Create
Learn
Share

(32) Nov.27,2015

rename
mrcricket's version from 2015-11-21 11:35

Section

Question Answer
bridge for pedestrians bruggie vir voetgangers
I go up/down the steps..Ek loop met die trappe op/af
collide, clash, disagree (collide head on)bots (kop aan kop bots)
by foot, by wheelste voet, per wiel
memorize