Create
Learn
Share

Addictions

rename
chiquitita's version from 2015-05-18 18:03

Section

Question Answer
zasvojenostaddiction
snovsubstance
prisilna potrebacompulsive need
občutek zadetostito feel high
biti obseden z to be obsessed with sth
zadetostbuzz
krivdaguilt
sramshame
izključevanjeexclusion
obsedenostobsession
prisilnostcompulsion
izguba nadzoraloss of control
tolerancatolerance
abstinenčni sindromwithdrawal symptom
razdražljivostirritability
nemirnostrestlessness
biti dednoto run in a family
mehanizem soočanjacoping mechanism
svetovalcicounsellors
memorize