Create
Learn
Share

3asd

rename
syokbe2's version from 2018-10-21 14:06

Section

Question Answer
Kolonda görülen non-neoplastik poliplerHamartomatöz, hiperplastik, inflamatuar
Sağ kolona yerleşten hiperplastik ve malignleşen polipSesil serrated adenom
Kolonda hamartomatöz polipli sendromlarJuvenil polipozis, Peutz-Jeghers, Cowden, Cronbkhite-Canada, Tuberoskleroz, Bannayan ruvalcaba
Kolonda genetik olmayan polip sendromuCronkhite-Canada
Peutz-Jegher polipleri lokalizasyonİnce bağırsak
Peutz-Jegher hiperpigmentasyonu ile çillerin farkıÇiller bukkal mukozaya yerleşmez
Cronkhite-Canada'yı diğer poliplerden ayıran özellikNon-herediter olması ve 50 yaş üstünde görülmesi
Soliter rektal ülser sendromuna eşlik eden polipİnflamatuar
Kolonun en sık benign neoplazisiPolip
Bağırsağın en sık ve en iyi prognozlu adenomatöz polibiTübüler adenom
Hipoproteinemi+Hipokalemi+Malignite riski görülen kolon polibiVillöz adenom
FAP mutasyonuAPC
FAP, Gardner, Turcot polip tipiAdenomatöz polip
FAP taşıyıcılarına kolektemi neden yapılırKanser riskini azaltmak için
Kolon polibi+Glial beyin tümörüTurcot
Non-polipozis kolorektal ca. sendromuLynch
Lynch mutasyonuMSH2 ve MLH 1
İntestinal polip+Sebase deri tümörü+DNA tamir mekanizmasında bozuklukMuir-Torre
Kolon en sık malign neoplaziAdenokarsinom
Kolon ca. en önemli presdispozan faktörAdenomatöz polip
Kolorektal ca. en sık hematojen metastaz yeriKC
İnce bağırsak lenfoması en sık lokalizasyonİleum
İnce bağırsak adenokarsinomu en sık lokalizasyon Ampulla Vateri
Karsinoid tümör en sık nerede görülürJejenum-İleum
Çok ender metastaz yapan karsinoid tümörApendiks ve Rektum
En sık metastaz yapan karsinoid tümörJejenum-İleum
Karsinoid sendromda idrarda artan metabolit5-hidroksi indol asetik asit
Karsinoid tümör en önemli prognoz kriteriLokalizasyon
Müsin salgılayan neoplazilerin peritona metastazı Psödomiksoma peritonei
Periton ve retroperitonda en sık görülen yumuşak doku tümörüDesmoplastik küçük hücreli tümör [t(11,22)]
memorize