Create
Learn
Share

2.1 week 2

rename
rubenlanjouw's version from 2015-12-24 14:22

Section

Question Answer
Termijnen van zwangerschapZwangerschapsduur, 266 dagen, 38 weken
amenorroe begint 2 wkn na laatste menstruatie, er wordt uitgegaan van 280 dgn, 40 wkn

Abortus legaal tot 24 wkn

Miskraam, tot 16 wkn

Immaturus, tot 24 wkn

Prematurus, week 24 - 37

A terme, tussen 37 en 42 weken

Serotiniteit, na 42 wkn
Beschrijf de gastrulatieDe centraal gelegen cellen van de epiblast gaan versneld delen aan de caudale kant, wat zorgt voor opeenhoping van epiblastcellen, de primitiefstreep. De cellen in het midden van de primitiefstreep verplaatsen zich naar beneden, de primitief groeve. Craniaal wordt de primitieve knoop (knoop van Hensen) gevormd. Uit de epiblast ontstaat het extra-embryonaal mesoderm, endoderm en intra-embryonaal mesoderm. Het deel van de epiblast dat overblijft heet het ectoderm. Het EEM breidt zich uit en de kiemschijf, tussen cytotrofoblast en hypoblast. Het IEM ontstaat over de gehele lengte vd kiemschijf, muv de stomatopharyngeale membraan het het cloacale membraan. Ondertussen wordt de chorda gevormd, hier vormt zich het wervellichaam.
Ontwikkeling placentaDe decidua vormt zich als binnenste bekleding vd baarmoederwand. De decidua basilaris zal uitgroeien tot moederlijk deel vd placenta. De chorionvilli tot foetale deel vd placenta. De foetale placenta bestaat uit 15-30 cotyledonen (lobben)
Functie van de placentaTransportfunctie
Endocriene functie (HCG, HPL, CRF, oestrogenen, progesteron, oxytonicase)
Immunologische functie (Laat moederlijke Ig passeren)
VruchtwaterhomeostasisFoetale drinken en plassen
Vochtexcretie
Transplacentair watertransport
Hoeveelheid hangt af van amenorroe
Beschrijf de veranderde fysiologie tijdens zwangerschapUterus
Vergroot, hypertrofie, hyperplasie

Borsten
Pigmentatie, grootte, diameter tepel, oiv oestrogeen, progesteron, prolactine, corisol, insuline

Hormoonproductie
hCG, progesteron, oestrogeen, CRH en prolactine

Circulatie
Vaatverwijding

Metabolisme
Zuurstofopname neemt toe met 16%

Spijsvertering
Eetgewoonten en smaak veranderen. 40-80% vrouwen heeft zwangerschapsbraken

Nieren
GFR neemt toe

Huid en bewegingsapparaat

Bloed
Hematocriet stijgt, kans embolie ook.

Immuniteit
Humorale immuniteit blijft gelijk, cellulaire immuniteit daalt
Farmacokinetiek zwangere vrouwVerhoogde levermetabolisme
Verhoogde renale bloedstroom en glomerulaire filtratie
Verlaagde albumine-plasmaconcentratie
memorize

 

Question Answer
Maternale sterfteSterfte tijdens zwangerschap of binnen 42 dagen na beeindiging van de zwangerschap
Oorzaken directe moedersterftePre eclampsie
Trombose en trombo-embolieen
Hemorragieen ante partum en post partum
Sepsis door genitale infecties
Traumata van de tractus genitalis
Complicaties van sectio caesarea en anesthesie
Vruchtwaterembolie
Persisterende trofoblast
EUG
Oorzaken indirecte moedersterfteCardiovasculaire
Cerebrovasculaire
Infectieuze
Psychische
Long
Neurologische
Bloed
Endocriene
Perinatale sterfteDoodgeboorte en sterfte binnen de eerste levensweek
Vroege neonatale sterfteBinnen 7 dgn na de geboorte
Late neonatale sterfteNa de eerste levensweek en binnen 28 dgn na geboorte
Oorzaken neonatale sterfteCongenitale afwijkingen
Vroeggeboorte
Placenta-afwijkingen
Te laag geboortegewicht
Risicofactoren neonatale sterfteMeerlinggeboorten
Oudere leeftijd van moeder bij eerste zwangerschap
Moeders van niet-westerse afkomst
Moeders die roken
Overgewicht
Waaruit bestaat de prenatale zorg?Anamnese
Algemeen onderzoek
Gezondheidsvoorlichting
Echo en foetale hartactie
Uterusonderzoek
Herhaalde voorlichting en bloeddruk meten
SerumtestDetectie van 85% op downsyndroom
NekplooimetingBij een nekplooidikte van meer dan 3 mm is de kans op een afwijking vergroot
EchoOpsporing spina bifida is 90%, opsporing downsyndroom is 40%
Indicaties voor prenatale genetische diagnostiekZwangeren die in de 18e week van de zwangerschap 36 jaar of ouder zijn
Aanstaande ouderparen waarvan een van de partners drager is van een chromosoomafwijking
Zwangeren met een mitochondriaal erfelijke aandoening
Zwangeren met een afwijkende uitslag van serumscreening
Technieken voor prenatale genetische diagnostiekVlokkentest (transcervicaal of transabdominaal
Vruchtwaterpunctie
Navelstrengpunctie
memorize

 

Question Answer
Non-invasieve prenatale diagnostiekNIPT, bloed moeder wordt afgenomen. Hierin is foetaal DNA van de placenta van het kind aanwezig. Er kan gezocht worden naar trisomie 21, 18, 13.
Tijdperken van de baringOntsluitingsfase
-Baarmoedermond gaat open onder invloed van weeen
-a.) Latente fase, weinig toename in ontsluiting per tijdseenheid (3-5 cm)
-b.) Actieve fase, snellere toename in ontsluiting per tijdseenheid (3-5 cm)

Verlengde ontsluitingsfase
-Als de latente fase langer duurt dan 8 uur, of de ontsluiting in de actieve fase minder dan 1 cm per uur vordert

Uitdrijvingsfase
-Baarmoedermond helemaal open (>10 cm), volledige ontsluiting. Weeen zijn sterker, persdrang begint.
-Verlengt bij >2 uur bij eerst barende en >1 uur bij een vrouw die eerder vaginaal bevallen is

Nageboortetijdperk
-Kind zit nog aan navelstreng, afgeklemd en doorgeknipt. Placenta en vliezen komen nog uit buik.
-Meestal binnen 15 min, max 1 uur na bevalling. Anders ingrijpen met oxytocine.
Vaginaal toucher en partogramBepalen ontsluiting, breken van de vliezen, hoever het kind ingedaald is, ligging kind.
Partogram

Beoordelen: IPOVASI
-Inspectie
-Portio, verstreken/staand/weekheid
-Ontsluiting (in cm)
-Vliezen staand/gebroken
-Aard van het voorliggende deel
-Stand van het foetale hoofd
-Indaling voorliggende deel
Liggingen foetale hoofd tijdens baringAchterhoofdsligging, A, kin tegen borst
Voorhoofdsligging, V, achterhoofd naar rug
Kruinligging, K, regio grote fontanel is het diepst ingedaalde deel
Aangezichtsligging, Aa, met gezicht naar beneden, grotere doorsnede dan achterhoofdsligging
Vuistregel foetale gewichtBij 28 weken 1.200 gram
Daar komt elke week 200 gram bij
Pijnstilling tijdens baringPethidine, via bil of bovenbeen
-Pijnstillend
-Soms misselijk, hoofdpijn, duizelig
-Werkt 2-4 hr

Ruggenprik, epidurale anesthesie, vaak tijdens bevalling, epiduraal, tussen wervels
-Werkt binnen 5-15 min, effectieve pijnbestrijding
-Schakelt onderlichaam uit, minder pijn en gevoel benen
-Spinale anesthesie, vaak bij keizersnede
-Snelle werking, rpik doet geen pijn, bij bewustzijn

Niet medicamenteus
-Ademhalings en ontspanningsoefeningen
-Warme douche/warm bad
Hyperemesis gravidarumMisselijk en braken tijdens zwangerschap. Verschilt van normale zwangerschapsmisselijkheid (60-70% zwangeren). Ontdekt door klachtenpatroon, meten van gewichtsverlies.
Diagnose bevestigen door andere diagnoses uit te sluiten (diagnose per exclusionem)
Agressief behandelen om complicaties te voorkomen
ZwangerschapshypertensieHoge BD, tweede helft zwangerschap
Bovendruk boven 160 mmHg, onderdruk boven 90 mmHg, of stijging van >20 mmHg
Pre-eclampsieZwangerschapshypertensie, met eiwitverlies in urine. Zwangerschapsvergiftiging.
Inleiden rond 38 wkn
HELLPHemolyse, Elevated Liver-enzymes, Low Platelets
Medicamenteuse behandeling hoge bloeddruk in zwangerschapAlfamethyldopa
Labetolol
Nifedipine
Ketanserine

Contra-indicatie bij zwangerschap zijn ACE-remmers
Behandeling eclamptisch insultMagnesiumsulfaat en diazepam via infuus. Eclampsie voorkomen door bloeddruk verlagende medicatie te geven aan pre-eclampsie pt
Bewakingsmethodieken om groeigecompromitteerde kinderen de conditie te bewakenCTG
Echoscopie (dopplers, groei, vruchtwater, beweging)
Klachten

Beleid, Corticosteroiden < 33-34 wkn, bevallen of bewaken?
memorize

 

Question Answer
De soorten tweelingenMono- en dizygote tweelingen
80% is dizygoot
Monozygote tweeling33% splitst voor de 4e tot 5e dag, dichoriale diamniotische placenta
65% splitst tussen de 4e en 10e dag, krijgt een monochoriale diamniotische placenta, hierbij komen verbindingen tussen de twee embryo’s voor.
2% splitst pas na de 10e dag, dan een monochoriale monoamniotische placenta, waar vaatverbindingen optreden en siamese tweelingen kunnen ontstaan
Dichoriale tweelingLiggingsafwijkingen
Luie uterus
Weeenzwakte
Meer kans op sectio/ingreep onder narcose
Monochoriale tweelingTwin-to-twin transfusion syndrome, TTS
Monoamniotische tweelingenNavelstrengcomplicaties
Hydramnion
Siamese tweeling
Acardiacus
Risico’s in het algemeenPrematuriteit
Placenta praeviaKenmerken
-Pijnloos bloedverlies per vagina.
-Zelden fataal.
-Echo bij 16-20 wkn, herhaald bij 25-28 wkn.

Therapie
-Bewaken, soms extra ijzer.
-38-39 wkn, sectio ceasaria.
Placenta accretaProfylactische embolisatie nodig. Anders bloedt moeder dood.
5-10% verhoogd risico op perinatale mortaliteit door vroeggeboorte en hypoxemie bij moeder door bloedverlies.
Abruptio placentaeRisico's
-Chronische hypertensie
-Zwangerschapshypertensie
-Pre-eclampsie
-Roken
-Cocaine
-Trombofilie

Kenmerken
-Intra uteriene sterfte, gevolgd door hevige buikpijn, bloedverlies.
-Partieel, levend kind, bij klassieke, buikpijn, bloedverlies per vaginam, shock.
-Plankharde en zeer pijnlijke uterus, kind niet voelbaar, na weeen dood kind.
-Bij partiele, buikpijn, bloedverlies, tonus verhoogd/CTG foetale nood, baring op gang.
-Slechts bij 30% stolsel te zien op echo.

Behandeling
-Voorkomen hypovolemische shock moeder, met i.v. bloed, plasma, vocht, morfine
memorize

 

Question Answer
Anemie tijdens zwangerschapIjzergebrek
-1dd 200mg ferrofumaraat, Hb controleren na 4 wkn

Foliumzuurtekort
-1dd 1 tot 2 tabletten 0,5 mg foliumzuur

Vitamine B12 deficientie
-Injectie Vit B12
Acute buikpijn eerste trimester zwangerschapNiet ingenesteld eitje, buikkramp
Innesteling zygote, licht kramp
Stress vanwege niet menstrueren
Afstoting foetus
Darmen zetten uit door hormonen, flatulentie en buikkramp
Uterus begint met groeien
Tot week 12 kans op miskraam het grootst
Acute buikpijn tweede trimester zwangerschapGroeiende uterus, bukken, omdraaien, tillen, stekende pijn
Harde ontlasting, rommelende darmen
Verlate miskraam, heftig, veel bloedverlies. Artsen moeten resten verwijderen als deze achter blijven.
Acute buikpijn derde trimester zwangerschapOefenweeen
Bandenpijn
Bevalling
Persweeen
Risico’s extra-uteriene graviditeit1% kans
Beschadiging eileiders, door chlamydia of gonorroe
Salpingitis of PID
Grotere kans bij eerdere EUG of operatie
EUGKenmerken
-Atypisch beloop.
-Druk en loslaatpijn, slingerpijn van de uterus.
-Naar de arts met acute pijn in de buik.

Diagnostiek
-Testen met zwangerschapstest, urine.
-Hierna naar de gynaecoloog voor een echo.

Behandeling
-Expectatief
-Operatie, laparascopie, bikinisnede.
-Medicatie, methotrexaat
memorize

 

Question Answer
Bacterieele ziektes zwangerschap en baringChlamydia trachomatis
Neissara gonorroeae
Treponema pallidum (Syfillis)
Chorioamnionitis, door, E. Coli, S. agalactiae, S. aureus, Gardnerella vaginallis, enz
Listeriose
Groep-A-streptokokken (GAS)
Groep-B-streptokokken (GBS)
Tuberculose (TBC)
Q-koorts
Virale ziektes zwangerschap en baringHIV
Hepatitis A,B,C,E
Herpes genitalis, kan zorgen voor, meningitis, encephalitis, chorioetinitis, microcefalie, mentale retardatie, epilepsie
HPV
Varicella Zoster (VZV)
Cytomegalovirus (CMV), zorgt voor, intra uteriene groeiretardatie, hydrocephalus, microcefalie, spastische diplegie, mentale retardatie, intracerebrale colcificaties, epilepsie
Rubella (rode hond)
Influenza
Parasitaire ziektes zwangerschap en baringToxoplasmose
Ziekte van Lyme
Malaria
Trichomoniasis
Candida-vaginitis
Ernstig bloed verlies nageboortetijdperk>1000 ml, 5% vrouwen
RupturenGraad 1, huid
Graad 2, huid, perineum met intacte sfincter
Graad 3a, ruptuur huid en perineum inclusief anale sfincter, <50% van externe anale sfincter
Graad 3b, >50% externe anale sfincter
Graad 3c, ruptuur van interne en externe anale sfincter
Graad 4, graad 3c en daarnaast ruptuur anale mucosa
Medicatie bij contractiliteit van de baarmoeder tijdens zwangerschapVoortijdige weeenactiviteit te stoppen
-Prostaglandinesyntheseremmers, agonist prostaglandine
-Calciumantagonist
-Receptorblokkade mbv oxytocinereceptorantagonist

Opwekken weeen
-Oxytocine
-Prostaglandinen
Predisponerende factoren schouderdystocieTe grote schouders
Eerdere partus met schouderdystocie
Macrosomie
Multipariteit
DM
Obesitas
Serotiniteit
Langdurige ontsluiting/uitdrijving
Bekkenanomalie
Omschrijf, foetale noodVerandering foetale fysiologie dat de dood of permanente beschadiging binnen korte tijd kan worden verwacht.
Oorzaak op uteroplacentaire disfunctie.
Categorieen foetale noodHypoxemie
Hypoxie
Asfyxie
Indicaties sectio daesareaNiet vorderen bij achterhoofdsligging
Stuitligging, geen vordering

Foetale nood
Abruptio placentae
Placenta praevia totalis
Dwarsligging
Voorhoofdsligging
KraamvrouwenkoortsGroep-A-streptokokken, koorts boven 40 graden.
Behandeling met iv vochttoediening, ab, bewaking op IC
memorize

Recent badges