Create
Learn
Share

Ad Atticum

rename
lusmionla's version from 2016-04-26 23:36

Section

Question Answer
pūtidus a umlazy
distinēre, distineō, distinuī, distentumtake time, pause
cōntiō cōntiōnis, fspeech
frīgēre, frīgeō, friguībe lifeless
nūndinae -ārum, f market (day)
prōmulgāre, prōmulgō, prōmulgāvī, prōmulgātumannounce publicly
suspicārī, suspicor, suspicātus sumsuspect
suppēditāre, suppēditō, suppēditāvī, suppēditātumbe at x's disposal
intermorī, intermorior, intermortuus sumdie out
coniūrātiō coniūrātiōnis, fconspiracy
vīlitās vīlitātis, f cheapness
grex gregis, m flock
antīquāre, antīquō, antīquāvī, antīquātumdiscard
lātor lātōris, mproposer
singillātimone by one
contumēliōsus a uminsulting
cōntiō cōntiōnis, fpublic speech
memorize

Recent badges