Create
Learn
Share

(29) Dec.29,2016

rename
mrcricket's version from 2016-12-28 06:22

Section

Question Answer
he looked for his hat.hy het na sy hoed gesoek.
ridiculous, preposterousbe-spot'lik
make a fool of oneselfjou bespotlik maak
he worked for a small fee.Hy het teen (vir) 'n geringe loon gewerk.
memorize