Create
Learn
Share

3.2 week 1

rename
rubenlanjouw's version from 2016-03-29 11:07

Section

Question Answer
Fysiologische tremorRust
Toename bij uitstrekken armen
Toename bij angst, spanning, moeiheid
Essentiele tremorVersterkte fysiologische tremor
Rust en positie tremor
Autosomaal dominante aandoening, wisselende penetrantie
Cerebellaire tremorAanwezig bij intentie, afwezig in rust
Bij andere cerebellaire verschijnselen
Rubrale tremorGrof, laagfrequent in rust
Toename bij bewegen
Romp en ledematen
RusttremorAltijd aanwezig
BewegingsstoornissenHypokinetische rigide syndromen (parkinsonisme)

Andere bewegingsstoornissen (meestal hyperkinesieen)
a. Tremor
b. Dystonie (torticollis)
c. Dyskinesien (medicamenteus) zoals chorea, myoclonus
d. Tics
Afwijking in het CMN+ Spiertonus
- Atrofie
- Fasciculaties
+ Pees reflexen
Voetzoolreflex, Babinski
Afwijking in het PMN- Spiertonus
+ Atrofie
+ Fasciculaties
- Pees reflexen
Voetzoolreflexen normaal
Proprioceptieve reflexenMasseterreflex
Biceps
Triceps
Vingerflexie
Kniepees
Achillespees
ExteroceptiefPupilreflex
Cornea
Dreig
Farynx
Buikhuid
Anus
Voetzool
Pseudobulbaire reflexenPalmomentale reflex
Corneomandibulaire reflex
Snoutreflex
KliniekBelangrijkste functie van extrapyridimale systeem is het voorkomen van extrapyridimale verschijnselen
DystonieAbnormaal verdeelde verhoogde spiertonus
Afwijkende houding in extremiteiten, romp, hals, gelaat
Kenmerkend, tegelijkertijd aanspannen agonisten en anta’s
Trage bewegingen
Enkele spiergroep, focaal
Bijeen liggende spieren, segmentaal
Verspreid, multifocaal/gegeneraliseerd
Pijnlijk en sterk invaliderend
ChoreaOnregelmatige, snelle, niet doelgerichte bewegingen van ledematen, romp, gelaat
Opnemen in normale motoriek
Toename bij spanning/emoties
Chorea van Huntington, ook bij overdosering neuroleptica
MyoclonusKortdurende spierschokken in ledematen
Gegeneraliseerd, segmentaal of focaal
Fysiologisch bij in slaap vallen
Laesies in basale kernen, epilepsie, intoxicaties
TicsSnelle stereotype contracties van spieren of spiergroepen, wisselende frequentie, bij spanning en emotie
memorize

 

Question Answer
Aansturing van het PMN1. Cortex (cerebrum) – tr. Corticospinalis lat/(med/ant)

2. Nucl. Ruber (mesencephalon) – tr. rubrospinalis

3. Colliculus superior (mesencephalon) – tr. tectospinalis

4. Formiculatio reticularis (pons) – tr. reticulospinalis

5. Formiculatio reticularis (medulla oblongata) – tr. Reticulospinalis

6. Nucleus vestibularis (medulla oblongata) – tr. Vestibulospinalis
Laterale groep, onder achterhoorn, van boven naar benedentr. Corticospinalis lateralis
tr. rubrospinalis
tr. Reticulospinalis (medulla oblongata)
Mediale groep, tussen voorhoornen in, van lateraal naar mediaaltr. Vestibulospinalis
tr. Reticulospinalis (pons)
tr. tectospinalis
tr. Cortico spinalis med/ant
Tr. Cotricospinalis lateralisWillekeurige motoriek, 80% pyramidebaan
Kruist in decusspyramidium
Verloopt in laterale zijstreng
Kruist niet op schakelniveau
Schakelt voornamelijk enkelzijdig op laterale PMNs

1. Cortex
2. Capsula interna
3. Pedunculus cerebri
4. Pyramis
5. Schakelt op decussatio pyramidium
6. Zijstreng
Tr. Corticospinalis medialis/anterior20% pyramidebaan
Kruist niet in de decussatio pyramidium
Verloopt in de voorstreng (mediale groep)
Kruist op schakel niveau
Schakelt dubbelzijdig op mediaal PMN
Proximale musculatuur

1. Cortex
2. Capsula interna
3. Pedunculus cerebri
4. Pyramis
5. Decussatio pyramidium
6. Voorstreng
7. Kruist beiderzijds
Gyrus postcentralisPrim sensibele schors
Gyrus precentralisPrim motorische schors
Area striataPrim optische schors
UncusPrim olfactorische schors
Gyrus temporalis transversusPrim akoestische schors
Insulaire cortexPrim gustatoire schors
Gyrus temporalis superiorReceptief taalcentrum (Wernicke)
Gyrus frontalis inferiorExpressief taalcentrum (Broca)
Associatieve vezelsKorte vezels-fibrae arcuates
Lange vezels – fasciculiFasciculus longus superior
Fasciculus uncinatus
Fasciculus arcuatus
Fasciculus longus inferior
Commissurale vezelsCorpus callosum (balk)
Commissura fornicis
Septum pellucidum
Commissura anterior
Lamina terminalis
Projectie vezelsCornoa radiata
Capsula interna
Pedunculus cerebri
Basale kernenGezamenlijk corpus striatum

Nucleus caudatus (caput en corpus)
Globus pallidus
Putamen
memorize