Create
Learn
Share

2.2 week 6

rename
rubenlanjouw's version from 2015-12-17 10:25

Section

Question Answer
Bradycardie<60 bpm
Tachycardie>100 bpm
Arrythmie/aritmieIrregulair
Brady-arrythmie
Tachy-arrythmie
ReentryActivatie golf dooft niet uit
Activeert minstens 2x
Voorwaarden ReentryUnidirectioneel activatieblok
Trage geleiding
Korte refractaire periode
WavelengthCV * Refractaire periode
Korte wavelength, past in het hart (cirkel), reentry
Mechanisme van ritmestoornissenAbnormale prikkeling
Abnormale automaticiteit, Triggered activity

Abnormale prikkelgeleiding
Reentry
Atrium fibrillerenGeen P top, onregelmatig
Quality of life omlaag, mortaliteit omhoog, kans op een stroke omhoog
Ventrikelactiepotentiaal300 msec
Afhankelijk man/vrouw
Afhankelijk hartslag
Wolff-Parkinson-White syndroom (WPW)20-30 jaar
Anatomische reentry
Extra verbinding atrium en ventrikel
Te vroeg begin QRS (delta-golf) korte PQ
Behandeling – extra bundel doorsnijden
Torsades des pointesKan overgaan in kamerfibrilleren
Early After Depolarisations (DEA)Bij lang actiepotentiaal
Bradycardia
LQTS
Anti epileptica/antidepressiva
Class III anti arrythmica
Delayed After Depolarization (DAD’s) bij Ca overloadKort actiepotentiaal
Tachycardia dependent
Digitoxin (digitalis)
Heart failure
Anti arrythmicaAmiodarone
Digoxine
Sotalol
Verapamil
Indeling antiarrythmicaNa-kanaal blokkers
B-blokkers
K-kanaal blokkers
L-type Ca kanaal blokkers
FlecainideBlokkade Ic
Acuut paroxysmaal atriumfibrilleren/ ventrikeltachycardie
Geen grapefruit (CYP2D6)
AmiodaronKlasse III
Supra ventriculaire, AV-nodale en ventriculaire ritmestoornissen
SotalolKlasse III
(profylaxe) atriale/ventriculaire tachycardie, boezemfibrilleren
let op, QTc verlenging, serum K daalt
VerapamilKlasse IV
SVT, Ventrikel freq stijgt, angina pectoris
Bijwerkingen, bradycardie
Digoxine (digitalis)Remmer Na/K ATP ase
Chronisch HF, atriumfibrilleren
Bijwerkingen, duizelig, wazig zien, misselijk, aritmieen
memorize

 

Question Answer
Supraventriculaire ritmestoornissen, alles boven bundel van HISI SV arrythmia
II SV tachyarrythmia
III SV tachycardia
BoezemflutterRe boezem, macro reentrantritmestoornis, activatiefront rond tricuspidalis, hartslag 150/min, QRS normaal
AV nodale reentryCirkel van reentry zit in AV knoop, AV-knoop cirkel geleiding, twee paden, QRS normaal
Atriale tachycardieIets in boezem vuurt
Ontdekken aan de vorm van de P-top
Moet bij hoog sinusritme hoog uit re. Boezem komen
AdenosineAV geleiding onderbreken (zelfde effect als carotis massage)
Geen effect? Geen AV bij betrokken, Kamer tachycardie
AV block1e PQ>200 ms (normaal 0,12-0,2)

2e
Type I, Wenkebach – groepjes QRS complexen, PQ groter tot een complex uitvalt
Type II, Mobitz – PQ is normaal, maar niet alle P-toppen worden gevolgd, sprake van plotselinge uitval

3e graads AV block – Totaal block, geen oortgeieding P-top, geen relatie onderling
Intraventriculair geleidings vertragingRechter bundeltakblok
Linker bundeltakblok
Pacemaker bijSymptomatische bradycardie
Chronotrope incompetentie
Door medicatie veroorzaakt
Pacemaker bij AV geleidingsstoornissen3e graads block
2e graads block met symp, bradycardische
Ritmestoornissen

Asymptomatisch en pauzes, >0,3 sec of bradycardie <40/min >5,0 sec als boezemfibrilleren

Postoperatief
Kenmerkend voor AVNRTA-H jump
Meest paroxysmale SVT, 20-40 jaar

Common type (slow-fast)
Uncommon type (fast-slow)

Behandeling – Acute terminatie door sinus carotis massage/adenosine
Medicatie, betablokkers, ca antagonisten, digoxine, catheter ablatie
AFParoxysmaal – korter dan 7 dgn
Persisterend - Langer dan 7 dgn
Longstanding persistend - >1 jaar
Permanent - geaccepteerd
’Lone AF’ - Afwezigheid structurele hartafwijking
Kenmerken AFInvalidating
Mortaliteit X2
HF stijgt
Stroke risico X3
Cardiologische DDAtriaal
Flutter
Fibrilleren
AVNRT
AVRT, WPW
Boezem tachycardie
Extrasystole
Post incisionele tachycardie

Ventriculair
Extrasystole
Idiopatische VT
VT bij infarct
VT bij DCM, HCM, AR VD
Primaire elektrische ziekte
Congenitaal vitum
Sick sinus syndroomSinusknop functie stoornis
Paroxysmaal boezemfinbrilleren
Verlenge sinusknoop hersteltijd
Therapie boezemfibrillerenElectrische cardioversie
Medicamenteus
AV knoop ablatie en pacemaker
Pacemaker en medicamenteuze behandeling tachycardie
Chirurgie of ablatie, MAZE-methode
Ablatie
memorize