Create
Learn
Share

2asd

rename
syokbe2's version from 2018-10-21 13:51

Section

Question Answer
2-3 haftalık bebekte safrasız kusma görülen hastalıkPilor stenozu
En sık görülen diyafram hernisiBochdalek
En sık akut gastrit nedeniNSAID
Akut gastrit ülserasyonu temel sebebiAsidoz ve hipoksi
Yanıkla ilişkili ülserCurling
Travma ilişkili ülserCushing
Stresten bağımsız kanayan mide lezyonuDieulafoy ve GAVE
En sık kronik gastrit nedeniHelikobakter
Çölyak ile birlikte görülen gastritLenfositik gastrit
Granülomatöz gastrit en sık nedeniCrohn
Gastrik travma nedeni ile oluşan kronik gastrit Gastrika sistika
Otoimmün gastritte mide lezyonu Korpus ve fundus atrofisi
Peptik ülser en sık nerededirDuodenum 1. kısım
Peptik ülserin en sık nedeniHelikobakter
Peptik ülser nereden kanarDuodenum arka duvarı
Peptik ülser nereden perfore olurDuodenum ön duvarı
Aklorhidri ve protein kaybettiren ensefalopati görülen hastalıkMenetrier
Menetrier etiyoloji Artmış TGF alfa, ÜSYE (çocukta)
Menetrier'in çocukta prognozuKendini sınırlar ve malignleşmez
Menetrier'in yetişkinde prognozuMalignleşebilir
En sık görülen mide tümörüAdenokarsinom
En sık görülen benign mide tümörüPolip
En sık mezenkimal mide tümörüGastrointestinal stromal tümör
PPI kullananlarda oluşan mide tümörüFundik gland polibi
FAP ilişkili mide tümörüFundik gland polibi
En sık malign mide tümörüAdenokarsinom
En sık mide karsinomu lokalizasyonuKüçük kurvaturun üstünde, antropilorik bölgede
Kronik gastrit zemininde gelişen mide tümörüİntestinal tip
E-cadherin mutasyonu ve A kan grubu ilişkili mide tümörüDiffüz tip
Taşlı yüzük hücresi görülen mide tümörüDiffüz tip
Linitis plastika görülen mide tümörüDiffüz tip
Ekstranodal lenfoma en sık nerede görülürMide
Mide maltomasının en sık nedeniHelikobakter
Abdomen en sık mezenkimal tümörüGIST
GIST gelişen hücrelerKajal
C-kit protoonkogen aktivasyonu görülen mide tümörüGIST
KİT(CD117) antagonisti ilaçİmatinib
Volvulus en sık nerede görülürSigmoid
İntussepsiyon etiyolojisiÇocukta rotavirüs, erişkinde tümör
Meckel divertikülü heterotopik dokuMide epiteli
Hirschprung gen mutasyonuRET
Meisner ve Auerbach pleksusunda aganglionite Hirschprung
Hirschprungta patolojik segmentGeniş segmentin distali
İskemik bağırsağın en sık nedeniArteriyel tıkanıklık
Arteriyel emboli bağırsakta en sık hangi damarı tutarMesenterica superior
Bağırsakta iskemiye en hassas bölgeSplenik fleksura
Bağırsakta anjiyodisplazi en sık nerede olurÇekum
Bağırsak mukozal villuslarda atrofi görülen hastalıkÇölyak ve Whipple
Çölyağa eşlik eden hastalıklarTip 1 DM, Tiroidit, Sjögren, IgA nefropati
Çölyakta artan malignitelerİntestinal T hücreli lenfoma, Adenokanser
PAS (+) boyanan basillerin görüldüğü bağırsak hastalığıWhipple
Apolipoprotein B eksikliğiAbetalipoproteinemi
Whipple mekanizmasıMikroorganizma yüklü makrofajlar lenfleri tıkar
İPEX sendromuİmmün disfonksiyon+Poliendokrinopati+Otoimmun enteropati+X bağlı geçiş
İPEX gen mutasyonuFOXP3
Crohn tutulum şekli Transmural ve segmenter
Fistül ve granülom görülen inflamatuar bağırsak hastalığıCrohn
Crohn en sık lokalizasyonTerminal ileum
Kolon ca. ve toksik megakolon riskini yükselten inflamatuar bağırsak hastalığıÜlseratif kolit
Ülseratif kolitte ekstraintesitnal bulguMigratuar poliartrit
Kolostomi distalinde kör poşta görülen kolitDiversiyon
Divertikülüt bağırsakta en sık nerede görülürSigmoid kolon
memorize