Create
Learn
Share

2.1 week 3

rename
rubenlanjouw's version from 2015-12-28 16:03

Section

Question Answer
ApgarscoreHartritme
Respiratoir ritme
Spierspanning
Reflexmogelijkheid
Huidskleur
Perinatale sterfteDoodgeboorte en sterfte binnen de eerste levensweek, waarbij een verschillende inclusiedefinitie geldt voor geboorte naar gelang internationale dan wel nationale regels.
DoodgeboorteZonder teken van leven geboren foetus na een zwangerschapsduur van 24 weken.
Vroege neonatale sterfteSterfte binnen 168 uur (7 volle dagen) na de geboorte.
Late neonatale sterfteSterfte na de eerste levensweek en binnen 28 dagen na de geboorte.
Postneonatale sterfteSterfte vanaf 28 dagen maar in het eerste levensjaar.
ZuigelingensterfteSterfte in het eerste levensjaar.
Perinatale asfyxieDe klinische toestand die het gevolg is van zuurstoftekort voor, tijdens of in aansluiting op de geboorte.
-Ernstige metabole/gemengde acidose
-Apgarscore van 0-3 in eerste 5 min
-Multi-orgaan falen neonatale periode
-Neurologische symptomen in de neonatale periode

Gevolgen:
-Multi-orgaan falen
-Hypoxische ischemische encephalopathie (HIE)
Spontane abortusDe zwangerschap eindigt voor de 16e week (<112 dagen).
Partus immaturusVroegtijdige bevalling van een praktisch niet levensvatbaar kind na een zwangerschapsduur van 16-28 weken.
PrematuriteitGeboorte bij een zwangerschap korter dan 37 weken.
Voldragen pasgeboreneGeboren tussen 37 en 42 weken.
SerotiniteitPost-terme zwangerschap: Als de zwangerschap eindigt na een termijn van > 42 weken.
DysmaturiteitHet geboortegewicht van de baby is te laag voor de duur van de zwangerschap als gevolg van foetale groeivertraging.
MacrosomieEen te hoog geboortegewicht
Oorzaken vroeggeboorte, prematuriteitZiekten van moeder, hypertensie, pre-eclampsie
-Intra-uteriene infecties
-Cervixinsufficientie
-Voortijdig breken van de vruchtvliezen
-Meerlingenzwangerschap
-Aangeboren afwijkingen

Gevolgen
-Groeistoornis
-Broncho pulmonale dysplasie
-Cognitieve stoornissen
-Retinopathie of prematurity
memorize

 

Question Answer
Pneumonievaak Groep-B-streptokok
Apneu aanvallenAdemhaling stopt meer dan 15 seconden. Vaak bradycardie van minder dan 100/min met cyanose.
Behandeling, tactiele stimulatie
Open ductus BotalliZuurstofspanning stijgt onvoldoende na geboorte
Klinische kenmerken, systolisch geruis, hyperactief precordium
Behandeling, medicamenteuze sluiting met prostaglandinesyntheseremmer
Hersenschade door intraventriculaire bloeding (IVH) en periventriculaire leukomalacie (PVL)IVH, bloedingen eerste vijf dagen na geboorte
Klinisch beeld, bloedingen resorberen spontaan.

Graad I - Subependymale hemorrhagie (SEH)
Graad II - Intraventriculaire hemorrhagie (IVH)
Graad III - IVH met ventrikelverwijding
Graad IV - Intraparenchymateuze hemorrhagie (IPH)

PVL, perfusiestoornis witte stof. Binnen 3-5 wkn na hit.
Necrotiserende enterocolitis (NEC)Acuut ontstane intestinale necrose
Vrij acuut ontstane bolle buik, ileus, bloederige ontlasting
Behandeling, staken orale voeding, overgaan op parenterale voeding en antibiotica toedienen
Prognose, lange termijn morbiditeit. Er kunnen darmperforaties en peritonitis optreden.
Retinopathie of prematury (ROP)Onvolledig gevasculariseerde retina bij prematuren
Behandeling, toediening extra zuurstof
memorize

 

Question Answer
Levensbeeindiging bij neonatenPrimair afzien van levensverlengend mechanisch handelen.
Staken van levensverlengend mechanisch handelen. Dit wordt gedaan als er geen of een geringe overlevingskans is of als er een gering levensperspectief is.
Opzettelijk levensbeeindiging in noodsituaties.
Wet lung syndromeAanpassings stoornis, tachypneu en dyspneu
Risico’s, sectio caesarea, snelle vaginale bevalling, sectio zonder weeen activiteit
Behandeling, continue positieve luchtwegdruk (CPAP) of mechanische ademondersteuning
MeconiumaspiratieEerste ontlasting kind
Teken foetale nood

Meconium kan diep in longen komen, obstructie, chemische pneumonie

Grote delen meconium kunnen de luchtweg afdekken, atelectase

Kliniek, hyperinflatie, pneumothorax, pneumomediastinum, emfyseem, hypoxie

Behandeling, aspiratie voorkomen, keel en mond uitzuigen met slang. Pulmonale hypertensie voorkomen door kind te oxygeneren
Cyanotische hartafwijkingenTranspositie grote vaten
Tricuspidalisartresie
Zeer ernstige pulmonalisstenose
Tetralogie van Fallot
Neonatale hypoglykemieOverprikkelbaarheid
Tremoren
Huilen
Apneu aanvallen
Tachypneu
Tachycardie
Zweten
Verschil fysiologische en pathologische icterus neonatorumFysiologisch, milde ongeconjugeerde hyperbillirubinemie die na 2-3 dgn zichtbaar wordt en binnen enkele weken verdwenen is. Veroorzaakt door toegenomen productie en vertraagde uitscheiding van billirubine en door toename enterohepatische kringloop
Pathologische icterus neonatorumOntstaan voor tweede levensag, na enkele weken nog aanwezig. Totale billirubine stijgt snel
Oorzaken pathologische icterus neonatorumVerhoogd aanbod
-Hemolyse, overdosering vit K
-Toegenomen enterohepatische circulatie

Gestoorde verwerking/afbraak
-Verminderde opname in de lever
-Verminderde conjugering
-Verminderd transport billirubine

Verminderde uitscheiding
-Galgangatresie
-Choledochuscyste
-Cystische fibrose (CF)

Mengvormen
-Intra-uteriene infectie (TORCHES, Toxoplasmose, Rubella, Cytomegalie, Herpes simplex, Syfillis)
-Neonatale infecties
-Prematuriteit
-DM
Cefaal hematoomBloeding onder het periost. Fluctuerende zwelling
Caput succedaneumOnderhuidse oedeemvorming. Door druk, verdwijnt in enkele dagen
memorize

 

Question Answer
Verticale transmissieBesmetting bij geboorte
Kenmerken infectie pasgeborenenOndertemperatuur, temperatuurschommelingen, slecht drinken, apathie, kreunen, cyanose, slecht perifere circulatie, hypotonie, hypertonie, excitabiliteit, convulsies, apneu-aanvallen, bradycardie, icterus, petechien, gespannen fontanel en luierpijn
Infectieverwekkers pasgeborenenGBS, chlamydia trachomatis, listeria monocytogenes
Herpex simplex, coxsackie-B, ECHO, influenza, RS, CMV
Moederlijke factoren intra-uteriene groeisnelheidPariteit
Leeftijd
Voeding
DM
Gezondheid
Drugs, roken, alchohol
Meerlingzwangerschap
Placenta-insufficientie
Foetale factoren intra-uteriene groeisnelheidGeslacht
Genetische component
Congenitale afwijkingen
Chromosomale afwijkingen
Infectie die via de moeder op kind overgaan
Primaire groeistoornis
Groeiachterstand/dysmaturiteitGeboortegewicht te laag voor zwangerschapsduur, oftewel, intra-uteriene groeiretardatie (IUGR)
Uiterlijke kenmerken dysmaturiteitWeinig subcutaan vet
Hongerig en alert
Atrofische spieren
Problemen in neonatale periodeAsfyxie
Hypoglykemie
Hypoxie
Hypothermie
Congenitale afwijkingen
Niet cyanotische aandoening met longvaatovervullingVentrikelseptumdefect
Atriumseptumdefect
Open ductus Botalli
Niet-cyanotische aandoeningen met normale longcirculatieAortastenose
Coarctatio aortae
Pulmonalisstenose
Cyanotische aandoeningen met longvaatovervullingTetralogie van Fallot
Cyanotische aandoeningen met normale longcirculatieTranspositie van de grote vaten, zorgt voor centrale cyanose
memorize

 

Question Answer
Steroid synthese bijnierAldosteron
Cortisol
DHEA
Adrenogenitaal syndroomDHEA, testosteron, grote clitoris, door verminderde werking van 21-hydroxylase
Weinig aldosteron/cortisol
Diagnostische onderzoeken bij baby met ambigue genitaal17-OH-progesteron
Chromosomen bekijken
DHEA meten
Cortisol en aldosteron meten
Stoornissen in geslachtelijke ontwikkeling (BSD disorders of sex development)Geslachtschromosomale DSD
-Klinefelter
-Turner
-Hermafroditisme (Mozaiek 45 X, 46 X+mark)

46XY DSD
-Swyer
-Androgeen ongevoeligheidssyndroom
-5-alpha reductase deficientie

46XX DSD
-Blootstelling aan exogene, maternale of foetale androgenen
-Congenitale bijnierhyplasie
-Exogene androgene medicatie (Danatrol)
-Androgeen overschot bij moeder tgv bijniercarcinoom of ovariumcarcinoom
Syndroom van TurnerPatienten met het syndroom van Turner missen een X. Er worden dysgenetische gonaden aangelegd waar geen oestrogeenproductie plaats vindt. Primaire follikels vergaan.
Syndroom van SwyerPatienten met het syndroom van Swyer hebben een 46 XY DSD waar er een fout ligt op het SrY-gen (seks-determining region Y). Met name op het TDF (Testis-determining factor). Hierdoor ontwikkeld iemand geen testikels en maakt geen testosteron. Buizen van Müller gaan in regressie. Fenotype van een vrouw. Dysgenetische gonaden. Grotere kans kanker.
Syndroom van KlinefelterPatienten met het syndroom van Klinefelter hebben meerdere X’en en een Y. Leydigcellen kunnen geen testosteron aanmaken, tubuli seminiferi worden smal en onbruikbaar. Ballen klein en hard. Vervrouwelijking van het lichaam. Lange mensen.
Androgeen ongevoeligheidssyndroomDeze patienten hebben testis maar geen testosteron receptor. Testosteron wordt niet waargenomen. Fenotype vrouw, zonder eileider, ovaria, uterus en 2/3 vd vagina. Daarnaast ‘hairless-woman’ door het niet ontvangen van testosteron.
PseudohermafroditismeGonaden zijn ofwel vrouwelijk (ovaria) ofwel mannelijk (testes), gepaard met externe genitalien van andere geslacht.
Mannelijk pseudohermafroditismeBezitten XY en testes. Testes daalt niet in.
Bezitten ook vrouwelijke interne geslachtsorganen (zoals ovaria en uterus), fenotypisch is vrouwelijk.
Oorzaak, meestal androgeen insensitiviteit of testiculair feminisatie syndroom, of het syndroom van Swyer
Vrouwelijk pseudohermafroditismeXX en ovaria, maar virilisatie (vermannelijking) van externe genitalien. Oorzaak, congenitale adrenale hyperplasie (defecte bijnier, cortisol verlaagd, leidt tot hoge productie androgenen, dus testosteron)
Stoornissen in de ontwikkeling en fusie van de buizen van MüllerAgenesie
-MRK syndroom

Horizontaal (lateraal) fusiedefect
-Uterus septus
-Uterus bicornis
-Uterus duplex
-Uterus unicornis

Verticaal fusiedefect
-Hymenale atresie
-Dwarse vaginasepta
-Cervix aplasie

Combinatie

DES-afwijkingen
Hymen imperforatusMaagdenvlies is ontstaan waar mesoderm van de tractus genitalis overgaan in ectodermale delen. Niet goed wegvallen van dit schot tussen sinus urogenitalis en gefuseerde buis van Müller blijft het hymen (maagdenvlies) intact.
memorize

 

Question Answer
SekseFysiologische eigenschappen worden beschreven die de man en vrouw onderscheiden
GenderSociale verschillen tussen vrouwen en mannen, die aangeleerd zijn, met de tijd kunnen veranderen, en binnen een cultuur sterk kunnen varieren
Gender-identiteitInnerlijke beleefde manier van vrouw en/of man
Gender-rolObserveerbare gedrag dat volgens maatschappelijke normen mannelijk of vrouwelijk genoemd mag worden
Ontwikkeling gender-identiteitRond 9e maand, baby’s kunnen onderscheid maken tussen mannen en vrouwen, obv visuele informatie en besef van 2 geslachten.
GenderlabelingOntwikkelt zicht tussen 2e en 3e levensjaar
GenderstabiliteitKinderen beseffen dat meisjes later vrouwen worden en jongens mannen. Pas rond 5e jaar gebruikt kind genitale verschillen als indelingscriterium. Selectie onderverdeling speelgoed en gedrag.
Gender constancyHoudt in dat kinderen begrijpen dat geslacht niet verandert als uiterlijke kenmerken veranderen. Wordt bereikt op 6e levensjaar.
memorize

 

Question Answer
Numerieke afwijkingen van de chromosomenAfwijkingen van het aantal chromosomen
Afwijking in het aantal autosomen
Afwijking in het aantal geslachtschromosomen
Autsomale trisomie21 Down Syndroom
Microcefalie/Licht schuinstaande ogen met huidplooi/Hartafwijking/Hypotonie/Mentale retardatie/240 kinderen in NL jaarlijks
Belangrijkste doodsoorzaken zijn congenitale hartgebreken, luchtweginfecties en leukemie
Levensverwachting van mensen met down is 55 en bij ernstige gevallen 45

13 Patau Syndroom
Microcefalie/Korte nek/Hemangiomen/Gespleten lip en gehemelte/Groeiretardatie/Hartafwijking/Nierafwijking/Cutis Aplasia/Omphalocele/Mentale retardatie/Schisis/Polydactylie/25 kinderen in NL jaarlijks
Levensverwachting, 70% sterft in eerste levensmaand aan de gevolgen van ernstige afwijkingen

18 Edwards Syndroom
Groeiretardatie/Hartafwijking/Nierafwijking/Spina bifida/Mentale retardatie/30 kinderen in NL jaarlijks
Levensverwachting, meer dan 50% van de pt overlijdt binnen twee maanden, zelden leeft pt langer, behalve bij mozaicisme
Numerieke afwijkingen van de geslachtschromosomenMonosomie 45X Turner Syndroom
Onder ontwikkelde secundaire geslachtskenmerken
Korte gestalte
Aorta constrictie
Verminderd fertiel
40 meisjes NL jaarlijks

47XXX
Geboortegewicht, motorische ontwikkeling, spraakontwikkeling, emotionele rijping, allemaal verlaagd
Leermoeilijkhedenop vroege schoolleeftijd, verlate botleeftijd
Grotere lichaamslengte/verhouding, beenlengte/lichaamslengte is groter
BMI is lager
8.000 vrouwen in NL

47XXY, Klinefelter Syndroom
Versnelde groeispurt, grotere lichaamslengte
Spraakontwikkeling lager, emotionele rijping lager, leermoeilijkheden, verhoogde kans spataderen en acne
BMI lager, druk en actief, minder fertiel
8.000 mannen in NL

47XYY
Zwakbegaafd
Crimineel gedrag
Grote lengte
Fertiel
8000 mannen in NL
Structurele chromosoomafwijkingen die zich tot een chromosoom beperkenInterstitiele deletie
Ring vorming
Translocatie
Inversie
Erfelijke vorm Down SyndroomVorm waarbij de lange arm van chromosoom 21 is getransloceerd op een chromosoom uit de D of G-groep. Translocatie.
MicrodeletiesyndromenWolf hirschhorn syndroom
Cri du chat-syndroom
Prader-Willi-syndroom
Angelman syndroom
AssimilatieProces waarbij bestaande kennis of vaardigheden worden gebruikt in nieuwe situaties
AccommodatieProces van aanpassing van bestaande kennis of vaardigheden aan nieuwe situaties.
Klassiek conditionerenDe ene prikkel vervangen door de andere prikkel.
Operant conditionerenSelectie van de juiste reactie, als gevolg van een bepaalde prikkel
Drie soorten hechtingAfwerende gehechtheid
-Sterk hangen aan verzorger
-Komen nauwelijks tot spelen in vreemde omgeving

Vermijdende gehechtheid
-Weren afhankelijkheid, Vermijdende gedrag van deze kinderen camoufleert een heftig geactiveerd gehechtheidssysteem in herenigingssituaties.
-Anticiperen op teleurstelling door vermijdend gedrag te vertonen.

Veilige gehechtheid
-Kind toont onderzoekend gedrag in een vreemde omgeving. Kind steunt op verzorger, weet zich veilig.
-Als verzorger weg is raakt het kind niet van streek
Morele ontwikkeling volgens KohlbergSociaal-emotionele ontwikkeling
Morele ontwikkeling
Postconventionele stadium
memorize

Recent badges