Create
Learn
Share

Agroekologie

rename
drist's version from 2016-01-01 16:40

Section

Question Answer
Neolitobdobí zemědělské kolonizace u nás 5300 – 4 700 př. n. l., přes podunajský kolonizační proud, kultura s lineární keramikou, skot a srpy
Druh Avena sativaje původně plevelnou rostlinou záměrně pěstovanou od doby bronzové, vyznačuje se nenáročností a vysokou nutriční hodnotou
Aberdeen-anguský skot se vyznačujeprimární bezrohostí, plášťově černým nebo červeným zbarvením těla, snadnými porody
Základní zpracování půdy jepodmítka, orba, podrývání a prohlubování, hloubkové kypření
V Evropě je nejdéle chovaným zvířetempes, 7500 př. n. l. v Anglii
Bůrská kozaPochází z jižní Afriky, kde byla vyšlechtěna evropskými usedlíky z místní bantuské kozy
Minerální teorievznikla v 1. polovině 19. století zamítnutím humusové teorie o tom, že rostliny potřebují ke své výživě již hotové organické sloučeniny
Druh Hordeum vulgarese v Čechách používá na sladování od 17. století, sladovnické odrůdy jsou většinou jarní a je nutné je minimálně hnojit dusíkem
Norfolkský osevní postupvznikl zařazením jetelovin a okopanin a vypuštěním úhoru. Zdvojnásobil výnos obilovin
Pro bramborářskou osevní oblast jsou charakteristické následující parametry400-600 m n.m, průměrná roční teplota 5-8 C, průměrné roční srážky 550-900 mm
Druh Triticium speltabyl na našem území v minulosti hojně pěstován, je dietní obilovinou pěstovanou především v ekologickém zemědělství
Kejdaje směs tuchých výkalů a moči hospodářských zvířat
Plevel Elytrigia repens se šířípod vlivem minimalizace
Druh Solanum tuberosumpatří k zlepšujícím plodinám, hnojí se organickými hnojivy
Kravské mléko v průměru obsahuje3,3% bílkovin, 3,8% tuku a 0,12% Ca
Druh Durio zibethinusstrom, jehož plody smrdí jako lidské výkaly, vyznačují se vynikající chutí, indomalajské genové centrum
Druh Ipomoea batatasv planém stavu neznámý, pěstován již Azréky pro hlízy
Výběr plemena skotu nejvhodnější pro údržbu extenzivních travních porostůgalloway, highland, salers
Norikje plemeno koní pocházející z Alp. Vyznačuje se velkým tělesným rámcem a využitím zejména k tahu
Syzygium aramaticum jestálezelený strom, sklízí se nerozvinutá poupata, Myrtaceae
Bromus secalinus bylobtížný plevel vyskytující se v ozimech od neolitu až po novověk, dnes vzácnou rostlinou
Základní výrobní oblasti ČR seřazené od nejnižších poloh jsoukukuřičná, řepařská, obilnářská, bramborářská, pícninářská
Příprava půdy před setím a sázením je smykování, vláčení, válení, kypření
Druh Beta vulgaris var altissimaje v Čechách hojně pěstována od 15. století. Jedná se o rostlinu s nízkými NPK nároky
Zákon minima říká, žepro růst rostliny je limitující ten prvek, který je v minimu. Na zemědělských půdách to nejčastěji bývá NPK.
Močůvka jekapalné hnojivo představující moč nebo li tekuté výkaly zvířat
Druh Triticum durumje používán na výrobu těstovin, protože má pevný a tuhý lepek. U nás se téměř nepěstuje
Trojhonné hospodařeníbylo v Čechách provozováno až do počátku 19. století, výnosy obilovin se pohybovaly v rozpětí 1-1,5t/ha
Mezi nejrizikovější GMO plodiny ve střední Evropě z hlediska úniku genů do prostředí patřířepka, pšenice, ječmen
Mezi geograficky nepůvodní druhy plevelů s nejalergennějším pylem patříAmbrosia artemisifolia
Kdy vzniklo zemědělství9-7 tisíciletí před n.l. na Blízkém Východě
Doba březosti skotu trvá280 – 285 dní
Skot plemene jersey se vyznačujevysokou tučností mléka a malým tělesným rámce do 400kg
Výběr plemena ovcí nejvhodnější pro údržbu extensivních travních porostů v horských oblastechawassi, zwartbles, východofriská
Glycine maxpochází z východoasijského genového centra, jedná se o světově nejvýznamnější luskovinu
Koza bílá krátkosrstámá mít minimální dojivost na druhé a další laktaci 750 kg mléka o tučnosti 3%, české plemeno
Druh Arachis hypogaeapochází z jihoamerického genového centra, jde o významnou pícní a olejnou rostlinu
Intenzivní pastvina jetravní porost, kde probíhá intenzivní pastva hospodářských zvířat
Gossypium hirsutumpochází z Mexika a jedná se o nejdůležitější textilní rostlinu
2 skoty co produkují nejvíc mlékaHolštýn, Ayrshire
Co jsou sponové rostliny?okopaniny
Co je letninaVětve listnatých stromů, kterými se v zimě krmil dobytek
Odkdy je u nás humulus lupuluszáměrně pěstován od 12. století
Normovaná laktace305 dní po porodu
Převažující mléčná plemena v ČRčeské strakaté a holštýn
Masná plemenacharolais, aberdeen anguský, hereford, masný simentál
memorize

Recent badges