Create
Learn
Share

(25) Dec.25,2016

rename
mrcricket's version from 2016-12-24 08:48

Section

Question Answer
Yes, but where do I come in?Ja, maar waar bly ek? (Wat van my?)
It came in very useful. Dit het baie goed te pas gekom.
After I had spoken to him, he calmed down.Nadat ek met hom gepraat het, het hy bedaar.
No, that won't do. Nee, dit sal nie gaan nie.
memorize