Create
Learn
Share

Adaptiv imu for

rename
adiop's version from 2018-03-02 13:26

Section

Question Answer
... Utgjør det addaptive imunforsvaretlymphocytene
Det adative immunforsvarett har evnen til ... noe det inate immunforsvaret ikke harhukommelsesceller
Det inate immu forsvaret er..., det addaptive er ..rask og uspesifikt, tregt og spesifikt (ofte ett par dager)
Lymfocytterdeles i to hovedtyperB og T lyfocytter, Bceller modnes i benmargen, Tceller mones i thymus, en moden celle har alt en trenger til å gjenkjenne patogener
Hva er patogenenes fingeravtrykkPatogenets antigen eller mer korrekt immunogen
Hva er et antigenmolekylær struktur som gjenkjennes av en lymfocytt receptor! Merk at det ikke alltid er patogener som, alle våre egne celler presenterer ett antigen uttrykker antigener, vanligvis peptidsekvens
Antigen på våre egne celler kalles autoantigener
antigener på patogener kallesfremmedantigener eller bare antigener
De antigenene som fører til aktivering av en immunrespons kallesimmunogener, alle immunogener er antigener. Merk at antigen er det mest brukte for immunogener
Hvordan kan autoimmun sykdom utviklesLymfocyttene angriper autoantigen aka våre egne celler
EpitopDen delen av antigenet som gjenkjennes av reseptoren
Et lymfocyt reseptor er spesifikt for ettantigen, (ikke helt sant, men tilnærmet) på ett spesifikt patogen
Klonar proliferasjonI kroppen har vi til en hver ti en gitt antall lymphocytter der alle er spesifike for ett antigen. Dersom en lyphocytt gjenkjenner riktig antigen så vil lymphocytten bli stimulert til å klone seg selv i et høyt antall
memorize