Create
Learn
Share

Aeneid VI

rename
lusmionla's version from 2017-02-18 18:28

Section

Question Answer
abstrūsus a umhidden
praepes praepetisflying
rabidus a umraging
premere, premō, pressī, pressumpress
audēns audentisdaring
remūgīre, remūgiōecho
palūs palūdis, flake
refundere, refundō, refūdī, refūsumflow back
innāre, innō, innāvī, innātumcross
convallis convallis, fslope
auricomus a um golden foiled
dēcerpere, dēcerpō, dēcerpsi, dēcerptumpick
virga virgae, f branch
lituus -ī, m horn
concha conchae, fshell
pīca -ae, fmagpie
fraxinus a umof ashtree
olēre, oleō, oluīsmell
brūmālis brūmālewinterly
fētus -ūs, mbud
brattea bratteae, fleaf
vēlāmen vēlāminis, ngown
feretrum -ī, nbier
scrūpeus a umharsh
hālitus -ūs, mbreath, breeze
saeta saetae, fhair
libāmen libāminis, nsacrifice
incohāre, incohō, incohāvī, incohātum begin
cālīgo cālīginis, f darkness
malīgnus a umevil
vestibulum -ī, ncourt
malesuādus a umtreacherous
egestās egestātis, fpoverty
bēlua -ae, fmonster
caenum -ī, ndirt
cānītiēs cānītiēi, f gray hair
contus -ī, mpole
parumpera bit
iānitor iānitōris, mgatesman
sūtilis sūtilelight
offa offae, f bite
vāgītus -ūs, mwailing
noviesnine times
cadūcus a umfallen
laniāre, laniō, laniāvī, laniātumravish
nāris nāris, f nose
strāgēs strāgis, f fall
acervus -ī, mpile
exitiālis exitiāledeath brining
euhāns euhantisjubilant
adamās adamantis, msteel
columna columnae, f door post
verbera verberum, nlash
catēna -ae, fchain
plangere, plangō, plānxī, plānctumlament
sōns sontis, mperpetrator
iūgerum -ī, npice of land
obuncus a umbent
fēcundus a umfruitful
rīmārī, rīmor, rīmātus sumtear open
fulcrum -ī, ndinner couch
rēgificus a umdelicious
incumbere, incumbō, incubuī, incubitumthrow at
virectum -ī, ngreen meadow
fulvus a um red
pectere, pectō, pexī/pexuī, pexumcomb
vescī, vescorenjoy
prātum -ī, nmeadow
iampridemalready
pampineus a umof vine
calcar calcāris, nspur
memorize

Recent badges