- Skille mellom PEA og ROSC
Terapeutisk hypotermiIskald saltvann infusjon + ispakninger i lyske og over hals --> inntil temp 33 *C i 24 min. Seder godt og mål temp via blæra.
memorize

 

Question Answer
Anafylaksi årsakerInsekt bit, medisiner, kontrast, fødemiddel
Anafylaksi tegnHud (erytem, kløe i hodebunn-håndflater-fotsåler, ødem, urtikaria). GI (smerte, kvalme, diarre). Luftveier (rhinitt, nysing, dyspne, larynx ødem). Hjerte (hypotensjon, tachycardi, arytmi). CNS (nedsatt bevissthet, koma, krampe).
Anafylaktisk reaksjon prøvers-Tryptase sendes til OUS. Total IgE
Anafylaksi og adrenalinIM adrenalin 1mg/ml 0,5-1 ml i enten deltoid eller lår (godt sirkulert). Gjenta 5-20 minutter. Katastrofe-adrenalin (iv) kan gis over 1 min. Racemisk adrenalin gis hvis ingen iv tilgang eller larynx ødem. Adrenalin i infusjonspumpe hvis vedvarende hypotensjon
Anafylaksi og væske1-2L Ringer.
Anafylaksi og cortison + andre med.40 mg SoluMedrol iv, etterfulgt av 30 mg prednisolon 4-12 timer etter. Antihistamin (deksklorfeniramin 10 mg im) + H2 blokker (Zantac 50 mg iv)
Bronkospasme, krampe og larynx stenose1. gi ventolin og atrovent. --------- 2. gi diazepam 10-20 mg iv. ------------ 3. gi rasemisk adrenalin
Anafylaksi etterbehandlingI 3 dager, cetirizin 30 mg + Prednisolon 30 mg. EpiPen kan gis
memorize

 

Question Answer
Brystsmerte akutt tiltakGå direkte til dem, ta EKG, bestill TNI, gi O2.
Brystsmerte diffHjerteinfarkt (STEMI vs NSTEMI). Perikarditt. Myokarditt. LE. Pneumoni. PTX. Aorta disseksjon. Pneumoni. Abdominale lidelser. Costa fraktur + andre.
STEMI vs nSTEMISTEMI må akutt angiograferes/PCI behandles. nSTEMI må angiograferes innen 24 timer, hvis fortsatt smerter og vedvarende ST depresjoner --> vurder akutt angiografi likevel.
Peri/MyokardittGir globale forandringer (ST elevasjon) + bilyd. Hvis hypotensjon, stuvete hals vener, bradycard --> tamponade.
LE vs PneumoniLE smerter er respirasjonsavhengige med dyspne, hemoptyse og cyanose. Ekko cor viser HV belastning. ------- Pneumoni smerter kommer etter pleura smerter, friksjon.
Abdominale lidelserGallesten gi smerter og små EKG forandringer. Øsofagitt gir brennende smerter.
TNI forhøying diffSTEMI, Arytmi, Myokarditt, Hjertesvikt. CMP. Koronare spasmer. LE + pulmonal hypertensjon. Prolongert trening (maraton)
memorize

 

Question Answer
GCS top til bunn 4-5-6Øye (4). Verbal respons (5). Motor aktivitet (6).
Øye responsSpontane 4. På tiltale 3. Ved smerter 2. Ingen 1.
Verbal respons OFEUIOrientert 5. Forvirret 4. Enkelte ord 3. Uforståelig 2. Ingen 1.
Motorisk responsMålrettet bevegelse 6. Lokaliserer smerter 5. Tilbaketrekning 4. Fleksjon 3. Ektensjon 2. Ingen 1.
memorize

 

Question Answer
Typer epilepsiGeneralisert (Tonisk klonisk --> Grand mal. Abscence --> Petit mal. Myoklonisk). Partiell (enkel hvis MAC upåvirket, komplex hvis MAC påvirket) MAC = Memory, Awarness, Consciousness. --> 10 mg Diazepam.
Status epileptikusKrampe med bevisthetstap > 5 min, eller flere anfall uten at pasient våkner i mellom. Refraktær status epileptikus, som ikke responderer til Benzopreparat og et 1. medikament.
memorize

 

Question Answer
Intracranial ødem årsakerØkt CFS trykk som ved pseudotumor cerebri. Økt trykk i hjerne-vev som tumor, blødning eller ødem. Vasodilatasjon. ---> herniering
Redusere ICP (4H + BCD + P)Hode elevasjon. Hyperventilering. Hyperosmolar Na eller Diuretikum. Hypotermi. Barbiturat koma. Craniectomi. Drenasje. Paralyse og sedasjon.
memorize

 

Question Answer
Røyk skade typerCyanide inhalasjon (brennende syntetisk materiale eller ulmebrann). CO inhalasjon/Kullos. Sot i lufveiene
Cyanid forgiftningMisforhold mellom metabolsk acidose og HbCO (eks. -20 BE mens 0,15 på HbCO). Blokkerer respirasjonskjede i mitokondrier --> anarob met. Alvorlige tilfeller kan O2 være lik venøst og arteriell siden den ikke brukes opp cellulært
Cyanide antidotNatriumPicoSulfast --> billig og langsomt. -------- Cyanokit/Hydroksykobalamin --> dyr og første valg --> gi 70mg/kg over 15 min.
CO forgiftningHbCO i ABG 0,4 --> betyr 40% av Hb i blodet er bundet med det. Gi 100% O2 i minst 6 timer, og vurder HBO hvis > 20%, bevisstløs, uttalt metabolsk acidose og iskemisk hjertesykdom.
Sot i lufveieneLiberal bronkoskopi/laryngoskopi for skylling, og Respiratior + ev. Forstøver. Symptomer er hoste, stridor, piping, dyspne, økt ekspektorat.
memorize

 

Question Answer
Paracetamol intox nivå> 10 g kan være fatal hvis AC ikke gitt innen 8 timer. Lavere doser også fatale hvis kompinasjon med alkohol eller lever cirrhose. Start behandling på mistanke, helst innen 8 timer, og opptil 24 timer.
Mucomyst iv ved paracet intox150 mg/kg over 1 time. ------ 50 mg/kg over 4 timer ------- 100 mg/kg over 16 timer.
Aspirin intoxHyperventilering og øresus --> alkaligjør urin og vurder dialyse.
Ventrikkel tømning kriterierSkjedde innen 1-2 timer. Nedsatt GI motilitet grunnet opiat f.eks. Depotpreparater. Gi med charcoal/kull.
Etanol/Metanol dødelige doserEtanol 80-110g. --------- Metanol 50 - 200 ml.
Etanol/Metanol overd. symptomerInkordinasjons. Hodepine. Kvalme og Oppkast. Magesmerte. Krampe. Lungeødem. Dyspne. Nyresvikt.
Etanol/metanol labMetanolsk acidose med høy AG. Høy osmolalitet. Hypokalsemi.
Etanol forgift. behandlingVentrikkelskylling. Korrigering av metabolsk acidose og hypokalsemi.
Metanol forgif behandlingEtanol (hvis upåvirket med uten eller lett acidose). Fomepizol hvis barn, hjerneødem, høy omsmolalitet.
memorize

 

Question Answer
Rhabdomyolyseskjelett muskelskade grunnet myskel traume, kirurgi, fysisk anstrengelse (trening), krampe, statiner. Forgiftning med amfetamin, kokain, alkohol.
Rhabdomyolyse diagnose/komplikasjonCK + Myoglobin verdier. Akutt nyresvikt og tubulær nekrose.
Rhabdomyolyse behandlingHydrer godt kontinuerlig inntil diurese 200-300 ml/time. Hvis CK > 10000 eller økning > 50% i løpet av 4 timer begynn urin alkalisering. Dialyser hvis anuri.
memorize

 

Question Answer
Akutt polyradikulitt/GBS ABA-CDEAkutt demyelinerende periferal nevropati. Bilateral parese går opp over dager. Gir Autonome symptomer (svette, lavt BT, arytmi, resp). Cranial nerveaffeksjon (diplopi, oftalmopleigi, fasial parece). Diagnose, høy protein i CSF + EMG. Etiologi (cross reaksjon c.jejuni i Ranvier node).
Guilian Bare sy. behandling PRICPlasmaferese. Pain medisiner. Respirator. IgG. Cardiac support. Steroider for CIDP.
memorize

 

Question Answer
Hypertyroidisme diffGraves. Toksisk multinodulær struma. Subakutt/ DeQervan tyroiditt. AI/Hashimoto tyroiditt. Toksisk adenoma. Post-partum tyroiditt. TSH produserende hypofyse tumor.
Hypertyroidisme symptomerUro, angst, svette, tremor, hjertebank, insomni, vekttap, varm og diarre. A.flimmer
Hypotyroidisme diffAI/primær hypot. Post stråle/radio behandling hypot. Hashimoto. Jodmangel. Sentral hypotyreose.
Hypotyroidisme behandlingHos hjertesyke start forsiktig med Levaxin 25 mg x 1/2-1 tablett hver/annenhver dag, deretter langsom opptrapping hver 3. uke. ---- Hos hjertefriske start 25-50 x 1 daglig og opptrap med 50-100 hver 3. uke.
BinyresviktManglende adrenale hormoner viktig for stress reaksjon når infeksjon, kirurgi, blødning, traume, psykisk belastning, feber. Symptomer er hypotensjon, kvalme og magesmerter, dehydrering. Hypoglykemi, hyponatremi, hyperkalemi, hyperkalsemi. Hyperpigmentering ved kronisk
Akutt vs kronisk binyresviktAkutt, manglende kortisol ved stress årsak. ---- Kronisk, manglende over lang tid etter steroid behandling, AI, met, blødning. Gi cortisol og reduser prednisolon gradvis.
Synachten testGjøres for å skille primær (manglende ACTH) og sekundær (manglende adrenale hormoner) binyresvikt. Synachten/ACTH gis før kl 9 og cortisol nivå måles, hvis økt --'> primær, hvis lav --> sekundær.
Sentral vs nefrogen diabetes insipidusSentral grunnet ADH mangel, tumor, infarkt, blødning og traume i hypofyse --> polyuri 10L/d og polydipsi --> gi vasopresin. Nefrogen, ADH ingen effekt på reseptorer i nyrene grunnet litium, amyloidosis, diuretika.
memorize

 

Question Answer
Alkohol abstinens symptomerRastløshet. Uro. Auditoriske/visuelle hallucinasjoner. Skjelvinger. Krampe. Søvn-vansker. Disorientering. (Delirium Tremens).
BehandlingSedetiva. Krampe og hallucinasjonsmedisiner. Vitaminer.
Sedetiva vs vitaminer i alkoholismeSedetiva, Diazepam 5 mg x 3 (po/iv) + Imovane. ---------------- Vitaminer, Mg 240 mg x 2 + Tiamin/B-kombin 2ml x 2 sc eller 500 mg iv ved tegn til Wernick encefalopati
Krampe vs hallucinasjoner i alkoholismeKrampe --> Tegretol 400 mg initialt, deretter 200 x3 i3-7 dager. ---------- Hallucinasjon, Haldol 2-4 x 1-2 po/iv.
Væske i alkoholismeOftest hyponatremi som korrigeres med Po restriksjon i væske inntak (0,5-1 L/d) + Isoton saltvann infusjon.
memorize

 

Question Answer
Obiat abstinens symptomerKommer 6 timer etter siste dose og er på maks 24-36 timer. Influenza lignende symptomer med rhinorea, lakrimering, myalgi, svette, piloereksjon, gause hud, mydiaris, insomina. Kvalme, oppkast, diare.
Opiat behandlingGI symptomer (klonidin 0,15mg x 4-8). Insomina (Imovane10-20, ev. med vallergan). Substitusjon (Subutex/Buprenorfin hvis ingen substitusjon fra før, partiell og langvarig antagonist --- Metadon ren agonist med langvarig halveringstid)
BDZ abstinensSymptomer lignende på alkohol abstinens, lite krampe. Begynn med Stesolid 25 mg x 2-4 over 3 døgn.
GHB abstinensKommer med store doser, alkohol lignende symtomer. Gi diazepam.
memorize

 

Question Answer
Organisk vs funksjonsell psykoseFørste er somatisk ved senile, alkohol, intox ..andre. Funksjonell er ren psykiatrisk.
Høydose vs lavdose nevroleptikaHøydose gis ved uro og angst (Truxalm Nozinan, Seroquel). Lav dose ved akutte psykoser (Haldol med EKG overvåkning da lang QT, Olanzapin, Risperdal).
Antidepresiveeffeket etter 1-3 uker, SSRI (Paroksetin, sertralin, citalopram, Remeron, Venalfaxin). Tetrasykliske (Mianserin/Tolvon). Tricycliske (Amytriptilin. Nortriptilin.) Andre som Litium og Karbamazapin.
memorize

 

Question Answer
Agitert delirEkstrem psykose som reaksjon til nye psykoaktive (motedop), amfetaminer, tryptaner eller meningitt/encefalitt. Pasient kommer med politiet for å utelukke somatiske årsaker. Lar seg ikke medisinere og er aggressiv.
Agitert delir behandlingDiazepam 10 mg iv x flere + haloperidol 2,5-5 mg iv. Ekstreme tilfeller uten respones seder med propofol.
memorize

 

Question Answer
Hvorfor tvangsinnlegge1- Selvmordsfare. 2- Svært aggressiv og destruktiv. 3- Svært angstpregende at vil lide hjemme. 4- Psykotiske barn/ungdom som omsorgspersonene ikke mestrer. 5- Deliriske tilstander
Tvangsinnleggelse p.3-3I psykisk helsevern grunnet sinnslidelse, psykose med tap av realitetsmestring, fare for pasient og andre.
Tvangsinnleggelse p. 3-2I psykisk helsevern for observasjon grunnet tvil om sinnslidelse
Tvangsinnleggelse p. 4I somatisk avd. til de > 16 uten samtykke kompetanse, og som motsetter seg helsehjelp. 4A3 (hvis ubehandlet, fører til vesentlig helseskade). 4A5 (samme som forrige, pårørernde informeres).
Akutt funksjonsviktKan være utvikling av delirium, medsatt mobilitet, ernæringssvikt. Infeksjon, Anemi, Malignintet, CVD, Skader og fall, LE.
Fall hos eldreKan være tegn på synkope, infeksjon, dehydrering, delir, arytmi, trykksår. Brudd.
Vekttap hos eldreGI (mangler tenner eller dårlig protese, GERD, Dysfagi, nalabsorpsjon). Malignintet (ventrikkel/colon, lymfom). Infeksjon (endokarditt, TB). Organ svikt (CHF, KOLS). Hypertyroidisme, Psykososialt (demens, depresjon)
Delirium, akutt forvirringAkutt nevropsykiatriske forandringer utløst av infeksjon, CVD, LE, hyperkalsemi, dehydrering, legemidler. Deles i hyperaktiv, hypoaktiv og mixed typer.
Delirium typerhyperaktiv --> agitert, uro, hallucinerende, aggresiv, insomni. ---- Hypoaktiv, fatigue, apati, lite interessert, somlonens,
memorize