Create
Learn
Share

2015-11-18 Berufe und Ausbildung

rename
jgwozdaa's version from 2015-11-25 19:29

Section 1

Question Answer
r Lebenslaufżyciorys
zuerstnajpierw
vorherprzedtem
nachherpotem
e Berufsberatungporadnictwo zawodowe
s Berufsbildwyobrażenie o zawodzie
e Berufsschuleszkoła zawodowa
e Berufskrankheitchoroba zawodowa
s Berufsgeheimnistajemnica zawodowa
ergreifenchwytać
einen Beruf ergreifenwybierać zawód
etw erlernennauczyć się czegoś
ausübenwykonywać (zawód)
den Beruf an den Nagel hängenrzucić zawód
r Abschlussegzamin końcowy, dyplom ukończenia szkoły wyższej
r Dozentwykładowca uniwersytecki
s Examenegzamin końcowy
e Klausurpraca klasowa
e Lehrveranstaltungzajęcia edukacyjne
e Vorlesungwykład
r Vortragwykład, odczyt, referat
memorize

Section 2

Question Answer
Waren sichernzabezpieczać towary
auspreisenmetkować
einsortierensortować, segregować
Kleiderständer umräumenprzestawiać wieszaki na ubrania
tippenpisać na maszynie
Vorgänge und Dokumente ablegenarchiwizować dokumenty i akta sprawy
Telefonate entgegennehmenodbierać telefony
s Telefonat rozmowa telefoniczna
entgegennehmenodbierać, przyjmować
eine Aufgabe entgegennehmenprzyjąć zadanie
beladenzaładowywać
schleppentaszczyć, dźwigać
Teig (m.) knetenzagniatać ciasto
eine Torte mit Schlagsahne verzierendekorować tort bitą śmietaną
soll ich dir etwas Tee einschenken?nalać ci trochę herbaty?
Ermittlungen durchführen [oder anstellen]prowadzić dochodzenie
Streife fahrenpatrolować
auf Streife seinbyć na patrolu
memorize

Section 3

Question Answer
beurteilenoceniać, osądzać
ein Gerät (nt.) bedienenobsługiwać sprzęt
im Übertragungswagen arbeitenpracować w wozie transmisyjnym
eine Übertragung vorbereitenprzygotować transmisję
ein Kabel in einen Anschluss steckenwkładać przewód do łącza
etw einstellennastawiać coś, ustawiać coś
r Bildschirmekran, monitor
überwachenczuwać, kontrolować, nadzorować
überfliegenprzeglądać, przejrzeć
e Fachkraftspecjalista
vielseitigwielostronny, różnorodny, wszechstronny
Weiterbildungdokształcanie się
e Beleuchtungsanlagesprzęt oświetleniowy
ausfallenzepsuć się
gesamtcały
r Scheinwerferreflektor
computergesteuertsterowany komputerowo
e Sendeanstaltrozgłośnia
e Panneuszkodzenie, awaria
ausschließenusuwać, wyłączać
daheimw domu
mittlerweilew tym czasie, tymczasem
insgesamtogólnie
knappniewielki
r Mittlerpośrednik
e Reifedojrzałość
r Anteiludział
erwünschtpożądany, mile widziany
vorteilhaftkorzystny
r Nachweisdowód, potwierdzenie
umfassendszeroki, rozległy (wiedza)
angehendprzyszły
n dieser Hinsichtpod tym względem
belastbarodporny, wytrzymały
Stress aushaltenznosić stres
unter hohem Terminsruck arbeitenpracować pod presją czasu
sich (dat) Kenntnisse/Gewohnheit aneignenprzyswajać sobie
r Ablaufproces
zudempoza tym
e Bewertungocena
etw bereuenżałować czegoś
memorize

Section 4

Question Answer
nicht nur...., sondern auchnie tylko...., lecz także
zwar...., aberwprawdzie..., ale
einerseits .., . andererseits ...z jednej strony... z drugiej strony...
entweder.....oderalbo .....albo
je....,desto....im....tym....
weder...noch...ani...ani...
sowohl...als auch...zarówno...jak również...
memorize