Create
Learn
Share

(8) July 18,2015

rename
mrcricket's version from 2015-07-09 09:25

Section

Question Answer
lawful, legitimate (legitimate child)wet'tig (wettig kind)
danger, risk ( keep out of danger)ge-vaar' (uit die gevaar bly)
apart, asunder (they have parted)uit-me-kaar' (hulle is uitmekaar)
dough (the dough rises)deeg (die deeg rys)
memorize