Create
Learn
Share

(52) Nov.28,2016

rename
mrcricket's version from 2016-11-21 08:15

Section

Question Answer
she caught measlessy het masels opgedoen
she got a big frightsy het groot geskrik
she left school last year.sy het verlede jaar die skool verlaat.
she let out the secretsy het die geheim verklap
verklaplet out, devulge, tell
memorize