Create
Learn
Share

2

rename
tessaxkus's version from 2015-12-18 09:15

vroege hartontwikkeling

Question Answer
waaruit ontstaat het hart?mesoderm
wanneer ontstaat het mesoderm?dag 15-17 vd humane ontwikkeling
wanneer wordt de cardiogene zone gevormd?eind derde week
wat voor cellen ontstaan er uit cardiogeen mesoderm?1) cardiomyocyten
2) endocardcellen
welke transcriptiefactor is verantwoordelijk voor de plooivorming?GATA-4
wat is de functie van Wnt transcriptiefactoren?remmen cardiomyogenese
wat is de functie van Wnt inhibitors?voorkomen binding van Wnt aan de receptor > potentie cardiomyogenese
wat is de functie van BMPs?induceren cardiomyogenese in gespecificeerd mesoderm
noem 3 kenmerken vh contractiepatroon van de primaire hartbuis1) gelokaliseerde pacemaker activiteit aan 1 kant vd buis (polariteit een aanwezigheid SA functie)
2) langzame geleiding door slechte koppeling myocardiale cellen
3) slecht ontwikkelde sarcomeren en SR structuren in de myocardiale cellen
noem 3 redenen waarom je een volwassen type ECG kunt afleiden bij een embryonaal hart1) gelokaliseerde pacemaker activiteit aan 1 kant vd buis
2) compartimenten met langzame en snelle geleiding wisselen elkaar af
3) compartimenten met slecht en goed ontwikkelde sarcomeren en SR wisselen elkaar af
waar remmen de Ca-kanaalblokkers verapamil, tetracaine en ryanodine de Ca-kanalen?verapamil: L&T-kanalen (intra-extra)
tetracaine: ca-pomp naar SR
ryanodine: SR releasekanaal
wat is de volgorde van ontwikkeling van de compartimenten van het hart?1) Linker ventrikel
2) atria
3) rechter ventrikel
zitten er kleppen in het embryonale hart?nee, wel kussens
wat ontstaat er uit de kussens in het embryonale hart?1) semilunairkleppen
2) uitstroom septum
3)wand interpericardiale deel aorta en truncus pulmonalis
uit welke kussens ontstaan de semilunaire kleppen?intercalaire kussen
uit welke kussens ontstaan de av kleppen?laterale kussen
waar is het av-kussen-mesenchym afkomstig van?endocardcellen
waar is het lateraal av-kussen-mesenchym afkomstig van?epicardcellen
hoe wordt de tricuspidalisklep gevormd?door apoptose (lateraal) en kamervorming achter de klep (septaal)
hoe wordt de mitralisklep gevormd?door kamervorming achter kussen
wat is het probleem bij Morbus Ebstein?geen apoptose tricuspidalisklep
hoe worden de semi-lunaire kleppen gevormd?1) initiele vorming vd kleppen: apoptose
2) groei en differentiatie vd kleppen
memorize

sequentiele segmentale analyse

Question Answer
wat zijn de 4 kenmerken van sequentiele segmentale analyse?1) zuiver descriptief
2) toepasbaar op ieder type aangeboren hartafwijking
3) eenduidige en begrijpelijke terminologie
4) gebaseerd op het idee dat een hart uit segmenten bestaat
wat zijn de 9 stappen van de sequentiele segmentale analyse?1) topografie van het hart
2) morfologie vd compartimenten
3) atriale situs
4) atrioventriculaire verbindingen
5) morfologie vh AV-klepapparaat
6) ventriculaire topologie
7) ventriculo-arteriele verbindingen
8) morfologie vd AV kleppen
9) geassocieerde pathologie
noem kenmerken vh rechter atrium1) breed, wijd, toegankelijk hartoor
2) getrabeculariseerd
3) crista terminalis
membraneuze septum, tricuspidalisklep, fossa ovalis, valvula Thebesii, valvula Eustachii
noem kenmerken van het linker atrium1) smal, nauw toegankelijk hartoor
2) vooral gladwandig
3) longvenen
4) foramen ovale
noem kenmerken van het rechter ventrikel1) chordae tendinae: verbonden met interventriculair septum
2) grove trabecularisatie
3) pulmonalis infundibulum, tricuspidalisklep, septomarginale trabekels, dunne spierwand
noem kenmerken van het linker ventrikel1) geen chordae tendiniae met interventriculair septum verbonden, wel murale zijde
2) fijne trabecularisatie
mitralisklep, meestal verbonden met de aortaklep (fibreuze continuteit)
noem 3 type atrioventriculaire verbindingen waarbij elk atrium met 1 ventrikel is verbonden1) concordante verbinding
2) discordante verbinding
3) ambigue verbindingen
noem een atrioventriculaire verbinding waarbij beide atria met 1 ventrikel is verbondenDouble Inlet (LV)
noem een atrioventriculaire verbinding waarbij 1 atrium verbonden is met 1 ventrikelafwezige AV verbinding, meestal rechterzijde
noem 3 afwijkende vormen av-klep1) atretische AV-klep: minimale doorgankelijkheid
2) overrijdende AV-klep ( < 50% vh bloed gaat naar contralaterale ventrikel)
3) gemeenschappelijke AV-klep
memorize

aangeboren hartafwijkingen

Question Answer
noem de 3 typische kenmerken van de foetale circulatie1) ductus arteriosus (Botalli)
2) foramen ovale
3) ductus venosus
wat is de RR van een baby?80/50 - 70/40
wat is de RR van een intra-uteriene baby?30/10
wat is de invloed van het prostaglandine prostin op de ductus arteriosus?houdt ductus open
wat is de invloed van NSAID op de ductus arteriosus?sluit ductus
vanaf wanneer kunnen veel structurele hartafwijkingen worden opgespoord?16e-20ste week
noem 7 symptomen van hartaandoeningen1) cyanose
2) shock
3) hartfalen
4) souffle
5) syncope
6) pijn op de borst
7) hartkloppingen
wat is het verschil tussen centrale en perifere cyanose?centrale: wangslijmvliezen en tong blauw
perifere: vingers, neus en lippen blauw
wat zijn kenmerken van ernstige centrale cyanose?1) saturatie < 65%
2) weefselhypoxemie
3) acidose
4) overlijden
wat zijn de kenmerken van matig ernstige cyanose?1) saturatie 70-85%
2) asymptomatisch in rust
3) wel bij inspanning
op den duur dik stroperig bloed door stijging hemoglobine/hematocriet om weefseloxygenatie te maximaliseren
wat houdt shock in?circulatoire insufficientie: onvoldoende O2 naar weefsels door verminderde bloedstroom, met normale O2
wat zijn symptomen van shock?1) bleek kind
2) klam, zwetend (adrenerge stress reactie)
3) tachycardie (compensatie)
4) bloeddrukdaling is laat teken
wat zijn de klachten bij linker ventrikel backward failure?longvaatstuwing:
1) kreunen
2) tachypneu
3) dyspneu
wat zijn de klachten bij linker ventrikel forward failure?shock:
1) bleek
2) klam
3) zweten
4) vermoeid
minder drinken
wat zijn de klachten bij rechter ventrikel backward failure?1) vergrote lever (geen honger)
2) oedeem (bij kinderen minder uitgesproken: bolle ogen, drinken, handen en bolle buik)
wat zijn de klachten bij rechter ventrikel forward failure?te weinig bloed naar de longen
waardoor ontstaat een souffle (hartgeruis)?door drukverval: stroomversnelling bloed
wat zijn 3 pathologische hartgeruizen?1) luide geruizen
2) hoogfrequente geruizen
3) diastolisch
wat zijn de 3 oorzaken van hartgeruizen?1) vernauwde/stenotische hartklep
2) insufficientie hartklep
3) shunt van bloed door een verbinding tussen de kamers/grote vaten
wat is de DD bij syncope?1) neurogeen
2) metabool
3) epilepsie
4) intoxicatie
noem 4 alarmsymptomen van een cardiale syncope1) plotse collaps tijdens inspanning
- links obstructie
- erfelijke ritmestoornis
2) collaps agv schrikreactie
- lang QT-syndroom
3) familieanamnese plotse dood < 40
lang QT syndroom
4) collaps na pijn op de borst
- links obstructie
-zeldzame coronaianomalie
wat is de DD bij pijn op de borst1) pericarditis
2) irritatie costochondrale overgang (syndroom van Tietze)
3) myalgie intercostaal spieren
4) pleuraprikkeling
5) oesofagusirritatie (reflux)
waar duidt een laarsvormig hart op de X-thorax op?tetralogie van Fallot:
1) opgewipte hartpunt bij rechter kamer hypertrofie
2) smalle PA stam
3) zwarte longvelden door te weinig longflow
waar duidt een egg-on-a-string vorm van het hart op de X-thorax op?transpositie vd grote vaten: slanke vaatsteel
waar duidt een sneeuwpop vorm van het hart op de X-thorax op?TAPVD: totaal abnormaal pulmonaal veneuze drainage
wat zijn de meest voorkomende aangeboren hartafwijkingen?1) VSD (20-25%)
2) persisterende ductus arteriosus (5-10%)
3) ASD (5-10%)
4) coarctatio aortae (8-10%)
5) tetralogie van Fallot (10%)
bij welk syndroom komt vaak het AVSD voor?syndroom v Down
wat is de incidentie van VSD?1.5-3.5/1000
noem 3 typen VSD1) perimembraneus (70%)
2) musculeus (5-20%)
3) subarterieel (5%)
wat zijn kenmerken van een VSD?1)verwijding rechterventrikel
2)hypertrofie linkerharthelft
3)Eisenmengersyndroom
wat zijn kenmerken van PSD?1)volume overbelasting linker atrium 2)dilatatie linker harthelft > forwardfailure
3)Eisenmengersyndroom
4)cyanose onderste erxtremiteiten
4)souffle gedurende hele cyclus
op welke 2 manieren kan een persisterende ductus arteriosus worden behandeld?1) prostaglandine syntheseremmers
2) PDA coil
3) plug: amplatzer ductal occluder: parapluutje
memorize

Recent badges