Create
Learn
Share

Achtes Kapitel - Verwaltungsrecht

rename
donbecconi's version from 2016-11-23 23:55

Section 1

Question Answer
Verhältnis der Bürger zum Staatstosunek obywatela do państwa
jdn/etw betreffendotyczyć, odnosić się do czegoś
die Unterordnungpodrzeędność
die Überordnung nadrzędność
[jdm] etw untersagen (verbieten)zabraniać czegoś
die Staatsangehörigkeitprzynależność państwowa
das Münzwesenbicie monety
der Wohlfahrtsstaat państwo dobrobytu
dichte Regelungenszczelne uregulowania
Erteilung von (Erlaubnis)udzielenie (zezwolenia)
die Erlaubnispozwolenie
die Genehmigungzezwolenie
mit amtlicher Genehmigung za zezwoleniem urzędu
vorherige Anzeigeuprzednie zgłoszenie
die Erhöhungpodwyżka, zwiększenie
die Steuerbelastungobciążenie podatkowe
das Planungsrechtprawo planowania przestrzennego
memorize

Section 2

Question Answer
freien Entfaltung der Personlichkeitwolne rozwijanie swojej osobowości
auf gesetzlicher Grundlage in die Freiheit des Bürgers eingreifen darfingerencja państwa dozwolona na podstawie prawa
verbietenzabraniać
[jdm] etw gestattenpozwalać
Eingriff gestattenpozwalać na ingerencję
Vorbehalt des Gesetzes działanie na podstawie praca (zastrzeżenie ustawy)
keine rechtliche Grundlage bestandenżadna podstawa prawna nie istnieje
das Gericht anrufenodwoływać się do sądu
in der Lage seinbyć w stanie
feststellen, stwierdzaćustalać
rechtwirdigniezgodnie z prawem
Bürgernähekontakt z obywatelami
das Verwaltungsverfahrensgest (VwVfG)ustawa o postępowaniu administracyjnym
anordnenustalać, zarządzać, nakazywać
der Verswaltungsaktakt administracyjny
der Außenbereichobszar pozbawiony planu zabudowy
bebauenzabudowywać
in Zusammenhang mit w związku z
errichtenwznosić
abbrechenrozbierać
den Abbruch aufgabennakazywać rozbiórkę
Abbruchverfugung ergehenwydawać nakaz rozbiórki
das Ermessenuznanie/ocena
jdm etw überlassenpowierzyć komuś coś
das A̱u̱swahlermessenuznanie administracyjne
das Einschreiteninterwencja, wkroczenie
nach Lage des Einzellfallsw sytuacji konkretnego przypadku
die Willkür der Behordesamowola urzędnika
die Beseitigung usuniecie
der Ermessensfehlgebrauchwadliwa ocena przez urzędnika
memorize