Create
Learn
Share

2.2 week 1

rename
rubenlanjouw's version from 2015-12-17 13:39

Section

Question Answer
Beschrijf de stromen tijdens een actiepotentiaalFase 0, Ina – activeert snel, genereert stroom buurcellen

Fase 1, Ito – Kaliumstroom, snelle repolarisatie

Fase 2, Ica – Plateaustroom, influx ca-ionen
Ik – ‘delayed rectifier’, K stroom (Ikr, Iks)

Fase 4 (rustfase), Ik1 – Inward rectifier, finale repolarisatie (rustpotentiaal) -90mV
Harttonen1e, mitralis en tricuspidalis
2e, pulmonalis en aorta
3e, rapid filling fase, bij inspanning, kan pathologisch zijn
4e, vlak voor 1e, atriumcontractie
Fasen hartcyclus1. Isovolumetrische contractiefase
2. Ejectiefase
3. Isovolumetrische relaxatiefase
4. Diastole (rapid filling phase)
5. Atriumsystole
Conduction of the heartSA node deplarizes
Spreads to AV node via internodal pathways.
Spreads slowly across atria, through AV nodes.
Depolarization of the ventricular conduction system to the apex of the heart.
Depolarization wave spreads upwards from apex.
Afleidingen ECGDriehoek van Enthoven
I 0
II 60
III 120

Wilson
aVR -150
aVL -30
aVF 90

Precordiale afwijkingen
V1 – 4e intercostal space
V2 – 4e intercostal, naast sternum op hart
V3 – Op 5e rib
V4 – 5e intercostal space, mid claviculair
V5 – 5e intercostal space, tussenin
V6 – 5e intercostal space, axillairlijn
Tijden ECGQRS < 0,12s
QTc man < 450 ms
QTc vrouw < 460 ms
Sequentiele segmentanalyse1.Topografie hart

2.Morfologie compartimenten
a.Rechter atrium, breed, wijd toegankelijk hartoor
b.Linker atrium, smal, toegankelijk hartoor
c.Rechter ventrikel, chordae tendiniae, grove trabecularisatie (kreupelhout)
d.Linker ventrikel, fijne trabecularisatie (vermicelli)

3.Artriale sites
a.Situs solitus
b.Situs inversus
c.Rechts-isomerisme
d.Links-isomerisme

4.Atrioventriculaire verbindingen
a.Concordante verbinding
b.Discordante verbinding
c.Ambigue verbinding
d.Double inlet (beide atria verbonden met een ventrikel)

5.Morfologie van het AV-klep apparaat

6.Ventriculaire topologie

7.Ventriculo-arteriele verbindingen

8.Morfologie van VA-kleppen

9.Geassocieerde pathologie
Cijfers
HMV
EDV
SV
ESV
Max stroomsnelheid aorta
Snelheid drukgolf
HMV=CO=SV*HS=5l/min
EDV=100ml
SV=EDV-ESV=100-30=70ml
ESV=30ml
Max stroomsnelheid aorta=100cm/s
Snelheid drukgolf arterien=5-6m/s
GenenTbx5-kamers
Tbx2/3-geleidingssysteem
Tbx18-instroomgebied
Tbx1-uistroomgebied
Mutaties genenTbx3 mutatie – Ulnar mammary sundroom (of VSD)
Tbx5 mutatie – Holt-Oram syndroom
Tbx1 mutatie – DiGeorge syndroom
memorize

Recent badges