Create
Learn
Share

12.1-1

rename
theofordcomme's version from 2016-01-25 05:18

Section 1

Question Answer
饭馆儿Fan guan er
好像Hao xiang
位子Wei zi
服务员Fu wu yuan
服务Fu wu
桌子Zhuo zi
点菜Dian cai
Pan
饺子Jiao zi
Su
家常Jia chang
memorize

Section 2

Question Answer
豆腐Dou fu
Fang
Rou
Wan
酸辣汤Suan la tang
Suan
La
Tang
味精Wei jing
Yan
白菜Bai cai
Gang
卖完Mai wan
memorize

Section 3

Question Answer
Wan
青菜Qing cai
冰茶Bing cha
Bing
Ke
Xie
Gou
E
上菜Shang cai
memorize