Create
Learn
Share

3. Szkola

rename
beatakaczorek's version from 2015-04-20 14:16

rodzaje szkol

Question Answer
akademiaacademy
szkoła podstawowa elementary school / primary school
szkoła średniahigh school/ seconadary school
szkoła niepubliczna, społecznaindependent school
przedszkolekindergarten / nursery school
gimnazjummiddle school / junior high school
szkoła koedukacyjna mixed school / co-educational school
szkoła prywatna private school
szkoła tylko dla chłopców lub dziewczątsingle-sex school
szkoła państwowastate school (UK) / public school (US)
uniwersytetuniversity
szkoła zawodowa vocational school
memorize

szkola: pomieszczenia

Question Answer
stołówkacanteen/dining room
klasa, sala lekcyjnaclassroom
świetlicacommon room
pracowania komputerowacomputer room
korytarzcorridor
sala gimnastycznagymnasium / gym
gabinet dyrektoraheadmaster's office
pracownialaboratory
bibliotekalibrary
sekretariatoffice
boisko do zabawyplayground
sala do nauki biologii, chemii, fizykiscience lab
boisko sportowesports field
pokój nauczycielskistaffroom
memorize

szkoła: osoby

Question Answer
kolega z klasyclassmate
studentcollege student
wicedyrektordeputy head/ assistant principal
egzaminatorexaminer
wychowawcaform teacher
dyrektorheadmaster / head teacher/ principal
dyrektorkaheadmisstres / head teacher/ principal
wykładowcalecturer
profesorprofessor
uczeńschoolboy / pupil
uczennica schoolgirl/ pupil
kolega ze szkoły classmate
sekretarzsecretary
uczeń/ student student
nauczycielteacher
grono pedagogiczne teaching staff
student uniwersytetuuniversity student
memorize

Szkoła: przedmioty

Question Answer
plastykaArt
biologia Biology
chemiaChemistry
wosCivic studies / Civics
kółkoClub
język angielskiEnglish language and literature
języki obceforeign languages
geografiaGeography
przedmioty humanistycznehumanities
historiaHistory
informatykaInformation and Communication Technology / ICT / IT
matematykaMathematics / Maths
muzykaMusics
wfPE
fizykaPhysics
język polskiPolish language and literature
religia Religious Educations / RE
przedmioty ścisłe, nauki przyrodniczeScience
przedmiot szkolnysubject
memorize

Szkoła: przedmioty, rzeczy

Question Answer
tablica (czarna)blackboard
pisak do tablicyblackboard marker
tablicaboard
kalkulator calculator
kredachalk
zeszytcopybook/ exercise book/ notebook
podręcznikcoursebook / textbook
gąbka do tablicyduster
segregatorfile
teczka tekturowafolder
tablica interaktywna interactiv whiteboard
szafkalocker
strój gimnastycznyPE kit
pióro/długopispen
ołówekpencil
piórnikpencil case
temperówkapencil sharpener
rząd ławekrow of desks
gumka rubber
linijka ruler
tablica (biała)whiteboard
zeszyt ćwiczeńworkbook
memorize

egzaminy

Question Answer
wyniki w nauceacademic results
poziom nauczaniaacademic standards
arkusz egzaminacyjnyexam paper
arkusz egzaminacyjny z ubiegłych latpast exam paper
wyniki egzaminuexam results
egzaminexam
dostać się na uniwesytetget a place at a university
egzamin końcowy (na zakończenie szkoły)school-leaving exam
egzamin wstępny na uczelnieuniversity entrance exam
ściągać na egzaminiecheat in an exam
przystępować do egzaminudo/sit/take an exam
maturahigh-school certificate
memorize

egzaminy zwroty

Question Answer
źle sobie poradzić na egzaminiedo badly in an exam
dobrze sobie poradzić na egzaminiedo well in an exam
oblać egzaminfail in exam
dostać 56 punktów z testuget/score 56 marks in a test
sprawdzać arkusze egzaminacyjnegrade/mark exam papers
sprawdzać testgrade / mark a test
sprawdzać pracę domowągrade/mark a homework
zdać egzaminpass an exam
przygotowywać się do egzaminuprepare for an exam
ponownie przystępować do egzaminuretake an exam
powtarzać do egzaminurevise for an exam
uczyć się do egzaminustudy for an exam
memorize

nauka w szkole 1

Question Answer
nieobecnośćabsence
nieobecnyabsent
obecność attendance
przerwabreak
uczeń zastraszający/ prześladujacy innychbully
lekcjaclass
olimpiada szkolnacompetition
obowiązkowycompulsory
termin wykonania pracydeadline
stopień/ocenagrade/mark
stypendiumgrant/scholarship
wakacjeholiday
trudności w naucelearning difficulties
lekcjalesson
przerwa na lunchlunch break
nowy uczeńnewcomer
nieobowiązkowyoptional
memorize

nauka w szkole 2

Question Answer
obecnypresent
świadectwo szkolneschool certificate
czesne school fee
wycieczka szkolnaschool trip
lektury szkolne set books
SKSsports club
rada pedagogiczna staff meeting
semestrterm
plan lekcjitimetable
praca pisemna written work
uczęszczać attend
paplać, trajkotaćchatter
uczyć sięlearn
zadawać set
memorize

nauka w szkole 3

Question Answer
uczęszczać na kursattend a course
uczęszczać na zajęciaattend classes
uczęszczać do szkołyattend school
omawiać lekturydiscuss set books
robić kursdo a course
robić projektdo a project
wykonywać zadaniedo a task/ an activity
robić ćwiczenie do an exercise
przeprowadzić eksperymentdo an experiment
odrabiać pracę domowądo homework
bardzo się staraćdo one's best
oddawać pracę domowąhand in homework
zrobić sobie / mieć przerwęhave a break
przygotowywać prezentację make a presentation
robić błędydo mistakes
robić notatkimake notes
memorize

nauka w szkole 4

Question Answer
robić postępymake progress
uczyć się na pamięćmemorise/ learn by heart
opuszczać lekcjemiss lessons
brać udział w lekcjiparticipate/ take part in a lesson
uważać na lekcjipay attention in class
czytać mapy read maps
zadawać wypracowanieset an essay
zadawać pracę domowąset homework
opuszczać zajęcia / chodzić na wagaryskip classes/ play truant
rozwiązywać zadanie matematycznesolve a problem
uczyć się pilniestudy hard
studiować teksty źródłowestudy sources
sprawdzać listę obecnościtake the register
spóźnić sięturn up/ be late
ścerać tablicęwipe the board
pisać wypracowaniewrite an essay
memorize

przymiotniki opisujace nauzycieli i ucnziow

Question Answer
aktywnyactive
chętny do współpracycooperative
niechętny do współpracyuncooperative
wymagającydemanding
spawiedliwyfair
niesprawiedliwyunfair
utalentowanygifted
obdarzony wyobraźnią imaginative
zmotywowanymotivated
motywującymotivating
biernypassive
profesjonalnyproffessional
punktualnypunctual
surowystrict
systematycznysystematic
utalentowanytalented
memorize

ukonczenie szkoly 1

Question Answer
licencjat (nauki humanistyczne)BA (Bachelor of Arts)
licencjat (nauki ścisłe)BSc (Bachelor of Science)
absolwentgraduate
magister (humanistyczne)MA (Master of Arts)
magister (ścisłe)MSc (Master of Science)
memorize

ukonczenie szkoly 2

Question Answer
doktor (humanistyczne i ścisłe)PhD (Doctor of Philosophy)
dostać się na uczelnięget into university
skończyć uniwersytetgraduate from university
otrzymać świadectworeceive/obtain/get a certificate
uzyskać stopień naukowyreceive/ obtain/ get a degree
otrzymać dyplomreceive/ obtain/ get a diploma
memorize