Create
Learn
Share

(36) June 22,2015

rename
mrcricket's version from 2015-06-22 04:49

Section

Question Answer
excuse, overlookoor'sien
prove, verify (prove that)bewys (bewys dat)
justify, fair (whom he called, them he also justified)reg-ver'dig (die wat Hy geroep het, die' het Hy ook geregverdig)
laugh at, scorn, ridiculeuit'lag
memorize