Create
Learn
Share

3.3 Week 2.1

rename
junegexe's version from 2017-01-18 19:02

Section

 

nierziekten en systeemziekten:
Question Answer
wat is de klinische indeling van glomerulopathieen?1) asymptomatische hematurie en of proteïnurie
2) chronische glomerulonefritis
3) nefrotisch syndroom
4) acute glomerulonefritis
- acuut glomerulonefritisch syndroom
- rapidly progressive glomerulonefritis
noem 3 glomerulopathieen die zich initieel kunnen presenteren als asymptomatische hematurie (slechts hematurie als klacht)1) IgA nefropathie
2) dunne basaalmembraan glomerulopathie
3) syndroom van Alport (membraanaanleg stoornis + extra renale symptomen, mn doofheid)
noem 3 glomerulopathieen die gelokaliseerd zijn in de mesangiumcellen1) IgA nefropathie
2) MPGN (membraneuze proliferatieve glomerulonefritis)
3) SLE II
noem 3 glomerulopathieen die gelokaliseerd zijn in de endotheelcellen1) postinfectieuze glomerulonefritis
2) anti-GBM
3) SLE III/ IV
noem 3 glomerulopathieen die gelokalisserd zinn in de epitheelcellen1) membraneuze glomerulopathie
2) MPGN (membraneuze proliferatieve glomerulonefritis)
3) SLE V
noem 3 immuuncomplex gemedieerde glomerulonefritiden1) membraneuze GN (epitheliaal)
2) IgA nefropathie (mesangiaal)
3) immuuncomplex GN mengbeelden
noem 4 niet immuuncomplex / niet antistof gemedieerde glomerulonefritiden1) minimal change
2) dunne membraan - Alport
3) diabetische glomerulopathie
4) hypertensieve glomerulosclerose
noem 3 nierziekten met immuuncomplex afzettingen1) postinfectieus glomerulonefritis
2) membraneuze glomerulepathie
3) lupus nefritis
wat is de osmolariteit van plasma in de proximale tubulus?285 mmol/L (2 x natrium 140, 1 x glucose 5, 1 x ureum 5, 1 x eiwit 1)
wat is de reabsorptie in de proximale tubulus?2/3 water
2/3 Na
55 % Cl
90% HCO3-
100% glucose
100% aminozuren
noem 4 nierziekten die gepaard gaan met acute nierinsufficientie1) tubulusnecrose
2) thrombotische microangiopathie
3) Anti-GBM nefritis (Good Pasture syndrome)
4) de ziekte van wegener
noem 6 nierziekten die leiden tot een nefrotisch syndroom1) minimal change glomerulopathie
2) membraneuze glomerulopathie
3) mesangiocapillaire glomerulonefritis type 1
4) diabetische glomerulosclerose
5) amyloidose
noem 5 kenmerken van acuut nefritisch syndroom1) glomerulaire hematurie
2) matige proteinurie
3) nierinsufficientie
4) oligurie
5) hypertensie
noem 5 oorzaken van acuut nefritisch syndroom1) postinfectieuze GN
2) extracapillaire GN
3) GN bij systeemziekte
4) Henoch-Schonlein
5) HUS
noem 3 nierziekten met immuuncompex afzettingen1) post infectieus glomerulonefritis
2) membraneuze glomerulopathie
3) lupus nefritis
noem 3 typen glomerulaire cellen1) mesangiale cellen
2) endotheel
3) podocyt (epitheel)
op grond van welke 3 kenmerken van de GBM worden eiwitten gefiltreerd?1) grootte (zeef)
2) lading (neg niet)
3) structuur (wel/niet omvouwen)
memorize

 

normaalwaarden:
Question Answer
wat is de normaalwaarde van serum natrium?140 mmol/L
wat is de normaalwaarde van albumine serum?35-55 g
wat is de normaalwaarde van albumine urine?0 g
wat is de normaalwaarde van creatinine serum?45-100 micromol/l
wat is de normaalwaarde van creatinine urine10-42 mmol / 24 uu4
wat is de normaalwaarde van IgG7,0-16,0 g/L
memorize

 

IgA nefropathie:
Question Answer
noem 5 kenmerken van IgA nefropathie1) IgA in mesangium
2) macroscopische hematurie (geluxeerd door luchtweginfectie)
3) eventueel proteïnurie
4) ok patienten met persisterende hematurie en proteïnurie
5) vaak jong volwassenen
wat is de behandeling van IgA nefropathie?1) hypertensie behandeling
2) ACE-remmers (dilatatie vas efferens)
wat zijn de 2 mogelijke uitingsvormen van IgA nefropathie?1) - normale BP
- geen afw urinesediment
- enkele erythrocyten
- normale nierfunctie
2) - verhoogde BP
- proteinurie
- veel erythrocyten
- GFR verlaagd
wat is het typische microscopische beeld van IgA nefropathie?1) mesangiale proliferatie
2) IgA + C3 positief: driehoekjes in glomerulus
memorize

 

Henoch schonlein nefritis
Question Answer
wat houdt henoch schonlein purpura in?systemische vasculitis met IgA deposities (+ complement)
waar treft met bij henoch schonlein purpura deposities van IgA aan?1) 100% huid
2) >50% gewrichten
3) 50% gastro-intestinaal (braken, misselijkheid, zeer heftige buikpijn, darmwandoedeem, passagere paralytische ileus, occult bloedverlies)
4) 50% glomerulonefritis (hematurie, proteïnurie, soms acuut glomerulonefritisch syndroom)
5) hypertensie
6) CZS (hoofdpijn, ataxie, epilepsie)
bij wie komen henoch schonlein purpura vooral voor?90% kinderleeftijd (3-15 jaar)
Hoe ziet het histologisch beeld eruit?Intracapillaire proliferatie en mesangiale proliferatie.

Immunofluorescentie: Mesengiale IgA en C3c deposities + capillair wand deposities
welke glomerulopathie is seizoensgebonden?HSP: zelden in de zomer, mn nov - jan
wat gaat er vaak vooraf aan HSP?luchtweginfectie?
wat is de prognose van HSP?meestal self limiting
hoe wordt de diagnose HSP gesteld?klinisch, geen labtest valide!
wat zijn de 4 criteria van HSP?1) palpabele purpura (mn onderbenen)
2) leeftijd 3-20 jaar
3) acute heftige buikpijn
4) biopsie: vasculitis met granulocutaire infiltratie (IgA positief)
memorize

 

dunne basaalmembraan nefropathie
Question Answer
noem 5 kenmerken van dunne basaalmembraan nefropathie1) benigne essentiele hematurie
2) microscopische hematurie, meestal geen proteïnurie
3) soms familiair
4) EM onderzoek nodig voor diagnose
5) goede prognose
memorize

 

chronische interstitiele nefritis
Question Answer
noem 4 kenmerken van chronische interstitiele nefritis1) beloop vaak sluipend en klachten zijn aspecifiek
2) urineonderzoek meestal normaal: lichte proteïnurie, mn klein molecuul eiwitten die normaliter door de tubuli worden teruggeresorbeerd
3) bloed aspecifiek
4) beeldvorming: vaak kleinere nieren
memorize

 

Chronische pyelonefritis
Question Answer
noem 3 kenmerken van chronische pyelonefritis1) herhaald UWI's: schade + mechanische schade door reflux van urine
2) geven aanleiding tot interstitiele fibrose
3) verdere schade waarschijnlijk door hyperfiltratie in minder beschadigde dele (mogelijk zware proteïnurie)
memorize

 

cyclosporine nefropathie:
Question Answer
noem 3 kenmerken van cyclosporine nefropathie1) chronisch cyclosporine gebruik
2) dosisgebonden
3) mn niertransplantatiepatienten
memorize

 

Question Answer
wat is het klinische kenmerk van epitheliale schade in de glomerulus?proteïnurie
wat is het klinische kenmerk van mesangiale schade in de glomerulus?hematurie (+proteïnurie)
wat is het klinische kenmerk van endotheliale schade in de glomerulus?ontsteking, acute glomerulonefritis
wat is het klinische kenmerk van basaalmembraan schade in de glomerulus?hematurie
wat is het klinische kenmerk van globale glomerulosclerose?irreversibele schade: nierfalen + proteïnurie
memorize

 

syndroom van Alport
Question Answer
noem 5 kenmerken van het syndroom van Alport1) erfelijk x-linked, soms autosomaal dominant
2) oorzaak: afwijkend collageen 4 in basaalmembraan
3) perceptiedoofheid, soms oogsymptomen
4) meestal microscopische hematurie, soms macroscopisch bij kinderen
5) prognose: mannen krijgen vaker nierinsufficiëntie dan vrouwen
wat is het microscopisch beeld van het syndroom van Alport?bladerdeeg-basaalmembraan
wat is de belangrijkste vorm van erfelijke glomerulonefritissyndroom van Alport
hoe wordt het syndroom van Alport overgedragen?X-gebonden: jongetjes ziek, meisjes drager
memorize

 

SLE
Question Answer
noem 4 kenmerken van SLE1) autoimmuunziekte
2) vooral bij jonge vrouwen
3) vaker bij patienten met aziatische/negroide afkomst
4) allerlei verchijnselen mogelijk, waaronder glomerulonefritis in alle variaties en ernst
5) in meerdere patronen: endocapillair, mesangiaal, epitheliaal
6) Full house: IgA, IgM, IgG, C3c en C1q
noem 6 mogelijke uitingen van SLE1) huid: vlinder exantheem
2) handen: raynaud
3) gewrichten: arthritis
4) RR: hypertensie
5) oedeem
6) pericardwrijven
noem 3 kenmerken uit bloedonderzoek van SLE1) ANA
2) anti DNA
3) complementfactoren
wat kan in een nierbiopt bij SLE worden aangetoond?Fullhouse
1) IgG
2) IgA
3) IgM
4) C3c
5) C1q
memorize

 

minimal change nefropathie:
Question Answer
wat is typisch voor minimal change nefropathie onder de elektronenmicroscoop?1) verstreken podocyten
2) immunofluorescentie negatief
waardoor wordt MCN oa door veroorzaakt?door mutaties in oa nefrine
wat houdt selectieve proteinurie in?albumine > globuline
memorize

 

membraneuze glomerulopathie:
Question Answer
wat is typisch voor membraneuze glomerulopathie onder de microscoop?1) immuuncomplex depositie onder podocyt: subepitheliaal
2) verstreken podocyt door complementactivatie
3) spikes: verdikking van glomerulaire capillair
4) geen ontsteking door filtratie
memorize

 

amyloidose:
Question Answer
Membranoproliferatieve glomerulonefritis- Mengbeeld
- Alle glomeruli aangedaan
- Mesangiale en endotheliale patroon
- Dubbelcontour en intracapillaire proliferatie
- Immuno: IgG en C3c subendotheliaal
memorize

 

niet nefrotische proteinurie / asymptomatische proteinurie:
Question Answer
wat is het meest voorkomend niet nefrotische proteinurie?diabetische nefropathie
memorize

 

nefrotisch syndroom:
Question Answer
wat zijn 4 kenmerken van het nefrotisch syndroom?1) proteinurie
2) oedemen
3) hypoalbuminemie
4) hyperlipidemie
wat is de DD van nefrotisch syndroom op kinderleeftijd?1) minimal change glomerulopathie (80-90%)
2) primaire focale segmentale glomerulosclerose
3) congenitaal nefrotisch syndroom
4) systemische lupus erythematodes
5) membraneuze nefropathie
6) membranoproliferatieve glomerulonefritis
wat is de DD van nefrotisch syndroom op jong volwassen leeftijd?1) minimal change glomerulopathie (minimal lesions)
2) focale segmentale glomerulosclerose
3) membraneuze glomerulopathie
wat is de DD van nefrotisch syndroom op oud volwassen leeftijd?1) membraneuze glomerulopathie
2) amyloidose
3) minimal change nefropathie
4) focale segmentale glomerulosclerose (FSGS)
wat is de behandeling van nefrotisch syndroom?1) natrium beperkt dieet
2) bedrust
3) diuretica
4) ACE-remmers (verwijding efferente arteriole: beschermen tegen sclerose en fibrose)
5) eventueel statine
6) thromboseprofylaxe
wat is het meest voorkomende nefrotisch syndroom?1) membraneuze glomerulopathie (30%)
2) minimal change glomerulopathie (20%)
3) focale glomerulosclerose (20%)
wat is het meest voorkomende nefritisch syndroom?1) extracapillaire glomerulonefritis ( vasculitis, anti GBM) (40%)
2) SLE nefritis (25%)
3) HUS
4) Henoch Schonlein
5) ziekte van Wegener
memorize

 

acute glomerulonefritis: (vooral endocapillaire proliferatie)
postinfectieuze glomerulonefritis:
Question Answer
Acute postinfectieuze glomerulonefritis
- Histologie en immunofluorescentie
- Symptomen
- Behandeling
Histologie: Endothelial en epitheliaal + intracapillaire ontsteking. Immuno: IgG en C3 granulair sterrenhemel. EM: supepitheliaal en subendotheliale immunocomplexvorming en granulocyten.
Symptomen: Sterke renale water- en zoutretentie: fractionele natriumexcretie (FENA) < 1% ,oligurie ,overvulling, hypertensie, oedeem. Verlaagd complement C3
Behandeling: Wachten op spontaan herstel
Ziekte van Wegener/GPA
- Histologie en immunofluorescentie
- Symptomen/lab
- Behandeling
Histologie hetzelfde als anti GBM, maar immunofluorescentie is negatief: pauci-immuun extra capillaire proliferatie
Symptomen: bovenste luchtwegen, czs en huid kunnen ook aangedaan zijn. c-ANCA, trager beloop dan anti GBM
Behandeling: Cortico's + cyclofosfamide
hoe is de IgG aankleuring bij postinfectieuze nefritis?granulair (parelsnoer), verdikt, subendotheliaal en subepitheliaal, sterrenhemel patroon
Anti GBM/Goodpasture
- Histologie en immunofluorescentie
- Symptomen
- Behandeling
Histologie: Extracapillaire proliferatie, capillair destructie en fibrinoide necrose. Immuno: lineair patroon.
Symptomen: Longbloedingen door ook antistoffen voor basaalmembraan longen
Behandeling: Plasmaferese + coritco's + cyclofosfamide
Henoch schonlein purpura
- Histologie en immunofluorescentie
- Symptomen + bij wie en criteria
- Behandeling
Histologie: mesengiale proliferatie en intracapillaire proliferatie/immuno: IgA en C3c deposities mesangiaal en bij capillairwanden.
Symptomen: Huid petechien, heftige buikpijn, nieren, gewrichten. Bij jonge mensen, uitgelokt door luchtweginfectie, vaak in nov-januari, (Jonge leeftijd, buikpijn, petechien onderbeen en vasculitis IgA biopt)
Beh: selflimiting
memorize

 

rapidly progressive glomerulonefritis: (vooral extracapillaire proliferatie: crescents: halve manen)
Question Answer
noem 4 kenmerken van rapidly progressive glomerulonefritis1) snelstijgende plasmacreatinine
2) urine:
- proteinurie (beetje)
- (microscopische) erythrocyturie
3) normale-licht verhoogde bloeddruk
4) meestal geen oedeem
5) microscopisch beeld:
- destructie capillairen
- fibrinoid necrose: necrose ve vaatwand
- extracapillaire proliferatie: crescents
noem 2 vormen van rapidly progressive glomerulonefritis1) anti GBM nefritis
2) pauci-immuun vasculitis:
- polyangiitis (p-ANCA)
- Wegener (c-ANCA)
noem 5 kenmerken van anti GBM nefritis1) auto-antilichamen tegen collageen type 4 (geen klontering, maar vastlopen in GBM)
2) complement activatie
3) cytokinen + chemikinen productie
4) adhesiemoleculen
5) gefrustreerde fagocytose granulocyten en macrofagen: lysosomen, proteasen, enzymen
6) vertering basaal membraan
7) extracapillaire proliferatie: crescents
hoe is de IgG aankleuring bj anti-GBM glomerulonefritis?lineaire IgG aankleuring: sigaarrook
welk orgaan kan naast de nieren ook zijn aangedaan?de longen: antistoffen ook tegen basaalmembraan vd longen: syndroom van Goodpasture
wat is een risicofactor voor het syndroom van Goodpasture?roken
wat is de behandeling van het syndroom van Good Pasture / anti GBM nefritis ?1) plasmaferese
2) corticosteroiden, cyclofasfamide
noem 3 kenmerken van granulomatose van Wegener1) cANCA: anti proteinase III antistoffen
2) bovenste luchtwegen, longen, nieren, zenuwen, ogen, gewrichten
noem 3 kenmerken van microscopische polyangiitis1) pANCAL anti-myoloperoxidase antistoffen
nieren, soms longen, zenuwen, gewrichten
wat is de behandeling van pauci immuun vasculitis?1) immuunsuppressiva: corticosteroiden, cyclofosfamide
2) plasmaferese: alleen bij zeer snel achteruitgaande nierfunctie/ levensbedreigende situaties
memorize