Create
Learn
Share

5

rename
tessaxkus's version from 2015-12-17 09:54

Angina pectoris

Question Answer
wat zijn de klachten bij AP?1) drukkende pijn midden boven voor op de borst
2) bij triggers: inspanning, koude, emotie
3) nitroglycerine helpt/ afname in rust
noem de 7 risicofactoren voor AP1) leeftijd
2) geslacht
3) familie
4) hypercholesterolemie
5) DM
6) hypertensie
7) roken
welke 4 kenmerken moet je bij de anamnese uitvragen?aard, lokalisatie, duur en trigger van de pijn
wat is een normaal HDL gehalte?mannen: 1,1 mmol/L
vrouwen: 1,3 mmol/L
wat is een normaal LDL gehalte?3-4 mmol/L
wat is een normaal triglyceriden gehalte?< 2 mmol/L
noem 6 typische AP klachten bij vrouwen1) minder vaak pijn op de borst bij inspanning
2) vaker begeleidende symptomen:moeheid, misselijkheid, kortademigheid, duizeligheid, transpireren)
3) symptomen worden vaker als niet erg ervaren
4) symptomen kunnen geheel ontbreken > stil infarct komt vaker voor
5) bij pijn op de borst spelen vaker niet ischemische aandoeningen een rol (oesofagusreflux / hyperventilatie)
wat is de classificatie van AP?1) AP alleen bij forse inspanning
2) AP bij 1-2 blokken lopen
3) AP bij 1 blok lopen/ dagelijkse activiteiten
4) AP bij minimale activiteiten en rust
wat wordt er verstaan onder stille ischemie?aantoonbare ischemie zonder klachten ( meestal bij diabetes)
hoe diagnosticeer je stille ischemie?Holter monitor of inspanningsonderzoek
wat zijn de concequenties van ischemie?1)angina pectoris
2)afname van de pompfunctie
3) ritmestoornissen
4)necrose
wat houdt angina equivalent in?dyspneu en kiespijn bij inspanning
wat houdt variant angina in?spasme: prinzmetal angina, meestal wel sprake van atherosclerose, geen vernauwing
met welk nucleair onderzoek kan je de hartspier beoordelen?myocard perfusie scintigrafie
met welk rontgenonderzoek?coronair angiogram (hartkateterisatie)
waarvoor is het coronair angiogram geindiceerd?ter voorbereiding van revascularisatie(PCI of CABG)
wat is er op een ECG te zien bij ischemie?depressie van ST-segment
hoe is AP op een ECG te zien?1) tussen aanvallen door: niet
2) soms tekenen van doorgemaakte myocardschade > pathologische Q
noem 4 consequenties van ischemie vh hart1) AP
2) tijdelijke afname pompfunctie
3) elektrische ritmestoornissen
4) necrose: blijvende afname pompfunctie
wat is de DD van AP?cardiaal:
chronisch:
- 1) ischemie
- 2) aortaklepstenose > klep opereren
acuut:
3) pericarditis
4) dissectie van de aorta
wat zijn 3 kenmerken van pericarditis?1) houdingsafhankelijk: meer pijn bij liggen
2) brandend
3) respiratoire variatie
wat zijn 3 kenmerken van dissectie van de aorta?1) vooral rug
2) geen uitstraling linkerarm
3) pulserende pijn
wat zijn de risicofactoren voor een dissectie van de aorta?1) hypertensie
2) ziekte van Marfan
3) zwangerschap
noem 3 soorten thoracale pijn1) typische AP
2) atypische AP
3) niet angineuze thoracale pijn
wat zijn de 3 doelen van de behandeling van AP?1) verlichten van de klachten
2) beschermen tegen complicaties: prognose verbeteren
3) behandelen van onderliggende ziekte
hoe worden de klachten van AP verlicht?1) medicatie:
- betablokkers
- calciumantagonisten
- nitraten
2) percutane coronaire interventie (PCI)
3) Coronary Artery Bypass Graft Chirurgie
hoe wordt de prognose van AP verbeterd?1) antithrombotica (aspirine)
2) betablokkers (tegen ritmestoornissen, bloeddruk verlagen)
3) ACE-remmers
Hoe wordt atherosclerose behandeld bij AP?dmv risicofactormanagement:
- hypertensie: antihypertensiva
- roken: coaching en event. medicatie
- dyslipidemie: statines
- DM: metformine
- overgewicht: voedingsgewoonten en beweging
-stress: maatwerk
is een coronair angiografie zinvol bij het stellen van de diagnose AP?nee, ischemie is niet zichtbaar, wel anatomie, wel ter voorbereiding v revascularisatie (PCI, CABG)
noem 4 symptomen bij aortaklepstenose1) angina: borstpijn
2) duizeligheid
3) kortademigheid bij inspanning en rust
4) verzwakte inspanningstolerantie
noem 8 bijwerkingen van betablokkers1) bronchospasmen
2) afgenomen inspanningscapaciteit
3) negatief inotroop: verminderde contractiekracht
4) seksuele dysfunctie
5) bradyaritmieen
6) maskeren van hypoglycemie
7) toegenomen claudicatie
8) haarverlies
noem 4 bijwerkingen van calciumkanaalblokkers1) palpitaties
2) hoofdpijn
3) enkeloedeem
4) tandvlees hyperplasie
leg de werking van calciumkanaalblokkers bij AP uit1) arteriele vasodilatatie > afterloadreductie
2) coronaire arteriele vasodilatatie
3) preventie van coronaire vasoconstrictie
4) verbetering coronaire collaterale flow
5) verbeterde subendocardiale perfusie
6) afname hartfrequentie
leg de werking van nitraten bij AP uit1) veneuze en arteriele vasodilatatie (preload + afterload)
2) coronaire arteriele vasodilatatie
3) preventie van coronaire vasoconstrictie
4) vergroten van coronaire collaterale flow
5) antiplaatjes en antitrombine effecten
leg de werking van betablokkers bij AP uit1) afname O2 gebruik hart
2) verzwakken van inspanningsreactie
wat zijn de 4 bijwerkingen van nitraten?1) hoofdpijn
2) flushing
3) palpitaties
4) tolerantie
wat is zichtbaar op een ECG bij subendocardiale ischemie?ST-depressie
wat is zichtbaar op een ECG bij transmurale ischemie?ST-elevatie
memorize

 

Question Answer
wat verstaat men onder het acuut coronair syndroom?(dreigend) acuut myocard infarct en instabiel angina pectoris
wat is het beleid bij acuut coronair syndroom?1) bedrust, pijnstilling, sedatie
2) anti-ischemische therapie: betablokkers, nitraten, calciumantagonisten
3) antithrombotische therapie:
- 2 plaatjesremmers: aspirine + prasugrel / ticagrelor
- anticoagulans: LMW heparine
4) risicoschatting: bepalen indicatie voor hartcatheterisatie en eventueel revascularisatie
adh welke scores wordt risicoschatting bij ACS gedaan?TIMI-score en GRACE-score
noem 4 indicaties voor spoedcatherisatie1) cardiogene shock
2) hartfalen
3) recidief/persisterende AP ondanks behandeling
4) ernstige ritmestoornissen (boezemfibrilleren/kamertachycardie)
noem 4 contraindicaties voor catheterisatie1) nierfunctiestoornissen
2) actieve bloedingen
3) contraindicatie voor ASA
4) bekende coronaire anatomie die ongeschikt is voor revascularisatie
wat is de DD acuut coronair syndroom?1) pericarditis
2) aortadissectie
3) pneumonie
4) thorax
5) slokdarm, maag, galsteen
6) ingezakte wervel
memorize

 

Question Answer
hoeveel procent van alle consulten in de huisartspraktijk is klacht pijn op de borst?4%
in hoeveel procent van de gevallen bij klachten pijn op de borst is de oorzaak cardiaal?20%
wat is de meest voorkomende niet-cardiale oorzaak van pijn op de borst?klachten van het bewegingsapparaat: (syndroom v Tietze, intercostaal neuralgie, ribcontusie)
wat zijn de kenmerken bij pijn op de borst veroorzaakt door herpes zoster?1) begin brandende, tintelende pijn
2) aanrakingspijn
3) pijn beperkt tot de helft vh lichaam (dermatomen)
4) blaasjes komen na 3-4 dagen
wat zijn de kenmerken bij pijn op de borst veroorzaakt door syndroom van Tietze?ontsteking van kraakbeen tussen sternum en de ribben:
1) pijn midden op de borst
2) continue
3) pijn bij druk op de overgang sternum - ribben
wat zijn de kenmerken bij pijn op de borst veroorzaakt door intercostaal neuralgie?zenuw tussen 2 ribben bekneld/beschadigd (door trauma, infectie, tumor, operatie):
1) hevig schietende scherpe pijn
2) in het verloop van een zenuw
3) pijn is niet te beinvloeden door houding of druk
wat zijn de kenmerken bij pijn op de borst veroorzaakt door ribcontusie?1) na trauma
2) lokale drukpijn
wat zijn de kenmerken bij pijn op de borst veroorzaakt door paniekstoornis?1) heftige pijn
2) vaak gepaard met hartkloppingen
3) tintelingen rond de mond en in de handen
4) pas op! er kan een paniekstoornis ontstaan bij een myocardinfarct!
wat zijn de kenmerken bij pijn op de borst veroorzaakt door longembolie?1) vaak na langdurige immobilisatie
2) pijn vastzittend aan de ademhaling
3) dyspneu, soms hemoptoe
wat zijn de kenmerken bij pijn op de borst veroorzaakt door pneumothorax?1) vooral jonge, slanke mannen (16-25) (roken)
2) ontstaat plotseling
3) pijn lateraal in de borst
4) dyspneu
wat zijn de kenmerken bij pijn op de borst veroorzaakt door pleuritis?1) vaak in samenhang met pneumonie
2) hoesten en dyspneu
3) pijn is gebonden aan ademhaling
wat zijn de kenmerken bij pijn op de borst veroorzaakt door refluxoesophagitis?1) scherpe, brandende pijn
2) midden op de borst
3) wordt erger bij bukken/liggen
wat zijn de kenmerken bij pijn op de borst veroorzaakt door oesofagusspasmen?1) krampachtige pijn midden op de borst
2) meestal secundair aan oesofagitis
3) reageert ook op nitroglycerine
wat zijn de kenmerken bij pijn op de borst veroorzaakt door aortadissectie?1) meestal op basis van een aneurysma
2) plotseling scheurende pijn naar de rug uitstralend
3) vooral bij mannen vanaf middelbare leeftijd
wat zijn de kenmerken bij pijn op de borst veroorzaakt door pericarditis?1) vooral acute pericarditis veroorzaakt pijn
2) vaak na een virale infectie
3) wordt erger bij liggen in ene bepaalde houding, slikken, hikken
memorize

Myocardinfarct

Question Answer
wat wordt er onder het wavefront bij een myocardinfarct verstaan?golfbeweging van necrose (irreversibele schade) vanuit het endocard naar het epicard door ischemie veroorzaakt
wat heeft een betere prognose; subendocardiaal of transmuraal infarct?subendocardiaal infarct
wat is een hemorrhagisch infarct?door inflow van bloe din een necrotisch gebied treden er bloedingen op in het geinfarceerde gebied.
wanneer treedt myocardschade op na het infarct?ongeveer 20-40 min progressief
hoe kan er subendocardiale ischemie ontstaan als de coronairvaten volledig normaal zijn?aortaklepstenose
wat zijn 4 manieren van reperfusie?1) ballondilatatie
2) stentimplantatie
3) thrombolyse
4) thrombosuctie
wat verstaat men onder vroege perfusie en wat is het effect?reperfusie binnen 6 uur > voorkomt infarct/ verkleint geinfarceerde gebied
wat verstaat men onder late perfusie en wat is het effect?reperfusie later dan 24 uur > reperfusieschade:
1) microvasculaire schade
2) reperfusie arrhytmieen
3) dysfunctioneel myocard "stunning"
4) grotere weefselschade
wat verstaat men onder contractiebandnecrose?ischemie en reperfusie > massale calcium influx, binnen 10 minuten > vooral in randgebieden v ischemische infarcten / catecholaminestress > irreversibele contractie van cardiomyocyten
wat zijn de 3 stadia van infarctgenezing?1) dagen: acute ontstekingsreactie:
-oedeem
- granulocyten
- coagulatienecrose
2) weken: granulatieweefselreactie:
- macrofagen
- vaatnieuwvorming
- jong bindweefsel
3) maanden-jaren: littekenreactie:
- fibreus littekenweefsel
- gedilateerde vaten
wat zijn de meest voorkomende myocard infarct complicaties?1) elektrisch:
- ritmestoornissen
-geleidingsstoornissen
2) mechanisch:
- hartruptuur
- aneurysma cordis
- hartfalen/ cardiogene shock
- murale trombose
- pericarditis
hoe ontstaan ritmestoornissen?1) trigger (ischemie)
2) afwijking myocard aanwezig (litteken / adaptieve verandering (hypertrofie/dilatatie)) > abnormale automaticiteit > re-entry aritmie > ventrikeltachycardien/ventrikelfibrilleren > asystole
noem 4 risicofactoren voor transmurale infarcten1) hypertensie
2) corticosteroidtherapie
3) geen collaterale vaten
4) late reperfusietherapie
memorize

 

Question Answer
waar vindt de grootste weerstandsverandering plaats?kleine arterien en arteriolen
gevoeligheid.
capillairen en venulen zijn gevoelig voorcompressie
terminale arteriolen zijn gevoelig voormetabole controle
grotere arteriolen zijn gevoelig voormyogene en flow-afhankelijke factoren
De normale doorbloeding van de hartspier wordt door drie verschillende mechanismes geregeld1)metabole signalen (feedbackmechanisme dmc adenosine, zuurstofspanning en kalium)
2)myogene respons(wandspanning)@kleine arteriolen 100-200nm
3)flow-afhankelijke dillatatie @ endotheel
hoe werkt de myogene respons?druk toename > dilatatie > verkleining diameter
hoe werkt de flow afhankelijke schuifspanning?flow omhoog > schuifspanning omhoog > NO omhoog > diameter groter
memorize

 

Question Answer
wet van poiseuille is afhankelijk van 3 dingen1)lengte van vat
2)diameter van vat
3) viscositeit van bloed
halvering diameter zorgt voor een toename van die weerstand van16x
wet van bernoulli gaat over versnelling op plek van vernauwingomzetting van potentiƫle naar kinetische energie; wet van behoud van massa; druk neemt af met kwadraat van de versnelling + weerstand neemt toe met de flow(bij stenose)
hoe is de druk in de expansion zone?weg; te weinig drukherstel door wrijving achter de stenose door te groot flowverschil (wel beetje herstel in de stenose)
memorize

etnische verschillen in H&V ziekten

Question Answer
wat wordt er verstaan onder horizontale equity?treat like as like: gelijke gevallen gelijk behandelen
wat wordt er verstaan onder verticale equity?treat unlike as unlike: ongelijke gevallen ongelijk behandelen
welke ischemische hartziekten komen vooral bij hindoestanen voor?diabetes
welke cardiovasculaire hartziekten komen vooral bij afrikanen voor?hypertensie
noem 4 verklaringen voor de hogere prevalentie van hypertensie bij etnische minderhedenNature:
1) - genetisch
- sensitiviteit medicatie
nurture:
- leefpatroon
- therapietrouw
noem 4 manieren om therapietrouw te verbeteren1) vereenvoudigen medicatieschema
2) reminders
3) arts-patientrelatie > vertrouwen
4) patienteneducatie: rekenschap patientenperspectief
welke 3 factoren zijn van belang bij cultuursensitieve zorg?1) curus & protocol
2) randvoorwaarden:
werkdruk en -tijd
- werkruimte
- scholing
3) cultuursensitieve aanpak:
- stuit niet op weerstand
bereidheid tot cultuursensitieve zorg neemt toe
memorize