Create
Learn
Share

13.2-1

rename
theofordcomme's version from 2016-02-09 03:43

Section 1

Question Answer
guo
中国城zhongguocheng
cheng
地图ditu
na
ci
cong
一直yizhi
wang
nan
memorize

Section 2

Question Answer
guo
路口lukou
西xi
guai
ai
dong
bei
qian
红绿灯honglvdeng
deng
you
zuo
前面qianmian
日文riwen
东京dongjing
日本riben
memorize

Recent badges