Create
Learn
Share

Aeneid V

rename
lusmionla's version from 2016-10-06 19:05

Section

Question Answer
oblīquāre, oblīquō, oblīquāvī, oblīquātumpoit, set sideway
cōgere, cōgō, coēgī, coāctumdraw together
obnītī, obnītor, obnīxus sumstear against
zephyrus -ī, mwest wind
struere, struō, strūxī, strūctum heap up
almus a um gracious
rāmus -ī, m twig, garland
carchēsium -i, ngoblet
fātālis fātāle fateful
adytum -ī, n (gr. Fdw,)sanctuary
gȳrus -ī, mwinding
volūmen volūminis, n curve
squāma -ae, fscale (skin)
iuvencus -ī, myoung bull
fīnitimus -ī, m neighbour
ostrum -ī, n (gr. Fdw.)purple
tumidus a um stormy
caurus -ī, mnorth wind
mēta -ae, fobjective, goal
pōpuleus a umof poplars
lacertus -ī, m(upper) arm
sulcus -ī, mtrench
aurīga -ae, m charioteer
rēctor rēctōris, msteering man
aemula aemulae, frival
ictus -ūs, mhit
anhēlitus -ūs, mbreath
cautēs cautis, friff
mūrex muricis, mcliff
contus -ī, m rowing pole
īnstīgāre, īnstīgō, īnstīgāvī, īnstīgātumspur
praecō praecōnis, mherald
praecipuus a umexclusive
chlamys chlamydis, f coat
maeander maeandrī, m curve, meander
hāmus -ī, mring (of mail)
tūtāmen tūtāminis, nprotection
pālāri, pālor, pālātus sumflee
lebēs lebētis, mcauldron
cymbium -ī, n bowl
dēprendere, dēprendō, dēprendī, dēprēnsumcatch, seize
lacer lacera lacerummutilated
sibilum -ī, nhissing
gramīneus a umgrassy
adsuēscere, adsuēscō, adsuēvī, adsuētumto get used to
lūcidus a umshiny
spīculum -ī, n arrow
caelāre, caelō, caelāvī, caelātumembellish
pharetra pharetrae, fquiver
teres teretisround
ōcior ōcior ōciusfaster
titubāre, titubō, titubāvī, titubātumtrip
immundus a um dirty
fimum -ī, n mud
ūdus a um wet
percellere, percellō, perculī, perculsumpunch down
caestus -ūs, mfighting gloves
gelidus a umcold
hebēre, hebeōbe tired
plumbum -ī, nlead
īnsuere, īnsuō, īnsuī, īnsūtumsow within
mōlēs mōlis, fmass
māla -ae, fjaw
nīsus -ūs, m effort
adsultus -ūs, msortie
suscitāre, suscitō, suscitāvī, suscitātumrouse
illīdere, illīdō, illīsī, illīsumpunch into
mālus -ī, mmast
volucer volucris volucrewinged
volucer volucris volucrestring
pīgnus pīgnoris, npledge
turma turmae, fsquadron
tondēre, tondeō, totondī, tōnsumshear cut
flexilis flexile flexible
obtorquēre, obtorqueō, obtorsī, obtortumwind around
flagellum -ī, nwhip
chorus -ī, m row
indēprēnsus a umunmarked
prīscus a umancient
porrō onwards, thus
novāre, novō, novāvī, novātumbring chaos
trāmēs trāmitis, mpath
nocēre, noceō, nocuī, nocitumharm
ēmētīrī, ēmētior, ēmēnsus sumwander through
coruscāre, coruscō, coruscāvī, coruscātummove fast
virgultum -ī, ntwig
abiēs abiētis, fship
habēna -ae, fbinder
cuneus -ī, mrank (theatre)
favilla favillae, fash
ūdus a umwet
exōsus a umfull of hatred acc
mītigāre, mītigō, mītigāvī, mītigātumsoothe
pēs pedis, m sail
sedīle sedīlis, nbench
tenebrōsus a umdark
dispellere, dispellō, dispulī, dispulsumdisperse
rōs rōris, mdew
memorize

Recent badges