Create
Learn
Share

Achumanam

rename
sirotezu's version from 2016-07-14 21:51

Section

Question Answer
1Keshavaya
2Naranaya
3Madhavaya
4Govindaya
5Vishnave
6Madhusoodanaya
7Triviramaya
8Vamanaya
9Shridharaya
10Hrishikeshaya
11Padmanabhaya
12Damodaraya
13Sankarshanaya
14Vasudevaya
15Pradyumnaya
16Anirudhaya
17Purushothamaya
18Adhokshajaya
19Narasimhaya
20Achyutaya
21Janardanaya
22Upendraya
23Hariye
24Sri krishnaya
memorize